Baxış: Cild 33 - Çin Tarixi

Baxış: Cild 33 - Çin TarixiWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Qədim dövrlərdən günümüzə qədər Mərkəzi Avrasiyanın ilk tam tarixi olan İpək Yolu İmparatorluqları, bu böyük dünya bölgəsinin mənşəyini, tarixini və əhəmiyyətini əsaslı şəkildə yenidən düşünməyi təmsil edir. Christopher Beckwith, İskitlər, Hun Attila, Türklər və Tibetlilər, Çingiz Xan və Monqollar da daxil olmaqla böyük Orta Avrasiya imperiyalarının yüksəlişini və süqutunu təsvir edir. Bundan əlavə, o, Mərkəzi Avrasiyanın mərkəzinin niyə farsların, yunanların, ərəblərin, çinlilərin və digərlərinin işğalına baxmayaraq uzun əsrlər boyu iqtisadi, elmi və sənət baxımından dünyaya liderlik etdiyini izah edir. Köhnə Dünya hekayəsini Mərkəzi Avrasiya baxımından yenidən izah edərkən, Beckwith, Mərkəzi Avrasiya dövlətlərinin daxili və xarici dinamikası haqqında yeni bir anlayış təmin edir və xalqlarının Avrasiya sivilizasiyasında dəfələrlə necə inqilab etdiyini göstərir.


XX əsr Çin

XX əsr Çinhakimlik edən elmi jurnal, Çinin uzun XX əsri ilə bağlı yeni araşdırmalar dərc edir. Jurnaldakı məqalələr, əhəmiyyətli tarixşünaslıq və ya şərh məsələləri ilə məşğul olur və Çin təcrübəsinin əsr boyu davam etməsini və Çin mədəniyyətinin, siyasi və ərazi sahəsindəki spesifik fenomenləri və fəaliyyətləri - Çin diasporası da daxil olmaqla - Qinin son onilliklərindən bəri araşdırır. Çin təcrübəsindən qaynaqlanan müqayisəli empirik və/və ya nəzəri tədqiqatlar bəzən Çinin hüdudlarından kənarda da yayılır. Jurnal XX əsrin Çini araşdırarkən geniş tarixi yanaşmaları əhatə edir: digərləri arasında sosial, mədəni, intellektual, siyasi, iqtisadi və ekoloji. 1975 -ci ildə bir bülleten olaraq quruldu. XX əsr Çin Çin tarixi sahəsində aparıcı ingilisdilli jurnallardan birinə çevrildi.

XX əsr Çin kimi əvvəllər nəşr olunmuşdu Respublikaçı Çin (1983-1997) və kimi Çin Respublika Araşdırmaları Bülleteni (1975–1983). XX əsr Çin indi Johns Hopkins Universiteti tərəfindən Yirminci Yüzyıl Çin Jurnalı, Inc tərəfindən nəşr olunur və XX əsr Əsr Çin Tarixi Cəmiyyətinin dərgisidir. Görkəmli alimlərdən ibarət beynəlxalq bir redaksiya heyəti tərəfindən dəstəklənən jurnal, nəşr üçün görkəmli məqalələri seçmək üçün jurnalın akademik redaktorları tərəfindən ikiqat kor analitik nəzərdən keçirmə və qiymətləndirmədən istifadə edir.


Ən son məqalələr

Deng Fu-Guo və s 2007 Çin Fiziki 16 3553

Bu yazıda, qütblü tək fotonlar ardıcıllığı ilə kvant təhlükəsiz birbaşa əlaqə (QSDC) şəbəkəsi üçün bir sxem təklif edilmişdir. Tək fotonlar əvvəlcə eyni vəziyyətdə | 0〉 şəbəkədəki serverlər tərəfindən hazırlanır ki, bu da qanuni istifadəçilərin dinləmə dinləmələrini böyük ölçüdə yoxlamasını çətinləşdirəcək. İstifadəçilər ölçü bazalarını dəyişməyən iki vahid əməliyyatla tək fotonlardakı məlumatları kodlaşdırırlar. Nümunə fotonların Hadamard ilə işlədilməsi nəticəsində istehsal edilən bəzi aldadıcı fotonlar, potensial vicdansız bir serverin kvant xətlərini sərbəst şəkildə dinləməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Bu sxem qənaətlidir, çünki QSDC şəbəkə təhlükəsizliyi üçün ən asan yoldur.

Wu Ya-Bo və s 2007 Çin Fiziki 16 3560

İkiqat kompleks skalar sahəsini təqdim edərək, bu sənəd potensialı olan ikiqat Lagrangian qurur V (Φ (J), Φ*(J)) = V (| Φ (J) |)Kvintom Kainatın təkamülünü təsvir etməklə yanaşı, həm də təbii olaraq Kainata həssaslıq və həssaslıq verə bilər. Bundan əlavə, U(1, J) Lagrangian ikiqat kompleksinin simmetriyası yoxlanılır və fiziki həcmdə cəmi qorunan yük Noëther teoremi vasitəsi ilə əldə edilir. Üstəlik, Ref [14] dəki açısal parametrin 'xəyali hərəkəti', əslində, modelimizdə yalnız real bir faza yerdəyişməsinə işarə edə bilər.

Guan Jian-Yue və s 2007 Çin Fiziki 16 3566

Bir meydanda təkamüllü bir qar sürüşmə oyununu araşdırırıq N = L × L əhalisinin olduğu dövri sərhəd şərtləri olan qəfəs n0 (n0N.) bu qəfəsin yerlərində olan oyunçular ya yaxın qonşuları ilə əməkdaşlıq edə bilər və ya qüsurlu ola bilərlər. Hər nəsildən sonra hər bir oyunçu müəyyən bir ehtimalla hərəkət edir səh oyunçunun ən yaxın boş saytlarından birinə. Göstərilir ki, nə vaxt səh = 0, kooperativ davranış pozulmuş strukturlarda gücləndirilə bilər. Nə vaxt səh & gt 0, hərəkətliliyin əməkdaşlığa təsiri diqqətəlayiq şəkildə ödəmə parametrindən asılıdır r və fərdlərin sıxlığı ρ (ρ = n0/N.). Nəticələri ilə müqayisədə səh = 0, kiçik üçün r, əməkdaşlığın davamlılığı çox kiçik olmayan ρ dəyərində, böyük üçün isə artır r, hərəkətliliyin tətbiqi hər hansı bir ρ & lt 1 -də aralıq dəyər üçün əməkdaşlığın yaranmasını maneə törədir. r, dəyərlərinə bağlı olaraq kooperativ davranış bəzən artırılır və bəzən inhibe edilir səh və ρ. Xüsusilə, kooperator sıxlığı dəyərləri maksimuma çata bilər səh və optimal müvafiq optimal dəyərlərə çatırlar. Əlavə olaraq, bütün kooperatorların və bütün defektorların iki uducu vəziyyəti kiçik və böyük üçün müvafiq olaraq ortaya çıxa bilər r halda səh & gt 0.

Zhao Jing və s 2007 Çin Fiziki 16 3571

Həqiqi dünyada çoxsaylı interaktiv qeyri -xətti sistemləri modelləşdirmək üçün kompleks şəbəkələr tətbiq edilmişdir. Şəbəkə topologiyası haqqında biliklər kompleks sistemlərin funksiyasını, performansını və təkamülünü anlamaq üçün çox vacibdir. Son bir neçə ildə, şəbəkənin topologiyasını, dinamikasını və təkamülünü araşdırmaq üçün bir çox şəbəkə ölçüləri və modelləri təklif edilmişdir. Bu şəbəkə ölçüləri və modelləri geniş bir araşdırmadan əldə edildiyindən, aralarındakı əlaqəni araşdırmaq üçün sistematik bir araşdırma tələb olunur. Bu məqalə, dərəcə ardıcıllığının (dərəcə dəsti) sabit olduğu bir qrafik toplusunu öyrənməklə dərəcə əlaqəsinin digər şəbəkə ölçülərinə təsirini araşdırır. Göstəririk ki, müəyyən dərəcədə, xarakterik yol uzunluğu, kümelenme əmsalı, modul genişliyi və şəbəkələrin dayanıqlılığı birbaşa dərəcə korrelyasiyasından təsirlənir.

Jia Yi-Feng və s 2007 Çin Fiziki 16 3581

Bu yazıda, Faddeev-Jackiw yanaşması Wu aradan qaldırma üsulu ilə təkmilləşdirilmişdir, buna görə də sonlu ölçülü polinom tipli məhdudlaşdırılmış dinamika üçün məhdudiyyətlərin həllində bir çox mürəkkəb hesablamalar kompüterlərdən istifadə etməklə asanlıqla yerinə yetirilə bilər. Üstəlik, Faddeev -Jackiw yanaşmasına əsaslanaraq, məhdudlaşdırılmış dinamikanı həll etmək üçün yeni bir alqoritm təqdim olunur. Yeni alqoritm Faddeev -Jackiw yanaşmasından daha sadə və daha sərtdir. Yeni alqoritmdən istifadə edərək ikinci Cawley əks nümunəsi həll olunur.


Məzmun

Jerry H. Bentley 'termini müşahidə etdi dünya tarixi heç vaxt sabit bir referent ilə açıq bir işarəçi olmamışdır və bu terminin istifadəsi universal tarix, müqayisəli tarix, qlobal tarix, böyük tarix, makro tarix və transmilli tarixlə üst -üstə düşür. [2]

Fərqli bir akademik təhsil sahəsi olaraq dünya tarixinin gəlişi 1960 -cı illərə təsadüf edə bilər, lakin bu sürət 1980 -ci illərdə sürətləndi. [3] [4] Əsas addım Dünya Tarixi Dərnəyinin və bir neçə universitetdə magistr proqramlarının yaradılması idi. Sonrakı onilliklər ərzində Dünya Tarixində elmi nəşrlər, peşə və akademik təşkilatlar və magistr proqramları çoxaldı. Dünya Tarixi tez -tez Amerika lisey və universitetlərinin tələb olunan tədris proqramında Qərb Sivilizasiyasını yerindən tərpətdi və dünya tarixi yanaşması olan yeni dərsliklər ilə dəstəklənir.

Dünya Tarixi, peşəkar tarix yazmağı dərindən formalaşdıran iki quruluşu tanımağa və həll etməyə çalışır:

  1. Keçmişin tədqiqatlarının sərhədlərini və gündəmlərini təyin etmək üçün indiki milli dövlətlərdən istifadə etmək meyli.
  2. Eurocentric fərziyyələrin dərin bir mirası (xüsusən, yalnız Qərb tarix yazısında deyil).

Beləliklə, Dünya Tarixi dil, mədəniyyət və milli sərhədlər kimi ənənəvi tarixi araşdırma sərhədlərini keçən şəbəkələri, əlaqələri və sistemləri öyrənməyə meyllidir. Dünya Tarixi, tez-tez sənayeləşmə və kapitalizmin yayılması kimi insan cəmiyyətində geniş miqyaslı dəyişikliklərə səbəb olan sosial dinamikaları araşdırmaq və bu kimi geniş miqyaslı dəyişikliklərin dünyanın müxtəlif bölgələrinə necə təsir etdiyini təhlil etməkdən narahatdır. XX əsrin ikinci yarısında tarix yazmağın digər qolları kimi, Dünya Tarixi də tarixçilərin siyasət, müharibələr və diplomatiya mövzusunda ənənəvi diqqətinin çox kənarında, cinsiyyət tarixi, sosial tarix, mədəni tarix kimi bir çox mövzunu əhatə edir. və ətraf mühit tarixi. [3]

Təşkilatlar redaktə edir

  • The H-Dünya veb sayt və onlayn şəbəkə [5] dünya tarixinin bəzi praktikləri arasında istifadə olunur və alimlər arasında müzakirələrə, elanlara, proqramlara, biblioqrafiyalara və kitabların nəzərdən keçirilməsinə imkan verir.
  • Beynəlxalq Sivilizasiyaların Müqayisəli Araşdırılması Cəmiyyəti (ISCSC) dünya tarixinə müqayisəli sivilizasiyalar baxımından yanaşır. Othmar Anderlie, Pitirim Sorokin və Arnold J. Toynbee'nin qatıldığı 1961 -ci ildə Avstriyanın Salzburq şəhərində bir konfransda qurulan, bir jurnal nəşr edən beynəlxalq alimlər birliyidir. Müqayisəli sivilizasiyaya baxış, və dünyanın şəhərlərində illik görüşə ev sahibliyi edir.
  • The Qlobal Tarix jurnalı 2006 -cı ildə təsis edilmiş və Cambridge University Press tərəfindən nəşr olunan elmi jurnaldır.
  • Dünya Tarix Dərnəyi (WHA) 1982 -ci ildə quruldu və əsasən Amerika fenomenidir. [6] 1990 -cı ildən bəri Dünya Tarixi Jurnalı rüblük olaraq. [7]

Müasirdən əvvəlki redaktə

Dünya tarixinin milli tarixdən fərqli olaraq öyrənilməsi bir çox dünya mədəniyyətlərində mövcud olmuşdur. Lakin dünya tarixinin ilkin formaları əslində qlobal deyildi və yalnız tarixçinin bildiyi bölgələrlə məhdudlaşırdı.

Qədim Çində, Çin dünya tarixi, Çin və Şərqi Asiyanın ətrafındakı insanlar, eramızdan əvvəl 100 -cü illərdə Sima Qian tərəfindən ifadə edilən sülalə dövrünə əsaslanırdı. Sima Qianın modeli Cənnət Mandatına əsaslanır. Hökmdarlar Çini birləşdirəndə yüksəlir, sonra hakim sülalə korrupsiyaya uğrayanda devrilir. [8] Hər yeni sülalə fəzilətli və güclü başlayır, lakin sonra çürüyür, bu da Cənnətin mandatının yeni bir hökmdara verilməsini təhrik edir. Yeni bir sülalədə fəzilət sınağı, Çin və qonşu barbarların itaət etməsindəki uğurdur. 2000 ildən sonra Sima Qianın modeli hələ də təqaüddə üstünlük təşkil edir, baxmayaraq ki, sülalə dövrü artıq müasir Çin tarixi üçün istifadə olunmur. [9]

Qədim Yunanıstanda Herodot (e.ə. 5 -ci əsr), Yunan tarixşünaslığının qurucusu olaraq [10] Aralıq dənizi xalqlarının, xüsusən Misirlilərin adətləri, coğrafiyası və tarixinin dərin və canlı müzakirələrini təqdim edir. Ancaq böyük rəqibi Thucydides, Herodotun tarixə hərtərəfli yanaşmasını dərhal ləğv etdi, bunun əvəzinə əsrlər boyu geniş imperiyalarla deyil, Afina və Sparta arasında 27 illik müharibə ilə məşğul olan daha dəqiq, kəskin bir şəkildə monoqrafiya təqdim etdi. Romada, Livinin (eramızdan əvvəl 59-cu il-17-ci il) Romanın geniş və vətənpərvər tarixi, Herodot inklüzivliyinə yaxınlaşdı [11] Polibius (e.ə.200-c.118) Fukididin məntiqi ciddiliyini Herodotun əhatəsi ilə birləşdirmək istədi. [12]

Rəşid əl-Din Fadhl-allah Hamadani (1247–1318), yəhudi əsilli bir fars həkimi, polimatik yazıçı və tarixçi idi, çox böyük bir İslam tarixi yazan, Cami əl-Təvarixi fars dilində yazan, tez-tez bir yerin əlamətidir. mədəniyyətlərarası tarixşünaslıq və İlhanilər haqqında əsas sənəd (13-14 -cü əsrlər). [13] Monqolustandan Çinə, Orta Avrasiya Çöllərindən Farsa, ərəbdilli ölkələrə və Avropaya qədər geniş bir mədəniyyət yelpazəsi haqqında ensiklopedik bilikləri, son Monqol dövrü haqqında məlumatlara ən birbaşa çıxışı təmin edir. Onun təsvirləri, Monqol İmperatorluğunun və ticarətə vurğu etməsinin mədəni və dini mübadilə və intellektual mayalanma mühiti ilə nəticələnən, Şərqdən Qərbə və əksinə bir çox fikirlərin ötürülməsi ilə nəticələnən yolunu da vurğulayır.

Bir müsəlman alimi, İbn Xəldun (1332-1409) ənənəvilikdən ayrıldı və tarixi dəyişikliyin bir modelini təklif etdi. Müqəddimə, Elm tarixi metodologiyasının ekspozisiyası. İbn Xəldun sivilizasiyanın yüksəlişinin və süqutunun səbəblərinə diqqət yetirərək, dəyişikliklərin səbəblərini cəmiyyətin iqtisadi və sosial quruluşunda axtarmaq lazım olduğunu söylədi. Müsəlman dünyasında onun işlərinə böyük əhəmiyyət verilmirdi. [14]

Erkən müasir redaktə

Avropada İntibah dövründə dövlətlər və ya millətlər haqqında tarix yazıldı. Tarixin öyrənilməsi Maarifçilik və Romantizm dövründə dəyişdi. Voltaire hadisələri xronoloji ardıcıllıqla təsvir etməkdənsə, vacib hesab etdiyi müəyyən yaşların tarixini təsvir etdi. Tarix müstəqil bir sahəyə çevrildi. Çağırılmadı tarixçi fəlsəfə artıq, ancaq tarix (tarix). 18 -ci əsrdə Volter dünya tarixinin öyrənilməsində inqilab etməyə çalışdı. Birincisi, Volter tarixin ənənəvi öyrənilməsinin qüsurlu olduğu qənaətinə gəldi. Dövrünün ən güclü varlıqlarından biri olan Xristian Kilsəsi, tarixi öyrənmək üçün bir çərçivə təqdim etmişdi. Volter yazarkən Charles XII -in tarixi (1731) və Louis XIV dövrü (1751), bunun əvəzinə iqtisadiyyata, siyasətə və mədəniyyətə diqqət yetirməyi seçin. [15] Tarixin bu aspektləri əsasən müasirləri tərəfindən araşdırılmamışdır və hər biri dünya tarixinin öz bölmələrinə çevriləcəkdir. Hər şeydən əvvəl, Volter həqiqəti dünya tarixinin qeyd edilməsinin ən vacib hissəsi hesab edirdi. Milliyyətçilik və din yalnız obyektiv həqiqətdən çıxarıldı, buna görə də Volter tarixi yazarkən təsirlərindən azad oldu. [16]

İtaliyada Giambattista Vico (1668–1744) yazmışdır Şəxsi həyat Tarixi insan iradəsinin və əməlinin ifadəsi kimi irəli sürən 1725 -ci ildə (Yeni Elm). İnsanların tarixi varlıqlar olduğunu və insan təbiətinin zamanla dəyişdiyini düşünürdü. Hər bir dövr mədəniyyətin bütün aspektlərinin - sənət, din, fəlsəfə, siyasət və iqtisadiyyatın bir -biri ilə əlaqəli olduğu bir bütöv olaraq görülməlidir (Oswald Spengler tərəfindən daha sonra inkişaf etdirilən bir nöqtə). Vico, mifin, şeirin və sənətin bir mədəniyyətin əsl ruhunu kəşf etmək üçün giriş nöqtələri olduğunu göstərdi. Vico, Roma kimi böyük mədəniyyətlərin böyümə və tənəzzül dövrlərindən keçdiyi tarixi inkişaf anlayışını ifadə etdi. Onun fikirləri Maarifçilik dövründə dəbdən düşmüşdü, lakin 1800 -cü ildən sonra Romantik tarixçilərə təsir etdi.

Dünya tarixi üçün böyük bir nəzəri təməl, müasir Prussiya dövlətini dünya inkişafının ən son (əksər hallarda ən yüksək ilə qarışdırılsa da) mərhələsi olaraq görən alman filosofu G. W. F. Hegel tərəfindən qoyulmuşdur.

G.W.F. Hegel, dünya tarixinə baxıla biləcəyinə inandığı üç lens hazırladı. Tarixi bir dövrdə hazırlanan sənədlər, məsələn jurnal qeydləri və müqavilə müqavilələri, Hegel tərəfindən Orijinal Tarixin bir hissəsi olaraq qəbul edildi. Bu sənədlər bir mədəniyyət içərisində olan bir insan tərəfindən hazırlanır, bu da onları həyati məlumat mənbəyi halına gətirir, həm də kontekstual bilikləri ilə məhdudlaşır. Hegelin Orijinal Tarixinə aid sənədlər müasir tarixçilər tərəfindən əsas mənbələr olaraq təsnif edilir. [17]

Hegelin ikinci lensi olan Yansıtıcı Tarix, akademik yazılarda müzakirə olunan hadisəni bir qədər uzaqlaşdıran sənədlərdir. Hegelə görə bu obyektivi məhdudlaşdıran şey, yazıçıların tarixi hadisəyə öz mədəni dəyərlərini və baxışlarını tətbiq etməsi idi. Yansıtıcı Tarixin bu tənqidi daha sonra antropoloqlar Franz Boa tərəfindən rəsmiləşdirilmiş və Alain Locke tərəfindən Mədəni Relativizm olaraq qəbul edilmişdir. Bu linzaların hər ikisi də Hegel tərəfindən qismən qüsurlu sayılırdı. [18]

Hegel dünya tarixinə Fəlsəfi Tarix kimi baxmaq üçün müdafiə etdiyi obyektiv adlandırdı. Tarixə bu baxımdan baxmaq üçün hadisələri, sivilizasiyaları və dövrləri obyektiv təhlil etmək lazımdır. Bu şəkildə edildikdə, tarixçi daha sonra əsas mövzunu araşdırmalarından çıxara bilər. Bu lens digərlərindən fərqlənir, çünki heç bir mədəni qərəzdən məhrumdur və tarixə daha analitik yanaşır. Dünya Tarixi geniş bir mövzu ola bilər, buna görə də müəyyən dövrlərdən ən dəyərli məlumatların çıxarılmasına diqqət yetirmək ən faydalı yanaşma ola bilər. Bu üçüncü lens, Hegelin digər ikisinə verdiyi təriflər kimi, erkən müasir dövrdə və müasir dövrümüzdə tarixin öyrənilməsinə təsir etdi. [19]

Başqa bir müasir tarixçi Adam Ferguson idi. Dünya tarixinin öyrənilməsində Ferqyusonun əsas əməyi onun idi Vətəndaş Cəmiyyəti Tarixinə dair bir esse (1767). [20] Ferqyusona görə, dünya tarixi iki tarix formasının birləşməsidir. Tanrı tərəfindən yaradılan dünyamızın aspektləri təbii tarix idi. Daha inqilabi olan digəri sosial tarix idi. Onun üçün sosial tarix, insanların Allahın planını yerinə yetirmək yolunda insanların irəliləməsidir. İnanırdı ki, kommersiya uğuru əldə etmək istəyən şəxslərin əldə edə biləcəyi irəliləyiş bizi mükəmməl bir cəmiyyətə yaxınlaşdıracaq, amma heç vaxt buna çata bilməyəcəyik. [21] Bununla yanaşı, o da nəzər saldı ki, kommersiya uğuruna tam sadiq olmaq, Romada baş verənlər kimi cəmiyyətin çöküşünə səbəb ola bilər, çünki insanlar əxlaqını itirəcəklər. Bu baxımdan Ferqyuson dünya tarixinə humanitar elmlərin ideal bir cəmiyyətə çatmaq üçün mübarizə apardığını görürdü. [22] [23]

Henry Home, Lord Kames, Aydınlanma dövründə bir filosof idi və dünya tarixinin öyrənilməsinə töhfə verdi. Əsas tarixi əsərində, İnsan tarixinə dair eskizlər, Home, müşahidə etdiyi bəşər tarixinin dörd mərhələsini təsvir etdi. [24] İlk və ən ibtidai mərhələ kiçik ovçu-toplayıcı qruplar idi. Daha sonra daha böyük qruplar yaratmaq üçün insanlar heyvanları evcilləşdirməyə başladıqları zaman ikinci mərhələyə keçdilər. Üçüncü mərhələ kənd təsərrüfatının inkişafı idi. Bu yeni texnologiya, böyük insan qrupları arasında ticarət və əməkdaşlığın daha yüksək səviyyələrini qurdu. İnsanların əkinçilik kəndlərinə toplanması ilə qanunların və sosial öhdəliklərin inkişaf etdirilməsi lazım idi ki, bir növ nizam qorunsun. Dördüncü və son mərhələ, insanların kənd təsərrüfatının diqqət mərkəzində olmadığı bazar şəhərlərinə və dəniz limanlarına köçməsini əhatə edirdi. Bunun əvəzinə cəmiyyətdə ticarət və digər əmək növləri oyanır. Homes bəşər tarixinin mərhələlərini təyin edərək, öz varislərinə təsir etdi. Sosiologiya və antropologiya kimi digər araşdırmaların inkişafına da töhfə verdi. [25]

Marksist tarixi materializm nəzəriyyəsi, dünya tarixinin kökündən müəyyən edildiyini iddia edir maddi şərtlər hər hansı bir zamanda - başqa sözlə, insanların özlərini və ailələrini yemək, geyim və mənzil kimi əsas ehtiyaclarını ödəmək üçün bir -birləri ilə əlaqələri. [26] Ümumiyyətlə, Marks və Engels Qərbi Avropada bu maddi şərtlərin inkişafının ardıcıl beş mərhələsini təyin etdiklərini iddia etdilər. [27] Nəzəriyyə dünya tarixini aşağıdakı dövrlərə ayırır: [28] [29] [30] [31] [32] İbtidai kommunizm Kölə cəmiyyət Feodalizm Kapitalizm və Sosializm.

Regna Darnell və Frederic Gleach, Sovet İttifaqında marksist tarix nəzəriyyəsinin yeganə ortodoksallıq olduğunu iddia edir və tarixlə bağlı digər fikir məktəblərində araşdırmaları boğurdu. [33] Ancaq Marksın nəzəriyyələrinin tərəfdarları Stalinin marksizmi təhrif etdiyini iddia edirlər. [34]

Müasir redaktə

Dünya tarixi 20 -ci əsrdə ümumbəşəri tarixlə məşhur bir janra çevrildi. 1920-ci illərdə, ən çox satılanlar anketlər də daxil olmaqla dünya tarixi ilə məşğul olurdular Bəşəriyyətin Hekayəsi (1921) Hendrik Willem van Loon və Tarixin Xülasəsi (1918) H.G. Wells tərəfindən. Geniş auditoriyaya çatan nüfuzlu yazarlar arasında H. G. Wells, Oswald Spengler, Arnold J. Toynbee, Pitirim Sorokin, Carroll Quigley, Christopher Dawson, [35] və Lewis Mumford var. Bu sahədə çalışan alimlər arasında Eric Voegelin, [36] William Hardy McNeill və Michael Mann var. [37] LiDAR adlı tanışlıq metodları və lazer texnologiyasını ölçmək kimi inkişaf edən texnologiyalarla, müasir tarixçilər keçmiş sivilizasiyaların öyrənilməsini dəyişdirən yeni məlumatlara sahibdirlər.

Spengler Qərbin tənəzzülü (2 cild 1919-1922) doqquz üzvi mədəniyyəti müqayisə etdi: Misir (eramızdan əvvəl 3400-eramızdan əvvəl 1200-cü il), Hindistan (e.ə. 1500-cü il)-Çin (e.ə. AD 300–1100), Aztek (AD 1300–1500), Ərəb (AD 300–1250), Maya (AD 600–960) və Qərb (MS 900–1900). Onun kitabı, digər sivilizasiyalarla detallı bənzətmələrlə mübahisə edərək, şiddətli bir "Sezarizm çağından" sonra Avropa və Amerika sivilizasiyasının parçalanacağını proqnozlaşdırdığı üçün dünya ziyalıları arasında böyük bir uğur qazandı. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada bədbinliyi dərinləşdirdi və Avropa imperiyalarının dağılması ilə bağlı proqnozlarının tezliklə gerçəkləşəcəyinə ümid edən Çin, Hindistan və Latın Amerikası ziyalıları tərəfindən hərarətlə qarşılandı. [38]

1936-1954-cü illərdə Toynbee'nin on cildliyi Tarix Araşdırması üç ayrı hissədə çıxdı. Müstəqil sivilizasiyalara nisbətən aktual bir yanaşma ilə Spengler'i təqib etdi. Toynbee, mənşəyində, böyüməsində və çürüməsində çarpıcı paralellər göstərdiklərini söylədi. Toynbee, tipik ömrü 1000 il olan orqanizmlər olaraq Spenglerin sivilizasiyaların bioloji modelini rədd etdi. Sima Qian kimi Toynbee də geriləməni mənəvi uğursuzluqları ilə izah etdi. Bir çox oxucu, yalnız bir növ Katolikliyin yenidən İslahatla başlayan qərb sivilizasiyasının dağılmasını dayandıra biləcəyinə işarə edərək (1-6 -cı cildlərdə) sevindi. 1954 -cü ildə nəşr olunan 7-10 -cu cildlər dini mesajı tərk etdi və məşhur auditoriyası uzaqlaşdı, alimlər onun səhvlərini seçdilər. [39]

McNeill yazdı Qərbin yüksəlişi (1963), Avrasiyanın ayrı -ayrı sivilizasiyalarının tarixlərinin əvvəlindən necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu göstərərək Toynbee -ni inkişaf etdirmək, kritik bacarıqları bir -birindən götürmək və beləliklə, ənənəvi köhnə və alınmış yeni bilik və təcrübə arasında uyğunlaşma zərurəti yarandıqca daha da dəyişməyə səbəb olur. . McNeill, Yer kürəsindəki insanların qarşılıqlı əlaqəsi ətrafında geniş bir yanaşma aldı. Bu cür qarşılıqlı əlaqələr son zamanlarda həm daha çox, həm də davamlı və əhəmiyyətli hala gəldi. Təxminən 1500 -cü ildən əvvəl mədəniyyətlər arasında ünsiyyət şəbəkəsi Avrasiya şəbəkəsi idi. Bu qarşılıqlı əlaqə sahələri bir dünya tarixçisindən digərinə fərqlənir və daxildir dünya sistemiekumen. Nə adlandırılsa da, bu mədəniyyətlərarası təmasların əhəmiyyəti bir çox alimlər tərəfindən qəbul edilməyə başlandı. [40]

Amerika Birləşmiş Ştatları

Hələ 1884 -cü ildə Amerika Tarix Birliyi keçmişin dünya miqyasında öyrənilməsini müdafiə etdi. [41] T. Walter Wallbank və Alastair M. Taylor həmmüəllifdir Keçmiş və indiki sivilizasiya, ABŞ-da nəşr olunan ilk dünya tarixi dərsliyi (1942). Əlavə müəlliflərlə bu çox uğurlu əsər, XXI əsrin ilk onilliyinə qədər çoxsaylı nəşrlərdən keçdi. 1992 -ci ilin Qızıl Yıldönümü nəşrinə görə, davam edən məqsəd Keçmiş və indiki sivilizasiya "Sivilizasiyanın inkişafı və böyüməsini tək bir Avropa təcrübəsi olaraq deyil, bütün dünya mədəniyyət sistemlərinin müasir dünyanı yaratmaq üçün qarşılıqlı əlaqədə olduğu qlobal bir təcrübə kimi qiymətləndirən dünya mədəniyyəti tarixinin bir araşdırmasını təqdim etmək idi. tarixin bütün elementləri - sosial, iqtisadi, siyasi, dini, estetik, hüquqi və texnoloji. " [42] Birinci dünya müharibəsi Amerika tarixçilərini Qərb sivilizasiyasına dair kurslardan daha çox Avropa araşdırmalarını genişləndirməyə təşviq etdiyi kimi, ikinci dünya savaşı da xüsusilə Asiya və Afrika ilə bağlı qlobal perspektivləri gücləndirir. Louis Gottschalk, William H. McNeill və Leften S. Stavrianos dünya tarixinin Amerika Kollecinin tədris proqramına inteqrasiyasında lider oldu. Gottschalk, 1951 -ci ildə UNESCO -nun "Bəşəriyyət Tarixi: Mədəni və Elmi İnkişaf" mövzusunda işə başladı. Toynbee -dən təsirlənən McNeill, 20. əsrdəki işini yeni mövzulara qədər genişləndirdi. 1982 -ci ildən etibarən Dünya Tarixi Dərnəyi bir neçə regional birlikdə tarix müəllimlərinə birinci kurslarda əhatə dairələrini genişləndirməkdə kömək etmək üçün bir proqram başlatdı Dünya tarixi Qərb Sivilizasiyası kursları üçün məşhur bir yer oldu. Pittsburgh Universitetinin Dünya Tarixi Mərkəzindən professor Patrick Manning və San Diego əyalətindəki Ross E. Dunn yenilikçi tədris metodlarının təbliğində liderdirlər. [43]

Sənət tarixi və memarlıq tarixi kimi əlaqədar fənlərdə qlobal perspektivlər də təbliğ edilmişdir. ABŞ-dakı memarlıq məktəblərində, Milli Memarlıq Akkreditasiya Şurası indi məktəblərə qərb və ya qlobal olmayan bir perspektiv daxil olan tarix öyrətməyi tələb edir. Bu, sahəyə hakim olan standart Avro-mərkəzli yanaşmanı keçmək üçün on illik səyləri əks etdirir. [44]

Son illərdə Afrika və dünya tarixi arasındakı əlaqələr sürətlə antipatiyadan nişan və sintezə keçdi. Reynolds (2007), sahə tədqiqatları paradiqması ilə artan dünya tarixi əlaqələri və regional sərhədlər arasındakı mübadilə mövzusunda artan vurgu ilə Afrika və dünya tarixləri arasındakı əlaqəni araşdırır. Bu mübadilənin mahiyyəti ilə bağlı son mübadilə və mübahisələrin daha yaxından araşdırılması da yer alır. Reynolds, Afrika ilə dünya tarixi arasındakı əlaqəni, son yüzillikdə tarixi araşdırmanın dəyişən təbiətinin bir ölçüsü olaraq görür. [45]


Məzmun

Zehni görüntü yaratmaq üçün iki yol Edit

Zehni təsəvvürün yaranmasının iki əsas yolu var: könüllü və qeyri -iradi.

Zehni görüntülərin qeyri -ixtiyari və özbaşına əmələ gəlməsi adi hissiyyat və idrakın ayrılmaz hissəsidir və iradi niyyət olmadan baş verir. Eyni zamanda, gündəlik problemlərin həllinin, elmi mülahizələrin və yaradıcı fəaliyyətin bir çox fərqli tərəfi zehni görüntülərin könüllü və qəsdən yaradılmasını əhatə edir. [18]

Qeyri -ixtiyari redaktə

İstər -istəməz zehni təsəvvür nəsli birbaşa mövcud duyğu stimulundan və algısal məlumatlardan yaranır, məsələn, kimsə bir obyekti görəndə, onun zehni şəkillərini yaratdıqda və ya baxdıqda və ya gözlərini yumanda və ya kimsə səs eşidəndə Səs kəsildikdən və ya artıq hiss olunmadıqdan sonra onun eşitmə görüntüsünü saxlayır.

Könüllü Redaktə

Könüllü zehni təsəvvürlər əvvəlki duyğu qavrayışına və təcrübəsinə bənzəyir, yaddaşdan geri çəkilir və ya görüntülər tamamilə yeni və fantaziya məhsulu ola bilər. [19] [20] [21]

Texniki Redaktə

Termin idarə olunan görüntülər ikinci (könüllü) vəziyyətdə istifadə olunan, uzun və ya qısamüddətli yaddaşdan şəkillərin yada salınması və ya fantaziyadan və ya hər ikisinin birləşməsindən, rəhbərliyə, təlimata və ya nəzarətə cavab olaraq istifadə edilən texnikanı ifadə edir. Bələdçi görüntü, buna görə də, hiss modallıqlarında algılanan təcrübənin köməkli simulyasiyası və ya yenidən yaradılmasıdır. [22] [23]

Zehni təsəvvür həm könüllü, həm də qeyri -iradi proseslərdən yarana bilər və qoxu görüntüləri, təəccüblü təsəvvürlər, toxunma görüntüləri və motor təsəvvürləri də daxil olmaqla [24] bütün duyğusal modallarda qavrayış təcrübəsinin simulyasiyasını və ya yenidən qurulmasını ehtiva edir. [25] Buna baxmayaraq, vizual və işitsel zehni görüntülər, insanlar tərəfindən ən çox təcrübəli olduğu kimi, həm də nəzarət edilən təcrübələrdə, [26] ən çox araşdırılan və elmi ədəbiyyatda sənədləşdirilmiş olaraq qalan vizual görüntülərdir. [27]

Eksperimental və idrak psixologiyasında tədqiqatçılar, ilk növbədə, iştirakçı və ya xəstənin qorxuducu bir sosial hadisənin görüntüsünü oyatmaq və şəkilləri xoş bir şeyə çevirmək kimi yaratmaq, yoxlamaq və çevirmək istədiyi könüllü və qəsdən yaradılmış görüntülərə diqqət yetirmişlər. və özünü təsdiq edən təcrübə.

Psixopatologiyada klinisyenler, adətən, depressiyaya düşmüş bir insanın kədər, ümidsizlik və xəstəlikdən xəbər verən [28] müdaxilə edən xoşagəlməz mənfi görüntüləri və ya əvvəlki sarsıdıcı hadisələri xarakterizə edən görüntülər kimi "ağla gələn" qeyri -ixtiyari görüntülərə diqqət yetirirlər. travma sonrası sinir pozğunluğu. [29]

Klinik praktikada və psixopatologiyada qeyri -ixtiyari zehni görüntülər, müəyyən dərəcədə "diqqəti qaçıran", istənməyən və qarşısıalınmaz görünəndə müdaxiləçi hesab olunur. [30] [31]

İstər könüllü, istərsə də qeyri-ixtiyari görüntülərin saxlanılması və ya "yadda saxlanılması", bilişli diqqətli mənbələrə, o cümlədən iş yaddaşına, onları müəyyən bir bilişsel vəzifədən və ya ümumi məqsədli konsentrasiyadan uzaqlaşdıraraq görüntüyə yönəltmək üçün xeyli tələblər qoyur.

Klinik praktikada, bu proses, iştirakçını və ya xəstəni diqqəti qeyri -müəyyən müdaxilə görüntüləri ilə uğurla rəqabət aparan və diqqəti yönləndirən, intensivliyini, canlılığını və müddətini azaldan, diqqəti əhəmiyyətli dərəcədə tələbkar bir işə yönəltməyi öyrətməklə müsbət müalicəvi şəkildə istifadə edilə bilər. nəticədə narahatlığı və ya ağrını yüngülləşdirir. [32] [33]

Zehni təsəvvürlər, xüsusən vizual və eşitmə görüntüləri, bir sıra zehni və fiziki şərtləri daha da ağırlaşdıra və ağırlaşdıra bilər. [34]

Bunun səbəbi, psixofiziologiya və psixoneyroimmunologiya prinsiplərinə görə, fərdin öz zehni və fiziki vəziyyətini necə qəbul etməsi, xəstəliyə, infeksiyaya və ya xəstəliyə həssaslıq da daxil olmaqla, bioloji proseslərə təsir edir və bu qavrayış zehni görüntüdən xeyli qaynaqlanır. Yəni bəzi hallarda fərdin zehni və fiziki qüsurlarının, pozğunluqlarının və ya xəstəliklərinin şiddəti qismən onun məzmunu, canlılığı və ya intensivliyi, aydınlığı və tezliyi kimi şəkilləri ilə müəyyən edilir. müdaxilə edən və maneəsiz. [35]

Bir şəxs, şiddətini vurğulayan, tez -tez qeyri -ixtiyari zehni görüntülər yaratmaqla simptomları ağırlaşdıra və bir çox şərtlərin yaratdığı ağrı və ya sıxıntıları gücləndirə bilər.

Məsələn, zehni görüntülərin posttravmatik stress pozuqluğu (TSSB), [36] kompulsif istəklər, [37] anoreksiya kimi yemək pozğunluqlarının [38] təcrübə və simptomlarına töhfə verməkdə, şiddətləndirməkdə və ya gücləndirməkdə əsas rol oynadığı göstərilmişdir. nervoza [39] və bulimiya nervoza, [40] spastik hemipleji, [41] insult və ya serebrovaskulyar qəzadan sonra əlil olma, [42] çoxlu skleroz səbəbindən idrak funksiyasının və motor nəzarətinin məhdudlaşdırılması, [43] sosial narahatlıq və ya fobiya, [44] bipolyar pozğunluq, [45] şizofreniya, [46] diqqət çatışmazlığı hiperaktivliyi pozulması, [47] və depressiya. [48] ​​[49]

Yuxarıda göstərilən çətinliklər və çətinliklər, fərdin şiddətini vurğulayan zehni təsəvvürlər yaratmaqla simptomları daha da şiddətləndirə biləcəyini və bu vəziyyətin yaratdığı ağrı və ya sıxıntıları gücləndirə biləcəyini göstərən dəlillərdir.

Aşağıdakılar, bu cür zehni təsəvvürlərin dörd xüsusi şərtə qatqı təmin etmə və ya ağırlaşdırma yollarını izah edir:

Posttravmatik stress pozğunluğu

Posttraumatic stress disorder often proceeds from experiencing or witnessing a traumatic event involving death, serious injury, or significant threat to others or oneself [50] and disturbing intrusive images, often described by the patient as 'flashbacks', are a common symptom of this condition across demographics of age, gender, and the nature of the precipitating traumatic event. [51] This unbidden mental imagery is often highly vivid, and provokes memories of the original trauma, accompanied by heightened emotions or feelings and the subjective experience of danger and threat to safety in the present "here and now". [52]

Social anxiety Edit

Individuals with social anxiety have a higher than normal tendency to fear situations that involve public attention, such as speaking to an audience or being interviewed, meeting people with whom they are unfamiliar, and attending events of an unpredictable nature. [53] As with posttraumatic stress disorder, vivid mental imagery is a common experience for those with social anxiety, and often comprises images that revive and replay a previously experienced stressful, intimidating or harrowing event that precipitated negative feelings, such as embarrassment, shame, or awkwardness. [54] [55] Thereby, mental imagery contributes to the maintenance and persistence of social anxiety, as it does with posttraumatic stress disorder. [56] [57]

In particular, the mental imagery commonly described by those suffering from social anxiety often comprises what cognitive psychologists describe as an "observer perspective". This consists of an image of themselves, as though from an observing person's perspective, in which those suffering from social anxiety perceive themselves negatively, as if from that observing person's point of view. [58] [59] Such imagery is also common among those suffering from other types of anxiety, who often have depleted ability to generate neutral, positive, or pleasant imagery. [60]

Depression Edit

The capacity to evoke pleasant and positively affirming imagery, either voluntarily or involuntarily, may be a critical requisite for precipitating and sustaining positive moods or feelings and optimism and this ability is often impaired in those suffering from depression. [61] Depression consists of emotional distress and cognitive impairment that may include feelings of hopelessness, pervasive sadness, pessimism, lack of motivation, social withdrawal, difficulty in concentrating on mental or physical tasks, and disrupted sleep. [62]

Whilst depression is frequently associated with negative rumination of verbal thought patterns manifested as unspoken inner speech, [63] ninety percent of depressed patients reporting distressing intrusive mental imagery that often simulates and recollect previous negative experiences, [64] [65] and which the depressed person often interprets in a way that intensifies feelings of despair and hopelessness. [66] [67] In addition, people suffering from depression have difficulty in evoking prospective imagery indicative of a positive future. [68] The prospective mental imagery experienced by depressed persons when at their most despairing commonly includes vivid and graphic images related to suicide, which some psychologists and psychiatrists refer to as "flash-forwards". [69] [70]

Bipolar disorder Edit

Bipolar disorder is characterized by manic episodes interspersed with periods of depression [71] 90% of patients experience comorbid anxiety disorder at some stage [72] and there is a significant prevalence of suicide amongst sufferers. [73] [74] Prospective mental imagery indicative of hyperactivity or mania and hopelessness contributes to the manic and depressive episodes respectively in bipolar disorder. [75]

The therapeutic use of guided imagery, as part of a multimodal treatment plan incorporating other suitable methods, such as guided meditation, receptive music therapy, and relaxation techniques, as well as physical medicine and rehabilitation, [76] and psychotherapy, aims to educate the patient in altering their mental imagery, replacing images that compound pain, recollect and reconstruct distressing events, intensify feelings of hopelessness, or reaffirm debilitation, with those that emphasize physical comfort, functional capacity, mental equanimity, and optimism.

Whether the guided imagery is provided in person by a facilitator, or delivered via media, the verbal instruction consists of words, often pre-scripted, intended to direct the participant's attention to imagined visual, auditory, tactile, gustatory or olfactory sensations that precipitate a positive psychologic and physiologic response that incorporates increased mental and physical relaxation and decreased mental and physical stress.

Guided imagery is one of the means by which therapists, teachers, or practitioners seek to achieve this outcome, and involves encouraging patients or participants to imagine alternative perspectives, thoughts, and behaviors, mentally rehearsing strategies that they may subsequently actualize, thereby developing increased coping skills and ability. [77]

According to the computational theory of imagery, [78] [79] [80] which is derived from experimental psychology, guided imagery comprises four phases: [81]

  1. Image generation
  2. Image maintenance
  3. Image inspection
  4. Image transformation

Image generation Edit

Image generation involves generating mental imagery, either directly from sensory data and perceptual experience, or from memory, or from fantasy. [82]

Image maintenance Edit

Image maintenance involves the volitional sustaining or maintaining of imagery, without which, a mental image is subject to rapid decay with an average duration of only 250 ms. [83] This is because volitionally created mental images usually fade rapidly once generated in order to avoid disrupting or confusing the process of ordinary sensory perception. [84] [85] [86]

The natural brief duration of mental imagery means that the active maintenance stage of guided imagery, which is necessary for the subsequent stages of inspection and transformation, requires cognitive concentration of attention by the participant. This concentrative attentional ability can be improved with the practice of mental exercises, including those derived from guided meditation and supervised meditative praxis. [87] [88] [89] Even with such practice, some people can struggle to maintain a mental image "clearly in mind" for more than a few seconds [90] [91] [92] not only for imagery created through fantasy [93] but also for mental images generated from both long-term memory [94] and short-term memory. [95]

In addition, while the majority of the research literature has tended to focus on the maintenance of visual mental images, imagery in other sensory modalities also necessitates a volitional maintenance process in order for further inspection or transformation to be possible. [96]

The requisite for practice in sustaining attentional control, such that attention remains focused on maintaining generated imagery, is one of the reasons that guided meditation, which supports such concentration, is often integrated into the provision of guided imagery as part of the intervention. Guided meditation assists participants in extending the duration for which generated mental images are maintained, providing time to inspect the imagery, and proceed to the final transformation stage of guided imagery. [97] [98]

Image inspection Edit

Once generated and maintained, a mental image can be inspected to provide the basis for interpretation, and transformation. [99] For visual imagery, inspection often involves a scanning process, by which the participant directs attention across and around an image, simulating shifts in perceptual perspective. [100]

Inspection processes can be applied both to imagery created spontaneously, and to imagery generated in response to scripted or impromptu verbal descriptions provided by the facilitator. [101] [102] [103]

Image transformation Edit

Finally, with the assistance of verbal instruction from the guided imagery practitioner or teacher, the participant transforms, modifies, or alters the content of generated mental imagery, in such a way as to substitute images that provoke negative feelings, are indicative of suffering, or that reaffirm disability or debilitation for those that elicit positive emotion, and are suggestive of resourcefulness, ability to cope, and an increased degree of mental and physical capacity. [104] [105]

This process shares principles with those that inform the clinical psychology techniques of "imagery restructuring" or "imagery re-scripting" as used in cognitive behavioral therapy. [106] [107] [108]

While the majority of research findings on image transformation relate to visual mental imagery, there is evidence to support transformations in other sensory modalities such as auditory imagery. [109] and haptic imagery. [110]

Outcome of image generation, maintenance, inspection, and transformation Edit

Through this technique, a patient is assisted in reducing the tendency to evoke images indicative of the distressing, painful, or debilitative nature of a condition, and learns instead to evoke mental imagery of their identity, body, and circumstances that emphasizes the capacity for autonomy and self-determination, positive proactive activity, and the ability to cope, whilst managing their condition.

As a result, symptoms become less incapacitating, pain is to some degree decreased, while coping skills increase. [111] [112] [113] [114]

In order for the foregoing process to take place effectively, such that all four stages of guided imagery are completed with therapeutic beneficial effect, the patient or participant must be capable of or susceptible to absorption, which is an "openness to absorbing and self-altering experiences". [115] [116] This is a further reason why guided meditation or some form of meditative praxis, relaxation techniques, and meditation music or receptive music therapy are often combined with or form an integral part of the operational and practical use of the guided imagery intervention. For, all those techniques can increase the participant's or patient's capacity for or susceptibility to absorption, thereby increasing the potential efficacy of guided imagery. [117] [118]

The United States National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), which is among twenty-seven organizations that make up the National Institutes of Health (NIH), classifies guided imagery and guided meditation, as mind–body interventions, one of five domains of medical and health care systems, practices, and products that are not presently considered part of conventional medicine. [119]

The NCCIH defines mind-body interventions as those practices that "employ a variety of techniques designed to facilitate the mind's capacity to affect bodily function and symptoms", and include guided imagery, guided meditation and forms of meditative praxis, hypnosis and hypnotherapy, prayer, as well as art therapy, music therapy, and dance therapy. [120]

All mind–body interventions, including the aforementioned, focus on the interaction between the brain, body, and behavior and are practiced with intention to use the mind to alter physical function and promote overall health and wellbeing. [121] [122]

There are documented benefits of mind-body interventions derived from scientific research firstly into their use in contributing to the treatment a range of conditions including headaches, coronary artery disease and chronic pain secondly in ameliorating the symptoms of chemotherapy-induced nausea, vomiting, and localised physical pain in patients with cancer thirdly in increasing the perceived capacity to cope with significant problems and challenges and fourthly in improving the reported overall quality-of-life. In addition, there is evidence supporting the brain and central nervous system's influence on the immune system and the capacity for mind-body interventions to enhance immune function outcomes, including defense against and recovery from infection and disease. [123] [124] [125] [126] [127]

Guided imagery has also demonstrated efficacy in reducing postoperative discomfort as well as chronic pain related to cancer, arthritis, and physical injury. [128] [129] [130] Furthermore, the non-clinical uses for which the efficacy of guided imagery has been shown include managing the stress of public performance among musicians, enhancing athletic and competitive sports ability, and training medical students in surgical skills. [131] The evidence that it is effective for non-musculoskeletal pain is encouraging but not definitive. [132]

Evidence and explanations for the effectiveness and limitations of creative visualization come from two discreet sources: cognitive psychology and psychoneuroimmunology.

Cognitive psychology Edit

Guided imagery is employed as an adjunctive technique to psychological therapies in the treatment of many conditions, including those identified in the previous sections. It plays a significant role in the application of cognitive approaches to psychotherapy, including cognitive behavioral therapy, rational emotive behavior therapy, schema therapy, and mindfulness-based cognitive therapy. [133]

These therapies derive from or draw substantially upon a model of mental functioning initially established by Aaron T. Beck, a psychiatrist and psychoanalyst who posited that the subjective way in which people perceive themselves and interpret experiences influences their emotional, behavioral, and physiological reactions to circumstances. He additionally discovered that by assisting patients in correcting their misperceptions and misinterpretations, and aiding them in modifying unhelpful and self-deprecating ways of thinking about themselves and their predicament, his patients had more productive reactions to events, and developed a more positive self-concept, self-image, or perception of themselves. [134] [135]

This use of guided imagery is based on the following premise. Everyone participates in both the voluntary and involuntary spontaneous generation of visual, auditory and other mental images, which is a necessary part of the way in which a person solves problems, recollects the past, predicts and plans the future, and formulates their self-perception, self-image, or the way they 'view' and perceive themselves. [136] [137] [138]

However, this self-image can be altered and self-regulated with the aid of mind-body interventions including guided imagery, by which an individual changes the way he or she visualizes, imagines, and perceives themselves generally, and their physical condition, body image, and mental state specifically. [139]

Psychoneuroimmunology Edit

The term "psychoneuroimmunology" was coined by American psychologist Robert Ader in 1981 to describe the study of interactions between psychological, neurological, and immune systems. [140]

Three years later, Jean Achterberg published a book called Imagery in Healing that sought to relate and correlate contemporaneous evidence from the then emerging scientific study of the way mental processes influence physical and physiological function, with particular emphasis on mental imagery, to the folklore she extrapolated from a set of diverse ancient and geographically indigenous practices previously described as 'shamanism' by the historian of religion and professor at the University of Chicago, Mircea Eliade and a number of anthropologists and ethnologists. [141] [142]

The fundamental hypothesis of psychoneuroimmunology is concisely that the way people think and how they feel directly influences the electrochemistry of the brain and central nervous system, which in turn has a significant influence on the immune system and its capacity to defend the body against disease, infection, and ill health. Meanwhile, the immune system affects brain chemistry and its electrical activity, which in turn has a considerable impact on the way we think and feel. [143]

Because of this interplay, a person's negative thoughts, feelings, and perceptions, such as pessimistic predictions about the future, regretful ruminations upon the past, low self-esteem, and depleted belief in self-determination and a capacity to cope can undermine the efficiency of the immune system, increasing vulnerability to ill health. Simultaneously, the biochemical indicators of ill health monitored by the immune system feeds back to the brain via the nervous system, which exacerbates thoughts and feelings of a negative nature. That is to say, we feel and think of ourselves as unwell, which contributes to physical conditions of ill health, which in turn cause us to feel and think of ourselves as unwell. [144]

However, the interplay between cognitive and emotional, neurological, and immunological processes also provides for the possibility of positively influencing the body and enhancing physical health by changing the way we think and feel. For example, people who are able to deconstruct the cognitive distortions that precipitate perpetual pessimism and hopelessness and further develop the capacity to perceive themselves as having a significant degree of self-determination and capacity to cope are more likely to avoid and recover from ill health more quickly than those who remain engaged in negative thoughts and feelings. [145]

This simplification of a complex interaction of interrelated systems and the capacity of the mind to influence the body does not account for the significant influence that other factors have on mental and physical well-being, including exercise, diet, and social interaction.

Nonetheless, in helping people to make such changes to their habitual thought processes and pervasive feelings, mind-body interventions, including creative visualization, when provided as part of a multimodal and interdisciplinary treatment program of other methods, such as cognitive behavioral therapy, have been shown to contribute significantly to treatment of and recovery from a range of conditions.

In addition, there is evidence supporting the brain and central nervous system's influence on the immune system and the capacity for mind-body interventions to enhance immune function outcomes, including defense against and recovery from infection and disease. [146]


The integration of traditional Chinese medicine and Western medicine

Traditional Chinese Medicine (TCM) is one of the world's oldest medical systems, having a history of several thousands of years. It is a system of healing based upon the Chinese philosophy of the correspondence between nature and human beings. Its theories refer to yin and yang , the Five Elements, zang-fu , channels-collaterals, qi , blood, body fluid, methods of diagnosis, the differentiation of symptom-complexes, etc. TCM has two main features: a holistic point of view and treatment according to a differentiation of syndromes. The therapeutic methods of TCM involve different approaches, such as acupuncture, moxibustion, tuina bodywork, herbal medicine and qi gong , in order to allow the body to heal itself in a natural way. Western medicine was first introduced into China from the middle of the 17th century. During the first two centuries several different views, related to the future of TCM and the relation between TCM and Western medicine, emerged. Some advocated ‘complete westernization’ of Chinese medicine, others were in favour of keeping it intact, whereas again others recommended the ‘digestion and assimilation of TCM and Western medicine’. Nowadays, more and more people realize that each of the two medical traditions has its own merits and advise that the two systems should benefit from each other's strong points. We offer an argument for integrating Western medicine with TCM. In the 20th century China has maintained and developed three kinds of medical science, that is, TCM, Western medicine, and ‘integrated medicine’. Much has been achieved in clinical, experimental and theoretical research. The development of any science can be furthered by cross-fertilization based on absorption and fusion of whatever useful theory and experience. It is our dream that, in the future, diverse modalities – including TCM, Western medicine and possibly other variants – can work in conjunction with each other as part of a unified team rather than in competition. This integrated approach will ultimately lead to safer, faster and more effective health care.


History of Diabetes Insipidus

Under physiological conditions, fluid and electrolyte homoeostasis is maintained by the kidney adjusting urine volume and composition according to body needs. Diabetes Insipidus is a complex and heterogeneous clinical syndrome affecting water balance and characterized by constant diuresis, resulting in large volumes of dilute urine. With respect to the similarly named Diabetes Mellitus, a disease already known in ancient Egypt, Greece and Asia, Diabetes Insipidus has been described several thousand years later. In 1670s Thomas Willis, noted the difference in taste of urine from polyuric subjects compared with healthy individuals and started the differentiation of Diabetes Mellitus from the more rare entity of Diabetes Insipidus. In 1794, Johann Peter Frank described polyuric patients excreting nonsaccharine urine and introduced the term of Diabetes Insipidus. An hystorical milestone was the in 1913, when Farini successfully used posterior pituitary extracts to treat Diabetes Insipidus. Until 1920s the available evidence indicated Diabetes Insipidus as a disorder of the pituitary gland. In the early 1928, De Lange first observed that some patients with Diabetes Insipidus did not respond to posterior pituitary extracts and subsequently Forssman and Waring in 1945 established that the kidney had a critical role for these forms of Diabetes Insipidus resistant to this treatment. In 1947 Williams and Henry introduced the term Nephrogenic Diabetes Insipidus for the congenital syndrome characterized by polyuria and renal concentrating defect resistant to vasopressin. In 1955, du Vigneaud received the 1955 Nobel Prize in chemistry for the first synthesis of the hormone vasopressin representing a milestone for the treatment of Central Diabetes Insipidus.


History of diabetes mellitus

Clinical features similar to diabetes mellitus were described 3000 years ago by the ancient Egyptians. The term "diabetes" was first coined by Araetus of Cappodocia (81-133AD). Later, the word mellitus (honey sweet) was added by Thomas Willis (Britain) in 1675 after rediscovering the sweetness of urine and blood of patients (first noticed by the ancient Indians). It was only in 1776 that Dobson (Britain) firstly confirmed the presence of excess sugar in urine and blood as a cause of their sweetness. In modern time, the history of diabetes coincided with the emergence of experimental medicine. An important milestone in the history of diabetes is the establishment of the role of the liver in glycogenesis, and the concept that diabetes is due to excess glucose production Claude Bernard (France) in 1857. The role of the pancreas in pathogenesis of diabetes was discovered by Mering and Minkowski (Austria) 1889. Later, this discovery constituted the basis of insulin isolation and clinical use by Banting and Best (Canada) in 1921. Trials to prepare an orally administrated hypoglycemic agent ended successfully by first marketing of tolbutamide and carbutamide in 1955. This report will also discuss the history of dietary management and acute and chronic complications of diabetes.


Prevalence of Underlying Diseases in Hospitalized Patients with COVID-19: a Systematic Review and Meta-Analysis

Introduction: In the beginning of 2020, an unexpected outbreak due to a new corona virus made the headlines all over the world. Exponential growth in the number of those affected makes this virus such a threat. The current meta-analysis aimed to estimate the prevalence of underlying disorders in hospitalized COVID-19 patients.

Methods: A comprehensive systematic search was performed on PubMed, Scopus, Web of science, and Google scholar, to find articles published until 15 February 2020. All relevant articles that reported clinical characteristics and epidemiological information of hospitalized COVID-19 patients were included in the analysis.

Results: The data of 76993 patients presented in 10 articles were included in this study. According to the meta-analysis, the pooled prevalence of hypertension, cardiovascular disease, smoking history and diabetes in people infected with SARS-CoV-2 were estimated as 16.37% (95%CI: 10.15%-23.65%), 12.11% (95%CI 4.40%-22.75%), 7.63% (95%CI 3.83%-12.43%) and 7.87% (95%CI 6.57%-9.28%), respectively.

Conclusion: According to the findings of the present study, hypertension, cardiovascular diseases, diabetes mellitus, smoking, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), malignancy, and chronic kidney disease were among the most prevalent underlying diseases among hospitalized COVID-19 patients, respectively.

Keywords: COVID-19 Comorbidity Meta-analysis severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.


The Impacts on Health, Society, and Economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study

3 MPH, Associate Professor, Department of Public Health Information Research, Institute of Medical Information, Chinese Academy of Medical Sciences, 3 Yabao Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China

4 Vice Director, Chinese Centre for Health Education, 12 Anhua Xili 1 Qu, Anding men Wai, Chaoyangqu, Beijing 100011, China

Abstract

Background. Epidemics such as SARS and H7N9 have caused huge negative impacts on population health and the economy in China. Aims. This article discusses the impacts of SARS in 2003 and H7N9 in 2013 in China, in order to provide a better understanding to government and practitioners of why improving management of response to infectious disease outbreaks is so critical for a country’s economy, its society, and its place in the global community. Methods. To provide the results of an analysis of impacts of SARS and H7N9 based on feedback from documents, informants, and focus groups on events during the SARS and H7N9 outbreaks. Results. Both outbreaks of SARS and H7N9 have had an impact on China, causing significant negative impacts on health, the economy, and even national and even international security. Conclusions. Both SARS coronavirus and H7N9 viruses presented a global epidemic threat, but the social and economic impacts of H7N9 were not as serious as in the case of SARS because the response to H7N9 was more effective.

1. Introduction

In the past 15 years China has experienced numerous public health crises caused by disease outbreaks including Severe Acute Respiratory Syndromes (SARS) in 2003 and Influenza A Virus Subtype H7N9 (H7N9) in 2013. Epidemics such as SARS and H7N9 have caused huge negative impacts on population health and the economy. If not controlled well, they can become pandemics, threatening national and even international security. SARS, in particular, highlighted global connectedness and the great threat that pandemic and potential pandemic present.

Since the SARS outbreak in 2003, China has established and strengthened its national and local surveillance systems to prevent and control diseases and has also expanded its laboratory capacity [1, 2]. China’s experiences of emergency management for epidemics have varied. Although the SARS coronavirus and H7N9 virus share some similarities, the control efforts for SARS were problematic and the disease spread globally [3], while the H7N9 response was highly praised and the disease did not spread widely [4]. This article discusses the impacts of SARS in 2003 and H7N9 in 2013 in China, in order to provide a better understanding to government and practitioners of why improving management of response to infectious disease outbreaks is so critical for a country’s economy, its society, and its place in the global community.

2. Methods

We followed the methods of Qiu W. et al., 2017 [5]. This research uses a qualitative case study approach including literature review, document analysis, and in-depth interviews.

The review drew on a wide range of data sources, including books, journal articles, government documents, policy reports, and conference papers. Most books were searched for in the Griffith University Library Catalog. Journal article searches were made in the Library Catalog and reference lists of retrieved articles and textbooks, and electronic literature databases, such as ScienceDirect, PubMed, Medline, Health and Medical Complete (ProQuest), and Web of Science. Government documents and policy reports came from the national and local Centers for Disease Control and Prevention (CDC), government departments, and published research literature.

In-depth interviews using a semistructured style were conducted with 26 key stakeholders, including officers from various national and international agencies as well as experts from local health departments, agriculture departments, Centers for Disease Control and Prevention (CDCs), hospitals, and journalists who have experience of SARS and/or H7N9 in the key cities of Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Hangzhou, which were most affected by SARS and/or H7N9. We interviewed key informants about their experience of and reflections on the emergency management of the SARS and H7N9 events, with the same questions about the impacts on health, society, and economy of SARS and H7N9. Each interview lasted about 60 minutes.

3. Results

3.1. Impacts of SARS in China in 2003
3.1.1. Health Effects

The SARS outbreak infected thousands of people, causing widespread serious illness across a large population and many deaths. According to WHO, from Nov 1, 2002, to July 31, 2003, 648 of the 8082 probable cases of SARS in mainland China and Hong Kong died. Worldwide, in just 6 months, there were more than 8000 infected individuals, with over 700 deaths (almost 9% of infected cases) [6]. The psychological impact of SARS was also very serious. The distress was more prominent among the groups of nurses who were working with patients with SARS [7]. Studies show that the SARS outbreak also fostered negative impacts on people’s mental health [8], as mentioned by two hospital doctors:

These SARS cases caused extreme emotional sadness. Psychologically it is entirely possible that an event destroyed a person. They needed psychological counselling.

When the SARS cases lived in the hospital, they could not see their family, and feared the treatment. They developed a mental disorder.

3.1.2. Social Impacts

SARS caused a very large impact on society, particularly in China. During the early period of the SARS outbreak, tension surged in the community. Due to a lack of trustworthy official information, folk tales about the epidemic situation spread through word of mouth, mobile phone short messages, social media transmission, and other ways. The spread of all kinds of rumors exacerbated the spread of social panic, reflected in an escalation of panic buying of drugs in Guangdong province [9]. One rumor was that Banlangen (Radix isatidis) and vinegar could prevent and control SARS, but whether they were effective for SARS was not scientifically established at this time. In early January 2003, the first wave to purchase antiviral drugs occurred in Heyuan city. After half a month, the drug purchasing spree had spread to Zhongshan city then the buying spree gradually spread through Guangdong province [10, 11], as mentioned by a community resident:

Everybody was panic buying Banlangen (Radix isatidis). Banlangen was completely sold out.

In February 2003, people were wearing masks everywhere on the streets in Guangzhou. Panic was also spreading from Guangzhou to Shenzhen, Zhuhai, and other areas and then spread to Hainan, Fujian, Jiangxi, Guangxi, Hong Kong, and other adjacent areas. A media journalist said the following:

During SARS, we were more likely to panic. I had the impression that Banlangen (Radix isatidis) was sold out. Like every family, I also went to buy Banlangen (Radix isatidis) and vinegar, which they thought can cure SARS. Now I think that was a very funny thing to do.

By the middle of March, because the epidemic was spreading but no information had been officially confirmed, people began to believe the rumors, and the panic and purchasing of antiviral drugs that had appeared in Guangdong also began in Beijing, as mentioned by an officer of international organization:

During SARS, I was working in a unit outside of Beijing. Beijing was in a panic. When I arrived at Beijing, (my colleagues) gave me a box of masks and they made me wear a mask. To tell the truth, I felt a bit nervous.

The lack of understanding of SARS by authorities or the media caused a number of experts to become dissatisfied. For example, a 72-year-old retired surgeon from the People’s Liberation Army 301 Hospital, wrote to the media criticizing the health department for hiding the SARS epidemic situation. On April 12, he also wrote a letter to the MOH, urging them to publish accurate numbers as soon as possible. On the same day, an academic from the Chinese Academy of Engineering, the leader of the team guiding the prevention and cure of SARS in Guangdong province, also questioned the information provided by government about the control of the epidemic. He questioned whether SARS really was under control. These published questions brought the SARS epidemic situation in China to the attention of the international community [12].

3.1.3. The Economic Impacts

The SARS epidemic brought great harm not only to peoples’ physical and mental health, but also to the economy. It was estimated that Asian states lost USD 12–18 billion as the SARS crisis depressed travel, tourism, and retail sales [13]. SARS had a large impact on tourism and its related industries, and due to the spread of SARS, population movement in China and many counties decreased. Families reduced their demand for food, clothes, travel, and entertainment, and the numbers of guests in hotels declined sharply. As observed by officers from the Agricultural and Health Departments,

I think it was certainly panic at beginning, as it was not clear what SARS was. I remember (there were) almost no people in a restaurant when I had dinner. And the tourism had few people too.

During SARS in Shanghai, there were not many people on the street and almost no people in entertainment clubs, restaurants and gymnasiums, which caused a very large impact on the whole social and economic life.

After WHO announced that Beijing was an epidemic area and issued more stringent advice to international travelers and airlines, including recommendations on screening at certain airports, the international tourism, transport, and business sectors were seriously affected. For example, the mid-April Chinese enterprise summit in Beijing, hosted by the World Economic Forum, was delayed and the Rolling Stones concert planned for Beijing was cancelled.As observed by an international officer and a media journalist,

During SARS, it was very obvious to see the status of Beijing which became a ghost city. We all know that Beijing has traffic jams every day, but [then] you worried whether you were speeding. It’s never been seen before.

During SARS, you could find that Beijing traffic was so good, (there were) not many people on the road. There were no traffic jams, and you felt great to take the bus (with few people) in Beijing. But I was deeply impressed that when I took a bus, and a man behind had a cough, I was scared and I got off quickly at the next stop.

The global macroeconomic impact of SARS was estimated at USD 30–100 billion or around USD 3–10 million per cases [14]. The 2003 SARS outbreak caused losses of USD 12.3-28.4 billion and an estimated decrease of 1% in GDP in China and 0.5% in Southeast Asia [15]. The social burden of SARS in Guangzhou meant less income and spending, with a rough estimate of the total economic burden of RMB 11 billion [16].

The influence of SARS also spread to the manufacturing industry. It was reported that in Asia’s largest manufacturing base, Dongguan in Guangdong province, because of the reduced orders from Hong Kong, the shipments from Dongguan to Hong Kong decreased by one-third [17].

At the same time personnel exchanges were reduced for fear of infection, and income decreased. There was also increased spending on prevention and healthcare, which had negative economic impacts on families. Interviews with 71 households in Qinling Mountain in Shaanxi Province indicated that in the second quarter of 2003 SARS caused the average annual household income to decline to US$175.44, 22.36% below what was expected [18].

3.2. Impacts of H7N9 in China in 2013
3.2.1. Health Effects

H7N9 avian influenza is another infectious disease that has caused severe illness and death in humans in China. It has a high fatality rate [19]. The first H7N9 case was found in China in February 2013. By November 13, 2015, a total of 681 laboratory-confirmed cases of human infection with H7N9, including 275 deaths were reported to WHO. The case fatality rate of H7N9 was 40.1% [20]. According to Disease Outbreak News issued by the WHO on February 22, 2017, a total of 1223 laboratory-confirmed cases of human infection with avian influenza A (H7N9) virus had been reported since early 2013. The number of human cases developing since October 1, 2016, accounted for nearly one-third of all human cases of H7N9 infection reported since 2013. As of February 23, 2017, at least 425 cases had been reported during the fifth outbreak in China, which began in October and spiked suddenly in December in 2016. This increase in the number of new cases of H7N9 infection has caused domestic and international concern [21]. According to National Statutory Epidemic Situation in 2017 by the China National Health Commission on February 26, 2018, there are 589 laboratory-confirmed cases of H7N9 that had been reported, with 259 deaths in China in 2017. Today, there is no H7N9 vaccine available, although some vaccine manufacturers are conducting clinical evaluations of a H7N9 vaccine [22].

The influenza H7N9 virus remains a large threat due to its virulent nature in poultry. The major factors that influence the epidemic potential of an influenza virus, including its ability to cause human disease, are the immunity of the population to the virus and the transmission potential of the virus [23]. Although there is no evidence that H7N9 spreads easily from human to human and the population had little immunity to H7N9, the virus was easily transmitted. The significance still remains over whether H7N9 could be the next pandemic strain of influenza [24].

3.2.2. Social Impacts

Although there were rumors that people could be infected with H7N9 from eating chicken and that pickled peppers and onions can prevent H7N9 [25], compared with SARS, the H7N9 epidemic did not lead to large-scale social panic, and the management of the problem satisfied both the Chinese and international community, as mentioned by one media journalist and one CDC expert

During H7N9, the impact on people’s lives was very limited. In fact, the panic is derived from what people don’t know. There wasn’t any panic, as we knew something with H7N9.

There were no impacts on the city life in Beijing during H7N9. The only [impacts] was to further strengthen the poultry market management.

The National 12320 Telephone Management Center carried out an opinion survey regarding the government’s response to the H7N9 event from April 27 to May 4 through the 12320 Health Hotline, which was reported in Guangming Daily in May 2013. In it, more than 80% of respondents expressed satisfaction with the government’s prevention and control of human infection with H7N9 avian influenza, thought that the government announced the information regarding the epidemic situation in a timely manner, expressed satisfaction with the government’s release of information about prevention and control measures, and felt confident in the government’s ability to fully control the epidemic, as mentioned by a community resident:

As we could know the information of H7N9 by TV, newspaper, internet, it was clearer for us to know the dangers of H7N9 than SARS.

More than 50% of the respondents believed that the prevention of human infection with H7N9 avian influenza had changed their health habits, indicating that the release of the knowledge of prevention and control of human infection with H7N9 avian influenza was effective [26].

The timeline for the beginning of the outbreak of H7N9 is presented in Figure 1.


Videoya baxın: Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 1. Bölüm