Ermənistanın Arsacilər sülaləsi

Ermənistanın Arsacilər sülaləsi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ermənistanın Arsacid (Arshakuni) sülaləsi 12 -ci ildən 428 -ci ilə qədər bu krallığı idarə etdi. Parfiya Arsacilər sülaləsinin bir qolu olan erməni knyazları, dövrün və bölgənin digər böyük gücünə - Romaya dost olaraq qalmaqla uzun bir tarazlıq hərəkəti də oynadılar. Daha əvvəl olduğu kimi, Ermənistan da hər iki tərəfin birbaşa dövlət işlərinə müdaxilə etməsi və bəzən iddialarını dəstəkləmək üçün ordu göndərməsi ilə İran və Roma arasında mübahisəli bir ərazi olaraq qalmağa davam etdi. Bu dövr Ermənistanda da böyük sosial dəyişikliklər gördü; xüsusilə eramızdan əvvəl IV əsrin əvvəllərində xristianlığın rəsmi qəbulu və erməni əlifbasının icad edilməsi. Sülalə, eləcə də Ermənistanın 1000 illik monarxiya sistemi, eramızın VII əsrində Ərəb istilalarına qədər davam edəcək bir sistemdə fars canişinlərinin qurulması ilə sona çatdı.

Arsacilərin hakimiyyəti dövründə həm Ermənistanın, həm də bölgənin tarixi dövrü mürəkkəb bir dövr idi və krallıq, əsrlər boyu olduğu kimi, Avropa və Asiyanın ikisinin oynadığı strateji imperiya oyunlarında arzu olunan bir parça olaraq qaldı. super güclər: Roma və Fars. Əlavə bir çətinlik qatını əlavə etmək üçün, tarixi qeyd ən yaxşı halda cüzidir, burada bir vəziyyət, Erməni və Yaxın Şərq Tarixi professoru R. G. Hovannisyan tərəfindən qısaca ifadə edilir:

Bu mürəkkəb dövrdə Ermənistan hadisələri və ya hətta xronologiyası haqqında biliklərimiz həddindən artıq parçalanmış, qarışıq və hələ də çox müzakirə olunur. (63)

Xoşbəxtlikdən, bu çətinliklərə baxmayaraq, müxtəlif Roma müəlliflərinin, erkən xristian müəlliflərinin əsərlərini, kitabələri, sikkələri və arxeologiyanı birləşdirərək ümumi bir baxış əldə etmək olar. Kimin nə vaxt və niyə cavab verdiyini kimin dəstəklədiyi kimi sualların, həm qədim, həm də müasir məlumatları və milli qərəzləri əskik etməklə qeyri -müəyyən hala gətirdiyini həmişə nəzərə almaq lazımdır.

Roma və Parfiya

Eramızdan əvvəl I əsrin ikinci yarısında Ermənistanın qeyri -sabit siyasi reallığı, hakim Artaxiad (Artashian) sülaləsinin hökmdarlarının qısa müddət ərzində və tez -tez dəyişmələrində öz əksini tapmışdır: eramızdan əvvəl 30 -dan eramızın I əsrin birinci onilliyinə qədər 9 hökmdar. Artaxiadların tənəzzülü, krallığın regional güc siyasətində ələ keçirildiyi zaman ya zadəganların ya Romayönlü ya da Partiyapərəst qruplara bölünməsi nəticəsində yaranan daxili qruplaşmalarla əlaqədar idi. Aydın olmayan şəraitdə, Artaxiadların qurucusu Vonon (Vonones), MS 12 -ci ildə Roma dəstəyi ilə taxta çıxdıqda, Erməni işlərində Arsacid (Arshakuni) sülaləsi tərəfindən hakim olan növbəti sülalə keçdi. Bununla birlikdə, qısa müddətdə hökmranlıq edən monarxların meyli, bəziləri tərəfindən Arsacilər sülaləsinin əsl qurucusu hesab edilən Tiridates (Trad) gələnə qədər davam edəcək.

Tiridates I

Ermənistanın I Tiridatları (eramızın 63-75 və ya 88 -ci illər), Tiridatları taxta çıxarmaq üçün xüsusi bir məqsədlə MS 52 -ci ildə Ermənistanı işğal edən Partiya kralı I Vologasesin (eramızdan əvvəl 51-78) qardaşı idi. Romalılar, Parfiyanı iki güc arasında bir tampon bölgə hesab etdiklərinə buraxmaqla kifayətlənmədilər və eramızın 54-cü ildə İmperator Nero (e.ə. 54-68) ən yaxşı generalı Gnaeus Domitius Corbulo altında bir ordu göndərdi. O vaxta qədər Vologases, Parfiyadakı daxili problemləri həll etmək üçün geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı, ancaq Tiridatlar Artaxata'da qaldı və əksər ermənilər tərəfindən dəstəkləndi.

Sevgi Tarixi?

Pulsuz həftəlik e -poçt bülletenimizə üzv olun!

Eramızın 63 -cü ilində Parfiyanın erməni krallarını irəli sürmək hüququna, Romanın isə onları tac taxmaq hüququna malik olduğu qəbul edildi.

Corbulo çox bacarıqlı bir sahə komandiri olduğunu sübut etdi və eramızın 60 -cı ilində iki ən əhəmiyyətli erməni sitatını - Artaxata və Tigranocerta götürdü və bütün Ermənistan krallığına hakim olduğunu iddia edə bilər. Parfiya, Romalılara qalib gələn bir ordu göndərərək cavab verdi (əhəmiyyətli dərəcədə, bəlkə də artıq Corbulo tərəfindən əmr edilmir). 63 -cü ildə Romalılar və Corbulo geri döndü və təhdidləri Rhandia müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün kifayət etdi. İndi Parfiyanın erməni krallarını irəli sürmək hüququnun, Romanın isə onları taclandırmaq hüququnun olduğu razılaşdırıldı. Beləliklə, Nero Roma İmperatorluğunun gücünü və miqyasını göstərmək üçün çox şey edən təmtəraqlı bir tamaşada Romada Tiridatları taclandırmaq imtiyazını aldı. Yalnız təhlükəsiz tərəfdə olmaq üçün Romalılar bölgəyə bir ovuc qarnizon yerləşdirdilər. Vespasian (eramızın 69-79-cu illəri), eramızın 72-ci ilində qonşu olan Kommagen və Kiçik Ermənistan krallıqlarını ilhaq etməklə bir daha ərazilərin Parfiya hakim sülaləsinə keçməyəcəyinə əmin idi. Bir sülh dövrü gəldi və Tiridates, Garni'de Klassik dünyaya xas Roma hamamları, məbədi və bağları olan yeni bir yaz iqamətgahı qura bildi.

Trajan və Roma hakimiyyəti

Partiya II Pacorus (e.ə.78-105) oğulları Axidares və Osroes I, Osroes ilə Axidaresin aradan qaldırılması və digər qardaşı Parthamasirisin Ermənistan kralı olması ilə erməni taxtı üzərində mübahisə etdikdə bölgə yenidən püskürdü (113- 115 CE). Bu, İmperator Trajan (eramızın 98-117-ci ili) ilə əlaqədar məsləhətləşməmək bəhanəsi ilə bu anı ələ keçirərək Ermənistanı Romaya birləşdirəndə onsuz da təhlükəli olan regional siyasətin tarazlığının tamamilə pozulmasına səbəb oldu. Daha sonra 114 -cü ildə Parfiyaya müharibə elan etdi. Parthamasiris, ordusu ilə gəldiyi zaman Roma imperatoruna təslim olmuşdu, lakin Trajan onun təklifini rədd etdi və Ermənistan Roma İmperiyasının əyaləti oldu və Kapadokiya ilə birlikdə idarə edildi.

Zavallı Parthamasiris, Parfiyaya qayıtmaq üçün bir Roma cəngavər eskort şərəfinə layiq görüldü, ancaq, ehtimal ki, Trajan əmri altında olan cəngavərlər tərəfindən yolda öldürüldü. Trajan, əhalinin aşağı təbəqələri ilə heç bir şans əldə etmədi və iki ordu diviziyasından ayrıldı və Ermənistanın Roma əyaləti olaraq qalması üçün Artaxatada bir qala tikdi. Yenə də, MS 117-ci ildə imperator öldükdən sonra üsyanlar yayılmağa başladı və onun varisi Hadrian (e.ə. 117-138-ci illər), daha az narahat olan vilayəti qoruyub saxlamaq üçün müstəqil olmağa icazə verdi. Əslində, bu, yalnız Parfiyalılara verildi, lakin Ermənistan eramızdan əvvəl IV əsrə qədər mübahisəli ərazilər olaraq qalacaq.

Roma və Fars, Artaxata şəhərinin iki imperiya arasındakı rəsmi ticarət nöqtələrindən biri olmasına razılaşdı.

117 -ci ildə, yeni Arsacid hökmdarı Vagharsh, Ermənistan kralı təyin edildi və o, 140 -cı ilə qədər hökmranlıq edəcək və bu müddət ərzində rəsmi kral iqamətgahını Vagharshapat'a köçürdü, Artashat (Artaxata) isə paytaxt olaraq qaldı. Antoninus Piusun (eramızdan əvvəl 138-161) Sohaemosun 140-cı ildə yeni padşah seçilməsi ilə təsdiqləndiyi kimi, Roma nəzarəti də aradan qalxmadı. 160-cı ildə padşah taxtdan salınanda Markus Aurelius (e.ə.161-169) monarxı bərpa etmək üçün ordu göndərdi (163-cü il), sonra 180 və ya 185-ci ilə qədər hökmranlıq edəcək. Roma ilə əlaqələr həmişə o qədər də səmimi deyildi və həm Roma, həm də Persiya şəhərin iki imperiya arasındakı rəsmi ticarət nöqtələrindən biri olacağına razılıq vermədən əvvəl, 166 -cı ildə Artaxata işdən çıxarıldı. Nəticədə şəhər sonradan çiçəkləndi.

Siyasi və Sosial Strukturlar

Bu dövrün davamlı müharibəsi, Arsacilər sülaləsi dövründə Ermənistan daxilində siyasi nəticələr verdi. Kral ailəsini dəstəkləmək üçün silahlı adamların cəsədlərini qaldırmaq qabiliyyəti onların nüfuzunun artması deməkdir - kralın ordularına ehtiyacı var və bunun müqabilində torpaq və titullar təklif edə bilən bir torpaq aristokratiyası sinfi yüksəldi. Bu yerli şahzadələr və ya NaxararlarQədim Ermənistanın irsi klanlarına əsaslanaraq öz geniş torpaqlarını muxtar fifdoms kimi idarə etdilər. 5 -ci əsrdə anonim olaraq qeyd edildiyi kimi bu feodalların altında Ermənistan tarixi, cəngavərlər sinfi idi azatlar, sonra adi vətəndaşlar və ya ramiklər, kəndlilər və ya şinakanlarvə nəhayət kölələr və ya zərbələr.

Kral mütləq bir monarx kimi hökmranlıq edirdi, ancaq onun hakimiyyətinə güvənirdi Naxararlar praktikada ən azı siyasətin vacib məsələlərində onlarla məsləhətləşməli olduğu anlamına gəlirdi. Ümumi əhali, vergilərin toplanması, ədalət və yolların tikintisi, qalalar və suvarma sistemləri kimi ictimai işlər layihələri kimi məsul olan bir neçə hökumət nazirliyi tərəfindən nəzarət edilən yerli idarəçilər tərəfindən idarə olunurdu. Davamlı istila və sınaqların olduğu iddia edildi Naxarar sadiqlik, hamının bir araya gəlməsi və ya məğlub edilməsinin ümumi zərurəti ilə birlikdə milli ruhun formalaşmasına kömək etdi və ilk dəfə olaraq qədim Ermənistan vahid bir ölkə kimi hiss etməyə və hərəkət etməyə başladı.

Sasani İmperiyası

Eramızın 224 -cü ilində Partiyada Arsacilər sülaləsi, 651 -ci ilə qədər hökmranlıq edəcək Sasanilər sülaləsinin qurucusu Ardasir (aka Artashir Papakan) tərəfindən devrildi. Dəyişiklik, 252-ci ildə Sasanilərin genişmiqyaslı işğalı ilə nəticələnən Ermənistanla bağlı daha aqressiv bir xarici siyasət idi. Farsdakı məğlub olan Arsacilərlə bu qədər yaxın qohumluq əlaqələrinə malik olan Erməni Arsas kralları, yeni Sasani quruluşu üçün qanunilik təhlükəsi yaradırdı. Sasanilər bu dövrdə Romaya qarşı bir neçə böyük qələbə qazandılar, imperator Valerianın (eramızdan əvvəl 253-260-cı illər) hakimiyyəti sona çatdı. Roma, Aurelian hakimiyyətindən (270-275-ci illər), xaotik bir müddətdən sonra və bir neçə qısa hökmranlıq edən imperatorların Romalıları daxili işlər ilə məşğul etməsindən sonra güclü şəkildə geri döndü. Toz yenidən həll olunduqda, Ermənistan krallığı Roma və Fars arasında bölündü və Arsacilər yalnız Qərbi Ermənistanı idarə etməyə davam etdi. Eramızın 298 -ci ilində, Diokletianın himayəsi altında (eramızın 284-305 -ci illərində), Ermənistan Arsasilər sülaləsinin böyük hökmdarlarından biri olan kral (eramızın 298 -ci ili 330 -cu il) IV Tiridatlarla (Trdat IV) birləşdirildi. .

Böyükləri qorxudur

Tiridates IV (və ya III) və ya Böyük Tiridates, məlum olacağı kimi, səltənətini mərkəzləşdirməyə və əyalətləri və valilərini yenidən təşkil etməyə başladı. Vergi öhdəliklərini daha yaxşı müəyyən etmək üçün torpaq tədqiqatları da aparılmışdır; kral, Ermənistanı bir daha böyük hala gətirmək və eramızdan əvvəl 1 -ci əsrin birinci yarısında Böyük Tiqran günlərindən bəri görünməmiş bəzi parıltıları geri qaytarmaq əzmində idi.

Sonra əhəmiyyətli bir siyasət dəyişikliyi gəldi. Ermənistan xristianlığı rəsmən qəbul etdi c. Eramızdan əvvəl olmasa da, 314 -cü il, Tiridates IV -in 301 -ci ildə Müqəddəs Qriqori Aydınlatıcı tərəfindən çevrildiyini qeyd edir. Ermənistanı Roma dini mədəniyyətinə yaxınlaşdırsa da, bu addımın nəticələrindən biri də dinin Fars tərəfindən təqib edilməsinin daha şiddətli bir müstəqil dövlət yaratmasına kömək etməsi oldu. O vaxt Qriqor Lusavoriç kimi tanınan Müqəddəs Qriqori, 314 -cü ildə Ermənistanın ilk yepiskopu oldu. IV Tiridates də daxili siyasi səbəblərə görə xristianlığı qəbul etmiş ola bilər - bütpərəst dinin sonu (yunan, fars, semitik və yerli tanrıların qarışıqlığı ilə) irsi tərəfindən qısqanclıqla qorunan köhnə məbəd xəzinələrini müsadirə etmək üçün gözəl bir bəhanə idi. kahinlər sinfi. Bundan əlavə, monarxist bir din, Allahın yer üzündə nümayəndəsi olaraq, zadəganlarından və ümumiyyətlə xalqından daha böyük sədaqət oyada bilər.

Eramızın 330-cu illərində Tiridatesin varisi III Xosrov (e. 330-338-ci illər) xüsusilə Dvin şəhərini qurdu. Eyni dövrdə Sasanilər, xüsusən III Sasanilər kralı III Şapur (eramızın 383-388) dövründə birbaşa Ermənistan üzərində hökmranlıq etmək üçün daha iddialı oldular. Sasanilər əvvəlcə 338 -ci ildə Tiranı, sonra isə 350 -ci ildə II Arşakı devirdilər (hər ikisinin hökmranlıq tarixləri mübahisəlidir). Eramızın 368 və 369 -cu illərdə bir neçə erməni şəhəri Sasani qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qaldı və Ermənistanı kimin idarə edəcəyi məsələsi yalnız e. 387 -ci il. Məhz o zaman imperator I Theodosius (e.ə. 379-395) və III Şapur Ermənistanı Şərqi Roma (Bizans) İmperiyası ilə Sasani Farsı arasında formal olaraq bölüşdürmək barədə razılığa gəldilər.

Arsasidlərin süqutu

Son böyük Arsas monarxı Vramshapuhun hakimiyyəti dövründə (389 və ya 401 - 415 və ya 417 -ci illər) Ermənistanda əhəmiyyətli mədəni inkişaflar baş verdi. 405 -ci ildə erməni əlifbası Mesrop Maştots tərəfindən icad edildi və İncil bu dilə tərcümə edilərək Ermənistanda xristianlığın daha da yayılmasına və möhkəmlənməsinə kömək etdi. Siyasi baxımdan, dəyişmə vaxtı gəldi. Fars və xristian əleyhdarlarını məhkəmədə sıxışdıra bilməyən erməni tacı, İran və viceroy hökmdarları tərəfindən ləğv edildikdən sonra son Arsas hökmdarı IV Artaşes (e.ə 422-428) idi. marzpans, 7-ci əsrin ortalarına qədər dəyişməyəcək bir vəziyyətdə quruldu.

Bu məqalə Milli Erməni Araşdırmaları və Araşdırmaları Dərnəyinin və Vartan Erməni Araşdırmaları Cəngavərlərinin səxavətli dəstəyi ilə mümkün olmuşdur.


Eramızdan əvvəl 60-cı ildən sonrakı onilliklərdə Ermənistan yerli siyasi quruluşda Romalılar və Partiyapərəstlərdən dəstək alan Romalıların və Parfiyalıların hegemonluğunun əziz hədəflərindən birinə çevrildi. 63 -cü ildə Rhandeia müqaviləsi ilə başa çatan Corbulo kampaniyası ilə yeni bir siyasi vəziyyət meydana gəldi. Gələcəkdə Ermənistanın Parfiyalılar tərəfindən təyin ediləcək və eyni zamanda Romalıların himayəçisi və müttəfiqi olacaq öz padşahı olmalı idi. Beləliklə, Ermənistanda Arsacilər sülaləsi (Arşakuni) başladı. Fars üzərində hökmranlıq edən sülalənin kursant qolu idi. İttifaqın əlaməti olaraq, Ermənistandakı Arsasidlərin ilk nümayəndəsi, Tiridates (Trdat) I, 66 -cı ildə Romada Nero tərəfindən tac almağı qəbul etdi. Bu, ehtimal ki, Tiridates heykəli tərəfindən qeyd olunan bir hadisə idi. Parisdəki Luvrda (bu yaxınlarda Ermənistanda Neronun başı olan qızıl sikkə tapılıb).

Trajan 114 -cü ildə ilhaq etdikdən sonra cəmi iki il ərzində Ermənistan təsirli bir Roma əyalətinə çevrildi. Lakin onun ölümü və 117 -ci ildə yəhudilərin üsyanı, Parfiya krallığına hakim olmaq planını təsirsiz hala gətirdi və Trajan'ın varisi Hadrian , Rhandeia müqaviləsinə riayət etməyə üstünlük verdi.

224 -cü ildə Sasanilərin Farsa gəlişi ilə beynəlxalq siyasi səhnə kəskin şəkildə dəyişdi. Erməni Arsacidləri Parfiya qohumlarının törətdikləri qırğından xilas ola bilsələr də, yenə də yeni yüksələn qüvvədə əyilməz bir rəqib tapdılar. Sasanilər və Ermənistanın siyasi hakimiyyəti və mədəni-dini assimilyasiya planları 428-ci ildə Arsasilər sülaləsinin yox olması ilə siyasi tərəfdə yalnız qismən yerinə yetirildi. Trdat III (287-330) dövründə Müqəddəs Qriqor Lusavoriç (İşıqlandırıcı) tərəfindən xristianlığı qəbul etmişdir. Şərqin Roma İmperatorluğu ilə Sasanilər arasındakı hərbi qarışıqlıqlar Ermənistanın ikiyə bölünməsini qaçılmaz etdi və bu, 387-ci ildə Karin və ya Teodosiopolisdən keçən şimaldan cənuba doğru bir sərhəd xətti ilə baş verdi. -gün Ərzərum. Təəssüf ki, Bizans hegemonluğu altında xəttin qərbində qalan hissə, Sasanilər tərəfindən ediləndən daha az güclü olmayan mədəni-dini təzyiqlərə məruz qaldı.

Həqiqətən də, dini icma nəzərə alınmaqla, həmin bölgələrdə yaşayan erməni əhalisinin az olmayan bir hissəsi praktiki olaraq ellinləşmişdi. Şərq bölgələri isə farsların nəzarəti altında qalaraq etnik-mədəni kimliklərini qoruya bildilər. Bunun mümkün olmasında dini və sosial -siyasi faktorların təsirindən başqa, başqa bir həlledici amil 406 -cı ildə erməni kilsəsi tərəfindən müqəddəs kimi hörmət edilən vardapet Mesrop Maştots tərəfindən erməni əlifbasının icad edilməsi idi. Bizans idarəsi altında olan qərb bölgələri də bundan qismən təsirləndi.


Erməni sülalələri, Krallar, Kraliçalar və Patriklər

Sivilizasiyanın beşiyi
- Göbəkli təpə 10000bc
-Shulaveri-Shomu mədəniyyəti 7000-4000 BC
- Kura -Araxes Mədəniyyəti 3400 - 2000 -ci illər
- Trialeti mədəniyyəti: 2000bc
Erməni Şinarlar
- Armani Subartu 3000bc
- Aratta Krallığı - Ararat 2700bc
- Mestamor sivilizasiyası

Tunc dövrü Ermənistan

Ar-men və Armania 2500bc-
- Haykazuni sülaləsi, eramızdan əvvəl 2300
Hurrian qəsəbələri 2500bc -
- Urkeş şəhər dövləti
- Yamhad krallığı
- Arrapha əyaləti
1800 -cü ilə aid Hitit fəthləri
Mittanni-Hurri Krallığı 1700-1270-ci illər

Dəmir dövrü Ermənistan

Hayasa-Azzi konfederasiyası 1500bc-1290bc
Nairi Konfederasiyası 1300 - 1100 bc
Ararat Krallığı eramızdan əvvəl 1100-590 -cı illər
Ermənistan Krallığı - 635 -ci il - 428 -ci il
Orontid Ermənistan 635 - 200 il
- Orontid sülaləsi
- Sophene Krallığı 330bc - 90bc
Erməni imperiyası eramızdan əvvəl 190 - e.ə. 66
- Artaxiad sülaləsi 189b - 12ad
- Commagene Krallığı163bc - 72ad
- Osroene Krallığı
- Gordyene Krallığı
- Atropatene Krallığı
- Media, Suriya, Filistin, Yəhudi, Kilikiya, Kapadokya
Arshakuni sülaləsi 54 - 428
- Gahnamak
- Xristianlaşma

Xarici hökmranlıq

Marzpan Ermənistan 428-640
- Naxarar Ermənistan (feodal)
İslam Ərəb Fəthləri 632-900
Zəkərilər
- Zəkəriyyə Ermənistanı 1201 - 1330

Orta əsrlər dövrü:

Armeno-Bizanslılar 387-900
- Bizans Ermənistanı
- Erməni Makedoniya sülaləsi
- Erməni Heraklilər sülaləsi
Regional Erməni sülalələri:
- Saharuni sülaləsi
- Xorxoruni sülaləsi
- Amatuni sülaləsi
- Kamsarakan sülaləsi
Bagratuni Krallığı 860-1064
- Bagratid sülaləsi
- Qars Krallığı 963-1065
- Lori Krallığı
Syunik Krallığı
- Sivnilər sülaləsi
Vaspurakan Krallığı 800-1021
- Artsrunid sülaləsi
- Rshtuni sülaləsi
- Andzevatsi sülaləsi
Kilikiya Erməni Krallığı 1078 -1375
- Rubenidlər sülaləsi 1080 - 1226
- Hetumidlər sülaləsi 1226 - 1373
- Lusignan sülaləsi 1342 - 1393

Müasir dövr

1918-1920 -ci illərdə Ermənistan Demokratik Respublikası
Dağlıq Ermənistan Respublikası 1918
Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası 1936 - 1991
Ermənistan Respublikası 1991 -
Artsax Respublikası 1992 -
Naxçıvan Respublikası

HAYKAZUNİ DİNASTİYASI

Hayk (2492 / 2107-2026)
Armenak, oğlu (2026-1980)
Aramiyis oğlu (1980-1940)
Oğlu Amasiya (1940-1908)
Gegham (Gelam), oğlu (1908-1858)
Sisak, oğul
Arma, oğlu (1858-1827)
Aram oğlu (1827-1769)
Aray Geghetsik (Gözəl), oğlu (1769-1743)
Kardos (Aray), oğlu (1743-1725)
Anuşavan Sosanwer, oğlu (1725-1662)
Paret (1662-1612)
Arbak oğlu (1612-1568)
Zawan, oğlu (1568-1531)
Parnak, oğlu (1531-1478)
Sur, oğul (1478-1433)
Honak (və ya Hawatak), oğlu (1433-1403)
Vaştak oğlu (1403-1381)


MITANNI KRALLIĞI

Kirta eramızdan əvvəl 1500–1490 -cı illər
I Shuttarna, Kirta oğlu eramızdan əvvəl 1490 - 1470 -ci illər
Barattarna, P/Barat (t) ama 1470 BC - 1450 BC
Parşatatar, (Barattarna ilə eyni ola bilər) eramızdan əvvəl 1450–1440 -cı illər
Şauştatar (Parşa (ta) tarın oğlu) eramızdan əvvəl 1440–1410 -cu illər
Artatama I eramızdan əvvəl 1410 -1400 -cü illər
II Shuttarna eramızdan əvvəl 1400–1385 -ci illər
Artaşumara 1385 -ci il - 1380 -ci il
Tuşratta 1380 -ci il - 1350 -ci il
Shuttarna III 1350 BC, qəsbkar II Artatama oğlu
Shattiwaza və ya Mattivaza, Tushratta oğlu 1350 BC - 1320 BC
Şattuara I 1320 -ci il - 1300 -cü il
Vaşaşatta, eramızdan əvvəl 1300-1280 -ci illərdə Şattuara oğlu
1280 -ci ildən 1270 -ci ilədək Vaşaşatta'nın oğlu və ya qardaşı oğlu II Şattuara və ya bəlkə də I Şattuara ilə eyni padşah.

HAYASA-AZZI KONFEDERASİYASI

Paytaxt: Ani-Kamah (Kummaha)
Karanni (təxminən 1400 - 1380) (erməni hesablarında - Hayk Nahapet nəslindən olan Kar)
Hukkana (təxminən 1380 - 60) (erməni mənbələrində - Haykaka I, Hayk Nahapet nəslindən)
Maria (təxminən 1360-50)
Annia (təxminən 1350-30)
Mutti (təxminən 1330-20)

NAIRI KONFEDERASİYASI

I oğlu Haykaka (1381-1363) (Hitit hesablarında Hukkanas, e.ə. 1380-1360)
Oğlu Ambak (1363-1349)
Arnak oğlu (1349-1332)
Oğlu Shawarsh (1332-1326)
Norayr oğlu (1326-1302)
Vstam, oğlu (1302-1289)
Kar, oğlu (1289-1285) (Hitit hesablarında e.ə. 14-cü əsrdə Karanni kimi qeyd olunur)
Gorak, oğlu (1285-1267)
Hrant, oğul (1267-1242)
Yndzak, oğlu (1242-1227)
Glak, oğlu (1227-1197)
Horoy oğlu (1197-1194)
Zərmayr oğlu (1194-1180)
? Shawarsh II (1180 - 1137)
Perch, oğul (1137-1102)
Arbun oğlu (1102-1075)
? Perch II (1075-1035)
Bazuk oğlu (1035-985)
Hoy, oğul (985-941)
Husak oğlu (941-910)
? II Ambak (910-883)
Kaypak oğlu (883-838)
? Parnavaz (838-805)
? II Pharnak (805-765)
Skayordi, oğlu (765-748)

ARART KRALLIĞI

Arame (e.ə. 859-845)
Lutipri (e.ə. 845 - 835)
Sarduri I (e.ə. 835-825)
Ishpuini (e.ə. 825-810)
Menua I (e.ə. 810 - 788)
İnuşpua (e.ə. 788 - 786)
Argişti I (e.ə. 786-764)
II Sarduri (e.ə. 764 - 735)
Rusa I (e.ə. 735-713)
II Argişti (e.ə. 713 - 685)
II Rusa (e.ə. 685 - 645)
III Sarduri (e.ə. 645 - 635)
Eramızdan əvvəl 643/639 vassal Assuriya
IV Sarduri (e.ə. 635 - 625)
III Rusa (e.ə. 625 - 600)
IV Risa və II Menua (e.ə. 600-590)

ERMƏNİSTAN KRALLIĞI

Yervandian (Yervanduni və ya Orontid) sülaləsi

Orontes I Sakavakyats (e.ə. 570-560)
Tigranes Orontid (eramızdan əvvəl 560-535)
Vahagn (e.ə. 530-515)
Hidarnes I (e.ə. 6 -cı əsrin sonları)
Hidarnes II (eramızdan əvvəl 5 -ci əsr)
III Hidarnes (eramızdan əvvəl 5 -ci əsrin ortaları)
Ərdəşir (eramızdan əvvəl 5 -ci əsrin 2 -ci yarısı)
II Orontes (e.ə. 336-331)
Mitran (e.ə. 331-323)
Perdikka (sülaləsiz) (e.ə. 323)
Neoptolemus (sülaləsiz) (e.ə. 323-321)
Eumenes (sülaləsiz) (e.ə. 321)
Mihran (e.ə. 321-317)
III Orontes (e.ə. 317-300)
Sames (e.ə. 260-243)
Arsames (e.ə. 243-226)
Xerxes (e.ə. 226-212)
Abdisares (e.ə. 212)
IV Orontes (e.ə. 212–200)

Artaxias I (189-160)
Artavasdes I (160-115)
Tigranes I (115-95)
Böyük Tigranes II (95-55)
II Artavasdes (55-34)
Alexander Helios (sülaləsiz)
II Artaxias (34-20)
Tigranes III (20-8)
Tigranes IV
III Artavasdes (e.ə. 5-2)
Erato (e.ə. 2-12)
Ariobarzanes (sülaləsiz)
Artavasdes IV (sülaləsiz)
Tigranes V (sülaləsiz)

Roma və Parfiya sülaləsindən olmayan namizədlər

Ariobarzan Atropaten 1 BC-2 (Roma protektoratı)
Artavazd V (oğul) 2-11
Vonones (keçmiş Parfiya kralı) 12-16 (Roma protektoratı)
Roma dövrü 16-18 (Vonones nominal kral olaraq)
Artaxias III 18-34 (Roma protektoratı)
Ermənistanın Arsasları (II Partiya Artabanosun oğlu) 34-35 (Partiya protektoratı)
Ermənistanın Orodes (iddiaçı, II Artabanus oğlu) 35
Mithridates 35-37 (Roma protektoratı)
Orodes (indi kral) 37-42 (Parfiya protektoratı)
Mithridates (ikinci dəfə) 42-51 (Partiya protektoratı)
Radamisto 51-53 (Roma protektoratı)
Tiridatlar I (Partiya Vologazalarının oğlu) 53 (Roma protektoratı)
Radamisto (ikinci dəfə) 53-54 (Roma protektoratı)

Tiridatlar I (ikinci dəfə) 54-56
Ermənistan Tiridatları I 56-58/59
Roma işğalı 58-59
Tigranes VI Ermənistan 59-62 (Roma protektoratı)
Ermənistanın I Tiridatları 62-72 (Partiya protektoratı 62-63 Roma protektoratı 63-72)
Sanatruk 75-110?
Axidares (II Partiya Pakorunun oğlu) 110 (Roma protektoratı)
Parthamasiris (Axidaresin qardaşı)? -114 (Partiya protektoratı)
Roma vilayəti 114 - 118
Vologes I (Part Arsacilər sülaləsindən) 118-? (Roma protektoratı)
Aurelios Pocoros? -140/44
Sohemo c. 140/144-161
Pakoros 161-163
Sohemo (ikinci dəfə) 163-?
Sanatrik 164-180
Valarsaces və ya Vologeses II 180–191
Xosrov I (oğul) 191–?
Fars 238-252
Artavazd VI 252-283 (Partiya protektoratı)
Ermənistan III Tiridatları 283-330 (Roma protektoratı)
II Xosrov Kiçik 330-339
Tigranes VII (oğul) 339-c.350
II Arşak (oğul) c. 350-368
Fars işğalı 368-370
Cylax (Zig), vali 368-369
Artaban (Karen), vali 368-369
Vahan Mamikonyan, vali 369-370
Merujan Ardzruni, qubernator 369-370
Pap (II Arçakın oğlu) 370-374
Varazdat (VII Tigranes nəvəsi) 374-378
Kraliça Zarmandukht (Papanın dul qadını) 378-379
Enmanuel Mamikonyanın müvəqqəti hökuməti (sparapit) 378-379
Farslara 379
Fars marzban (vali), Kraliça Zarmandukht və Enmanuel Mamikonianın birgə hökuməti 379-c. 380
Zarmandukht və Enmanuel Mamikonian birgə hökuməti c. 380-384
III Arşak (Zarmandukhtun oğlu) 384-389 (Enmmanuel Mamikonyanın qızı Vardandukhtla evləndi)
Valarçak (əlaqəli) 384-386 (Sahak Bagratuni qızı ilə evləndi)
III Xosrov (arsasid ailəsindən) 387-392
Zik (regent) 387-390
Vram Shepuh 392-414 (III Xosrovun qardaşı) 392-414
III Xosrov (ikinci dəfə) 414-415
Şahpur (Perse varisi) 415-421
Narses Djidjrakatsi müvəqqəti hökuməti 421
Yerli müstəqil hökumətlər 421-423
Artaxes IV (Vram Shepuhun oğlu) 423-428

Veh Mihr Shahpur 428-442
Vasun, Siunik kralı 442-451
Adhur Hordmidz (Adrormizd) 451-465
Adhur Guschnasp (Ardervechnasp) 465-481
Sahak Bagratuni 481-482
General Mihran tərəfindən hərbi işğal 482
Vahan Mamikonyan (müvəqqəti) 482-483
Zərmihr Karen (hərbi işğal) 483
Şahpur Rayy 483-484
Vahan Mamikonyan (ikinci dəfə) 484-505/510 (müvəqqəti hökumət 484-485)
Vard Mamikonian (qardaş) 505/510-509/514
Guşnasp Vahram? 509/514-518
Mjej Gnuni 518-548
Tan Shapur 548-552
Guçnasp Vahram (ikinci dəfə?) 552-554
Tan Shapur (ikinci dəfə) 554-558/60
Varazdat 558/560-564
Sunen 564-572
Vardan Mamikonyan (müvəqqəti hökumət) 572
Mihran Mihrevandak (Hərbi hökumət) 572
Vardan Mamikonian 572-573
Artur Madoyan 573
Golon Mihran (Hərbi hökumət) 573
Vardan Mamikonian 573-577
Tham Khusru 577-580
Varaz Vzur 580-581
Əspəhbəd Pəhləv 581-582/588
Frahat 582/588-588/589
Hratzin 588/589-590
Bizans 590
Mushegh Mamikonian 590-591 (qubernator)
Hamarakar 591 (qubernator)
naməlum 591-603 (qubernatorlar)
Smbat Bagratuni 603-611
Şahrayanpet (Şərqdə) 611-613
Shahen Vahmanzadhaghan (Qərbdə) 611-613
Parsayenpet 613-616
Namdar Guçnasp 616-619
Sharaplakan (Sarablagas) 619-624
Rozbihan 624-627
Bizans əyaləti 627-628
Varaztirots Bagratuni 628-634
bilinməyən 634-?
Mjej Gnuni 627-635
Vahan 636
Davith Saharuni 636-638
Bir neçə & quotnakharar & quot 638-643
Theodoros Rechtuni 643-645
Varaztirots Bagratuni 645-646

Thedoros Rechtuni 646-653
Smbat I Bagratuni 646-653 (yalnız Theodoros, 753-cü ildə)
Theodoros Rechtuni (ikinci dəfə) 653-654
Mushegh Mamikonian 654
Maurianos 654
Theodoros Rechtuni (üçüncü dəfə) 654-655
Maurianos (ikinci dəfə) 655
Theodoros Rechtouni (dördüncü dəfə) 655
Hamazasp Mamikonian 655-661
Qriqor Mamikonyan 661-685
Ashot Bagratuni 685-690
Nerseh Kamsarakan 690-693
Smbat II Bagratuni (Varaztirots Bagratuninin oğlu) 693-695 (Müsəlman protektoratı)
Abdüllah İbn Hatim əl-Bahili 695-696
Smbat II Bagratuni (ikinci dəfə) 696-705 (müstəqil)
705. Omeyya xilafətinə
Aşot III Bagratuni kor 732-745
Qriqor Mamikonyan 745-746
Aşot III Bagratuni kor (ikinci dəfə) 746-750
Qriqor Mamakonyan (ikinci dəfə) 750-751
Mushegh Mamikonian (Qriqorun qardaşı) 751-?
Ərəb işğalı 751-754
Sahak Bagratuni, Taronun ağası 754-771
Smbat Bagratuni 771-772
boş 772-781
Tatjat Antzevari 781-785
boş 785-806

Böyük Aşot, 885-890
Smbat I Şəhid, 890-914
Aşot II Dəmir, 914-928
Ermənistanın I Abas, 928-952
Mərhəmətli III Aşot, 952-977
Fatih II Smbat, 977-989
Gagik I, 989-1020
Hovhannes I Ani-Hovhannes [John] -Smbat III (XI) (oğul), 1020-1040
Aşot IV Valiant, 1021-1039
II Gagik, 1042-1045, ölür c. 1079

SOPEN KRALLIĞI

Sophene Kralları

Xerxes c. Eramızdan əvvəl 220-212/211
Zariachis 211-? (müstəqil 180 BC)
Mithrobuzanes c. Eramızdan əvvəl 170
Eramızdan əvvəl II əsrdə naməlum varislər
Artanes? -E.90
Eramızdan əvvəl 90 -cı illərdə Ermənistana
Sohemo c. 56-63
Romaya qoşulmuş c. 63

KİLİSYA KRALLIĞI

Ruben (və ya Rupen) Mən, Dağların Rəbbi (1080-1095)
Konstantin I (1095-1102)
Toros I (1102 - 1129)
II Konstantin (1129)
Şahzadə Leo I (1129 - 1140)
II Toros (1140 - 1169)
Ruben (və ya Rupen) II (1169 - 1170)
Mleh (1170-1175)
Ruben (və ya Rupen) III (1175-1187)
Leo I (keçmiş Şahzadə Leo II) (1187 - 1198)
Isabella (və ya Zabel) (1219-1252)
Philip (1223-1225)

Hethum (və ya Hetoum) I (1226-1270) (Isabella'nın əri)
Keran, Ermənistan Kraliçası (1270-1285)
II Şir (1270-1289)
Hethum (və ya Hetoum) II (1289-1293)
Toros III (1293-1298)
II Hetum (1294-1297)
Sempad (və ya Sambat) (1297-1299)
III Konstantin (1299)
II Hetum (1299-1307)
III Şir (1301-1307) (birgə hökmdar)
Oshin (1307-1320)
Oshin Korikos, Ermənistanın regenti (1320-1329)
IV Şir (1320-1341)

IV Konstantin (1342-1344)
V Konstantin (1344-1362)
VI Konstantin (1362-1373)
Pyotr I, Kipr, Qüds və Ermənistan kralı (1361-1369)
Şir V (1374-1393)
Ermənistanın Aşotu, rəqibi
Ceyms I, Kipr və Ermənistan kralı (1396-1398), iddiaçı
Yanus, Kipr, Qüds və Ermənistan kralı (1398-1432), iddiaçı
II Yəhya, Kipr, Qüds və Ermənistan kralı (1432-1458), iddiaçı
Şarlotta, Kipr, Qüds və Ermənistan kraliçası (1458-1464), iddiaçı

COMMAGENE KRALLIĞI
Eramızdan əvvəl 290-260-cı illər
Arsames I e.ə 260-eramızdan əvvəl
Ermənistan Xerxes eramızdan əvvəl 228-eramızdan əvvəl 201-ci il
Milad 201-163-cü illərdə Commagene Ptolemaeus
Commagene Ptolemaeus eramızdan əvvəl 163-130-cu illər
Sames II Theosebes Dikaios eramızdan əvvəl 130 -109
Mithridates I Callinicus 109 BC-70 BC
Antiochus I Commagene Teos eramızdan əvvəl 70-ci il 38-ci illər
38-ci əsrdən 20-ci ilədək Commagene II Mithridates
20-ci əsrdən 12-ci ilədək Commagene III Mithridates
Commagene III Antiochus 12 BC-17
17-38-ci illərdə Roma tərəfindən idarə olunur
Commagene IV Antiochus 38-72
Philopappos (Nəsil)

Orta Çağ ARMEINA

Vaspurakan krallığı

Artzruni sülaləsi (təxminən 320-1022)

Vache (təxminən 320 - 340)
təxminən 340 - 350 tac köçürüldü
Vaçe oğlu Şavasp (təxminən 350 - 355)
Merujan oğlu (təxminən 355-371)
Babken (Babik), oğlu (təxminən 371-410)
Vache, oğul (təxminən 410 - 430)
Mershapuh oğlu (təxminən 430-460)
təxminən 460 - 680 naməlum naharar
Grigor (təxminən 680-705)
Vahan oğlu (təxminən 705-742)
Sahak oğlu (742-768)
Hamazasp oğlu (768 - 786)
Gagik, oğlu (786 - 798)
Hamazasp oğlu (798 - 826)
Aşot oğlu (826 - 52) (859 - 875)
Gurgen, qardaş (852 - 853)
Vasak Kovaker, oğlu (854)
Aşot oğlu Gurgen Apupelch (854 - 857)
Qriqor Derenik, qardaşı (857 - 859) (875 - 885)
Aşot (Sargis), oğlu (885-904)
Gagik abu Mirvan (naib 885 - 897)
Gagik, oğlu (904 - 936, 908 -ci ildən Vaspurakan kralı)
Gurgen, qardaş (birgə hökmdar 904 - 916)
908 - 1022 Vaspurakan kralı (aşağıya baxın)

Rshtuni sülaləsi (təxminən 320 - 750)

Rshtuniq Lordları (Vaspurakan). Paytaxtlar: Axthamar və Vostan.
Çox güman ki, kökləri Ararat Rusa (Urartu) krallarına aiddir.
Manuchar (Manachixr) (təxminən 320 - 335)
Zora, qardaş (təxminən 335 - 340)
Manuçar oğlu Megundak (təxminən 340 - 345)
təxminən 345 - 360 tac
Taçat, Megundak oğlu (təxminən 360-365)
Garegin (təxminən 365 - 375)
Theodoros (Thoros) (təxminən 615-654, ishxan 639-654)
Vard, oğlu (654-705)

Andzevatsi sülaləsi (təxminən 250-940)

Lordlar Arberani (Vaspurakan).
Yeraxnavu (təxminən 250)
Megar (təxminən 350 - 370)
Gnel (təxminən 370 - 374)
Xoren (təxminən 374 - 390)
Shmavon (təxminən 430-460)
Saxur (təxminən 650)
Grigor (təxminən 740-770)
Taçat (təxminən 770 - 785, işxan 781 - 785)
Gurgen (təxminən 870 - 896)
Atom (təxminən 896-940)

Syunik Krallığı

Syuni sülaləsi (təxminən 280 - 940)

Bakur (təxminən 280 - 310)
Vaghinak (təxminən 310 - 330)
Andovk (təxminən 330 - 370)
Babken (Babik) (təxminən 370 - 400)
Sam Gnthuni (təxminən 400-410)
Vaghinak (təxminən 410 - 430)
Vasak (təxminən 430-451)
Varaz -Vahan (452 ​​- 460)
Babken (Babik) (təxminən 460 - 480)
Vram (təxminən 480-491)
Vasak (492 - 503)
Achir (təxminən 503-515)
Babken (təxminən 515 - 535)
Ohan (təxminən 535 - 554)
Vagug (554 - 555)
Grigor (təxminən 555-565)
Vahan (təxminən 565-590)
Vram (təxminən 590-594)
Supan (Stephanos) (594 - 596)
Sargis (596 - 598)
Sahak (598 - 608)
608 - 621 Fars işğalı
Qriqor Nonirak (621 - 637)
Hrahat (637-653)
Xoran (653-680)
Qurd (təxminən 680 - 698)
698 - 750 naməlum naharar
Artr -Nerseh (təxminən 750-780)
Vasak (təxminən 780-810)
Sahak (təxminən 810-832)
Qriqor Supan I, oğlu (832 - 851)
Vasak Gabur (Zəif), oğlu (851 - 859)
Vasak İşxanik, oğlu (859-909)
Qriqor Supan II, qardaş (Gugarq 859 - 912/913)
Smbat (Sahak), oğlu (909 - 940)
təxminən 940-1220 naməlum lordlar
təxminən 1220-1530 -cu illərdə Proshian (Xaqbakian) knyazları


REGİONAL DİNASTİYALAR

Kamsarakan sülaləsi (təxminən 320-800)

Lords of Arsharuniq (Shirak, Ayrarat). Capital: Marmet.
Kamsar (about 320)
Arshavir, son (about 320 - 340)
Nerses, son (about 340 - 365)
365 - 369 to the crown
Spandarat, brother of Nerses (about 369 - 385)
Gazavon, son (about 385 - 390)
Arahat, nephew (about 390 - 420)
Nerses (about 670 - 693)
Nerses (about 770)

Saharuni dynasty (about 320 - 625)

Lords of Saharuniq (Shirak, Ayrarat).
Zomn (about 320 - 345)
Mushk (about 345 - 350)
Sahak (about 350 - 369)
Bat, son (369 - 375, sparapet 375)
Davit (about 590 - 625, died 639)

Xorxoruni dynasty (about 300 - 800)

Ancestor and the founder of the house - Xor (Xoren), son of Hayk Nahapet
Garjuyl (about 300 - 320)
Manasp (about 320 - 340)
Vahan (about 340 - 360)
Garjuyl (about 360 - 390)
Suren (about 390 - 420)
Vagram (about 770)
(about 300 - 800)
Vahan (about 300 - 330)
Karen (about 330 - 340)
Vahan (about 340 - 350)
Zareh (about 350 - 369)
Kenan (about 370 - 390)
Vahan (about 450)
Shapuh (about 660)
Varaz-Shapuh (about 680 - 705)
Shapuh (about 750 - 778)


Arsacid dynasty

Arsacid dynasty, (247 bc-ad 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 bc) and graduall The Arsacid (Arshakuni) dynasty of Armenia ruled that kingdom from 12 CE to 428 CE. A branch of the Arsacid dynasty of Parthia, the Armenian princes also played out a prolonged balancing act by remaining friendly to the other great power of the period and region: Rome.As so often before, Armenia continued to be a hotly disputed territory between Persia and Rome with both sides intervening. . They started as a branch of the Parthian Arsacids but became a distinctly Armenian dynasty later on. Armenia was between the Parthian and Roman Empires and both were trying to control it. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years after the fall of the Artaxiad. ARSACIDS. vii. The Arsacid dynasty of Armenia. Third dynasty of Armenia (in Armenian, Aršakuni), from the first to the mid-fifth century. The preceding dynasty of the Artaxiads became extinct about CE 12, amid a secessionist chaos caused by the perennial struggle of Iran and Rome over Armenia—the second throne, after Media, in the Iranian scheme of vassal kingdoms The rise of the Arsacids is closely linked to the history of another dynasty, that of the Seleucids (q.v.). After 308 B.C. its founder, Seleucus I, had conquered the eastern part of Iran and also after the battle of lpsus (301 B.C.), annexed large portions of Syria. In the following decades the Seleucids were mostly to concentrate their interest and their power on the western half of their.

Arsacid dynasty ancient Iranian dynasty Britannic

 1. The Arsacid dynasty or Arshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They are a branch of the Iranian Parthian Arsacids.Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid rule in Armenia. An independent line of Kings was established by.
 2. Third dynasty of Armenia (in Armenian, Arsakuni), from the first to [he mid-fifth century. The preceding dynasty of the Artaxiads became extinct about A.D. 12, amid a successional chaos caused by the perennial struggle of Iran and Rome over Armenia-the second throne, after Media, in the Iranian scheme of vassal kingdoms.
 3. The Arsacid dynasty or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი, romanized: arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia (Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD.The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty
 4. Before Arsaces I founded the ArsacidDynasty, he was chieftain of the Parni, an ancient Central-Asian tribe of Iranian peoples and one of several nomadic tribes within the confederation of the Dahae. The Parni most likely spoke an eastern Iranian language, in contrast to the northwestern Iranian language spoken at the time in Parthia
 5. The Arsacid Dynasty was the ruling dynasty of Persia following the conquest of the earlier Achaemenids by Alexander the Great and his successors. From its origins in the lands of Parthia by the Caspian Sea, the Arsacids progressively took land from the Seleucids, Alexander's successors who owned the regions of Persia and Bactria
 6. Arsacid Dynasty The Arsacid Dynasty ruled Parthia , which included the Iranian plateau and intermittently Mesopotamia , from 253 BC until their overthrow by the Sassanid Dynasty in AD 226 . Arsacid Kings of Parthia, 250 BC - 226 A
 7. ARSACIDS. ii. The Arsacid Dynasty. 1. History.The rise of the Arsacids is closely linked to the history of another dynasty, that of the Seleucids.After 308 BCE its founder, Seleucus I, had conquered the eastern part of Iran and also, after the battle of Ipsus (301 BCE), annexed large portions of Syria

Arsacid definition is - a member of a dynasty of Parthian rulers established in revolt against the Seleucids about 250 b.c. and overthrown by the Persian Sassanids a.d. 226 The Arsacid Dynasty, and where you can find the Arsacids, you can also find Persian, and Armenian Dynasties as well. And what do you know. I found the Sassanians as well, and I wondered how superb the R&D team of Crusader Kings were. Rest assured, they indeed did they homework The Arsacid dynasty or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი, romanized: arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia (Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD.The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty. Why the Arsacid court retroactively chose 247.

The Arsacid Dynasty was the ruling dynasty of Persia following the conquest of the earlier Achaemenids by Alexander the Great and his successors. [85], With some 20,000 Romans dead, approximately 10,000 captured, and roughly another 10,000 escaping west, Crassus fled into the Armenian countryside Arsacid dynasty. 52-428 AD. Roman-Parthian War. 58-63 AD. Roman Province of Armenia.

. Remove Ads Advertisement Arsacid synonyms, Arsacid pronunciation, Arsacid translation, English dictionary definition of Arsacid. adj Of or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 bc until its overthrow in ad 224 Arsacid definition: adjectiveOf or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 BC until its overthrow in AD 224. nounA member or subject of this dynasty.Origin of Arsacid After Arsaces (fl. 250 BC), founder..

The Arsacid dynasty first formed in the northern steppes of what is now Turkestan. Rome and Parthia competed with each other to establish the kings of Armenia as their subordinate clients. He promised Pompey that he would act as a guide through Armenia, but, when Tigranes II submitted to Rome as a client king, Tigranes the Younger was brought to Rome as a hostage Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia. Tiridates I (Տրդատ Ա, Trdat A, Tīridāt Τιριδάτης, Tiridátes) was King of Armenia beginning in 53 AD and the founder of the Arsacid dynasty of Armenia The Arsacid dynasty known natively as the Arshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They are a branch of the Arsacid dynasty of Parthia. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia

Its rulers, the Arsacid dynasty, belonged to an Iranian tribe that had settled there during the time of Alexander. They declared their independence from the Seleucids in 238 BC, but their attempts to unify Iran were thwarted until after Mithridates I advent to the Parthian throne in about 170 BC The Arsacid dynasty or Arshakuni (Armenian: Արշակունի Arshakuni), ruled the Kingdom of Armenia from 12 to 428.[1] The dynasty was a branch of the Arsacid dynasty of Parthia. Arsacid kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad dynasty until 62 when Ti Arsacid dynasty, (247 bc-ad 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 bc) and gradually.. Download 2 Arsacid Dynasty Stock Illustrations, Vectors & Clipart for FREE or amazingly low rates! New users enjoy 60% OFF. 148,246,040 stock photos online

During the internal disruption following the death of Mithradates II (c. 123 - 88 B.C.), Kamnaskires II was able to restore a measure of Elymean independence, and his dynasty was to endure until about A.D. 100, when it was replaced by an Arsacid dynasty, or at least one which used Parthian names The Arsacid dynasty or Arshakuni (Armenian: Արշակունի Arshakuni), ruled the Kingdom of Armenia from 12 to 428. The dynasty was a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad dynasty until 62 when Tiridates I secured Parthian Arsacid rule in Armenia. . However, he did not succeed in. . After the Parni nomads had settled in Parthia and had built a small independent kingdom, they rose to power under king Mithradates the Great (r.171-138 BCE). The Parthian Empire occupied all of modern Iran, Iraq, and Armenia, parts of Turkey, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, and.

Arsacid dynasty (247 BC-AD 224) Persian dynasty. It was founded by Arsaces (r. с 250-211? BC) of the Parni tribe, which originally dwelt east of the Caspian Sea and entered. Arsacid dynasty of Armenia. From Wikipedia, the free encyclopedia. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed Arsacid dynasty of Armenia: | | | Arsacid| Արշակունի| Arshakuni | World Heritage Encyclopedia, the aggregation of the largest online encyclopedias available, and the most definitive collection ever assembled Arsaces' historic invasion of Parthia was a process. Before Arsaces I, King and founder of the Arsacid dynasty, and his brother, Tiridates captured Parthia, they appeared to be residing in the province previous to the appointment of Andragoras as satrap, or governor

Ancient Civilizations. Ancient Of Egypt , Greece , Persian , Sumer , China , Japan , Mexico.. Menu and widget . The dynasty was a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia

. It was founded by Arsaces (r. с 250-211? BC) of the Parni tribe, which originally dwelt east of the Caspian Sea and entered Parthia after the death of. The Arsacid dynasty or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი Arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia (Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD. The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty

Unique Arsacid Dynasty Stickers designed and sold by artists. Decorate your laptops, water bottles, helmets, and cars. Get up to 50% off. White or transparent The Arsacid dynasty known natively as the Arshakuni dynasty ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428.They are a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid Kings reigned intermittently. Kingdom of Armenia under the Arshakuni Dynasty, 150 History of Armenia

Arsacid Dynasty of Armenia - Ancient History Encyclopedi

The Arsacid dynasty known natively as the Arshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They are a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia Hi there! Below is a list of arsacid dynasty of armenia words - that is, words related to arsacid dynasty of armenia. There are 95 arsacid dynasty of armenia-related words in total, with the top 5 most semantically related being kingdom of armenia, tiridates i of armenia, vologases iii of parthia, nero and parthian empire.You can get the definition(s) of a word in the list below by. Check out Arsacid Dynasty by Arkial on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found 3 dictionaries with English definitions that include the word arsacid dynasty: Click on the first link on a line below to go directly to a page where arsacid dynasty is defined Of or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 bc until its overthrow in ad 224. n. A member or subject. Arsacids - definition of Arsacids by The Free Dictionary. https the multi-cultural and multi-lingual Arsacid Empire was Rome's major opponent in the East from the first century BC to the.

Arsacid Dynasty of Armenia - Simple English Wikipedia, the

 • Arsacid The Arsacid dynasty, also known as the Ashkanian dynasty built the empire of Parthia in ancient Persia. Originally, Parthia was a region in ancient Persia corresponding approximately to Northwest Khurasan. History of the Arsacid Dynasty. In 318 B.C.E. Pithon, satrap of Media, seized Parthia and installed his brother Eudamus
 • The Arsacid dynasty was recognized as the lawful ruler of Parthia, but the kings had to pay tribute to Antiochus. After 188 BCE, when Antiochus had died, a new phase of Parthian expansion started. King Mithradates I the Great (171-138 BCE) first attacked the eastern kingdom of Bactria
 • Arsacid Dynasty Of ArmeniaThe Arsacid dynasty' or Arsagid dynasty, known natively as theArshakuni dynasty (Armenian Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428 They are a branch of the Iranian Parthian Arsacids. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured.
 • Look at other dictionaries: Arsacidæ — • It was under the Dynasty of the Arsacids, who ruled the Persian empire from the year 256 B.C. to A.D. 224, that Christianity found its way into the countries watered by the Euphrates and the Tigris Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006 Catholic encyclopedia. Arsacid
 • Arsacid Ar·sa·cid (ärʹsə-sĭd, är-sāʹ-) adj. Of or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 B.C. until its overthrow in A.D. 224
 • The Iberian Arsacid or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი) is the name of the dynasty of Georgian kings of Kartli of Parthian Arsacid and Pharnavazid origin that ruled Iberia from c. 189 until 284 AD. They were succeeded by the Chosroid dynasty.. History. Once the Arsacids, in the person of Vologases II (r. 180-191), had consolidated their hold on the Armenian throne by 180.
 • ted between 75 and 62 BC.jpg 500 × 226 47 K

Video: ARSACIDS vii. The Arsacid dynasty of Armenia ..

IRANIAN HISTORY: PARTHIANS: Dynasty of Arsacid Empire

 1. The Arsacid Dynasty may refer to: * Arsacid Dynasty of Armenia * Arsacid dynasty of Iberia * Arsacid Dynasty of Caucasian Albania * Parthia Wikimedia Foundation. 2010
 2. The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Colby College Libraries
 3. Arsacid (not comparable) of or pertaining to the Parthian dynasty established by Arsaces I which ruled the Parthian Empire during 247 BC - 224 AD, Armenia during 54-428, as well as Iberia and Caucasian Albania of or pertaining to the realms ruled by that dynasty Translation
 4. The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century CE. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. [1] The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi.
 5. The Arsacid dynasty, known natively as the Arshakuni dynasty (Արշակունի Aršakuni), ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. 121 relations
 6. The concept Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents the subject, aboutness, idea or notion of resources found in Missouri University of Science & Technology Library
 7. So great was the influence of the following Arsacid dynasty that we have about as many Parthian words and stems in the Armenian language as we have those of unmediated Indo-European origin (Armenian was considered a curious Iranian dialect until 1876)

The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 3st to the 6th century. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.: Attribution: Gegart at Russian Wikipedia You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work to remix - to adapt the work Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made Listen to Arsacid Dynasty on Spotify. Arkial · Single · 2013 · 1 songs The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century AD. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi. The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Boston University Libraries

Accueil / Uncategorized / arsacid dynasty wiki. Publié sur octobre 5, 2020 par — Laisser un commentaire arsacid dynasty wiki. Arsacid dynasty of Iberia and Amazasp II of Iberia · See more » Amazasp III of Iberia. Aamazasp III or Hamazasp (ამაზასპ III, Latinized as Amazaspus) was a king of Iberia (natively known as Kartli ancient Georgia) from 260 to 265 AD. New. Arsacid dynasty of Iberia and Amazasp III of Iberia · See more » Anti-kin The Iberian Arsacid or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი) is the name of the dynasty of Georgian kings of Kartli of Parthian Arsacid and Pharnavazid origin that ruled Iberia from c. 189 until 284 AD. They were succeeded by the Chosroid dynasty

Arsacid dynasty of Armenia : definition of Arsacid dynasty

 • The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century CE. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi.
 • The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania in the 1st - 5th century A.D. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi provided a.
 • The Arsacid Dynasty or (sometimes called the Arshakuni Dynasty) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They used to be a branch of the Parthian Arsacids but became a distinctly Armenian dynasty later on. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years after the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I of Armenia secured Arsacid rule in Armenia
 • Arsacid Dynasty Of Armenia. The Arsacid dynasty' or Arsagid dynasty, known natively as theArshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428.They are a branch of the Iranian Parthian Arsacids. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid.
 • According to a treaty, concluded in 20 BCE between the Roman ruler Augustus and his Parthian colleague Phraates IV, the Romans had the right to appoint the Armenian kings. However, in 52 CE the Parthian king Vologases I, a member of the Arsacid dynasty, using an internal crisis in Armenia and a change of government in Rome, installed his brother Tiridates as king of Armenia

Arsacid Dynasty Also called Arshakuni (247 BC-AD 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 BC) and. The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Missouri University of Science & Technology Library The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Qatar National Library - مكتبة قطر الوطنية Arsacid-dynastin i Armenien - Arsacid dynasty of Armenia. Från Wikipedia, den fria encyklopedin. Arsacid Արշակունի Arshakuni Föräldrahus: Arsacid of Parthia: Land: Armenien Syrien Cilicia Albanien: Grundad: 52: Grundare: Tiridates I: Nuvarande huvud

Arsacid Dynasty of Armenia - (CAIS

 • Arsacid (Arshakuni) dynasty, 66-428 19 works Search for books with subject Arsacid (Arshakuni) dynasty, 66-428. Search. Hay-byuzandakan haraberutʻyunnerě IV-VII dd V. K. Iskanyan Not In Library. Not In Library. Arshak arkʻa, Drastamat Nerkʻini Levon Khechʻoyan Not In Library
 • An arsacid is a dynasty belonging to a historical region located in north-eastern Iran
 • Listen today about new interesting topic - Arsacid dynasty. *---*---*---*---*---*---*---*---*---*--­*---*---*---* Check out more exciting topics to verify YOUR LEVEL.
 • Arsacid dynasty of iberia: ltp|>The |Iberian Arsacids| (|Georgian|: |არშაკიანი|, |Aršakiani|, or არშაკუნიანი, |Aršakuniani.
 • The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D. represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Boston University Libraries
 • The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century AD. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty

The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century CE. After the rise of the Parthian Empire the kings of Caucasian Albania were replaced with an Arsacid family and would later be succeeded by another Iranian royal family in the 5th century AD, the Mihranids The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania in the 1st - 5th century AD. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation Look at other dictionaries: Arsacidæ — • It was under the Dynasty of the Arsacids, who ruled the Persian empire from the year 256 B.C. to A.D. 224, that Christianity found its way into the countries watered by the Euphrates and the Tigris Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006 Catholic encyclopedi

Arsacid dynasty of Iberia - Wikipedi

 • Arsacid Dynasty Of Iberia - HistoryOnce the Arsacids, in the person of Vologases II (r with his son Rev I, whose reign (189-216) inaugurated the Arsacid dynasty in Iberia Even as the Arsacids set on the thrones of three Caucasian kingdoms - those of Armenia, Iberia, and Albania - the dynasty was dislodged, in 226, from power in its original homeland and the more powerful and.
 • Listen to the audio pronunciation of Arsacid Dynasty of Parthia on pronouncekiwi. Sign in to disable ALL ads. Thank you for helping build the largest language community on the internet. pronouncekiwi - How To Pronounce Arsacid Dynasty of.
 • in İngilizce İngilizce sözlükte anlamı (247 BC-AD 224) Persian dynasty. It was founded by Arsaces (r. 250-211? BC) of the Parni tribe, which originally dwelt east of the Caspian Sea and entered Parthia after the death of Alexander the Great (323 BC), gradually extending control southward
 • The members of the Arsacid line who fell into the hands of the victor were put to death a number of the princes found refuge in Armenia where the Arsacid dynasty maintained itself till A.D. 0 The new empire founded by Ardashir 1.the Sassanian, or Neo-Persian Empireis essentially different from that of his Arsacid predecessors
 • Arsacid Dynasty Arsaces, the leader of the Parni tribe, conquered Parthia in north-eastern Iran, then secured the satrapy of Parthava from the Seleucid Empire following a rebellion. Zoroastrian Slavery Aversion: +25% servile unres
 • Arsacid Dynasty. Download Arsacid Dynasty by Arkial at Juno Download. Listen to this and millions more tracks online. Arsacid Dynasty. GENRES. All Genres Balearic/Downtempo Bass Breakbeat Disco/Nu-Disco DJ Tools Drum And Bass Dubstep Deep Dubstep Dirty Dubstep/Trap/Grime EDM Electro Euro Dance/Pop Dance Footwork/Juke
 • Category:Arsacid dynasty | Military Wiki | FANDOM powered by Wikia. FANDOM. Search Sign In Don't have an account? Register Military. 254,166 Pages. Add new page. Popular pages. Most visited articles. List of serving generals of the Pakistan Army Japanese.

Check out our arsacid dynasty selection for the very best in unique or custom, handmade pieces from our shops If you enjoy the video please a like and if you have not jet subscribe please do, to show your support to the channel and help me reach my 500 subcriber goal. Link to mod page steam : https. The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Bowdoin College Library Arsacid Dynasty Also called Arshakuni (247 BC - AD 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 BC. The Arsacid dynasty or Arshakiani ( Georgian: არშაკიანი, romanized: arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia ( Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD. The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty

Պարթև Արշակունիներ. 1,038 likes · 10 talking about this. Communit The Flag of the Arsacid Dynasty of Armenia Here at Fun With Flags we strive to find all the flags from around the world that you the consumer wants. All of our flags and flag apparel that you purchase is of the highest quality and the designs are cleaned up and colours enhanced to further make your purchase exceptional. If there is a flag that we don't have yet that you would like to.


Arsacid Dynasty of Armenia - History

The predecessor of the Kingdom was the Satrapy of Armenia ("Armina" in the Old Persian, "Harminuya" in the Elamite and "Urashtu" ("Urartu") in the Bablylonian parts of Behistun Inscription of Darius the Great ) part of the Achaemenid Empire , which later became an independent Kingdom under the Orontid Dynasty with Macedonian influence.

After the destruction of the Seleucid Empire , a Hellenistic Greek successor state of Alexander the Great 's short-lived empire, a Hellenistic Armenian state was founded in 190 BC by Artaxias I at its zenith, from 95 to 66 BC, Armenia extended its rule over parts of the Caucasus and the area that is now eastern Turkey , Syria and Lebanon for a time, Armenia was one of the most powerful states in the Roman East. It came under the Roman sphere of influence in 66 BC, after the battle of Tigranocerta and the final defeat of Armenia's allied Mithridates VI of Pontus . Mark Antony invaded and succumbed the kingdom in 34 BC, but Romans lost hegemony at time of the Final war of the Roman Republic in 32-30 BC. In 20 BC, Augustus negotiated a truce with the Parthians, making Armenia a buffer zone between the two major powers.

Subsequently, Armenia was often a focus of contention between Rome and Persia . The Parthians forced Armenia into submission from 37 to 47, when the Romans retook control of the kingdom.

Under Nero , the Romans fought a campaign (55–63) against the Parthian Empire , which had invaded the Kingdom of Armenia, allied to the Romans. After gaining (60) and losing (62) Armenia, the Romans sent XV Apollinaris from Pannonia to Cn. Domitius Corbulo , legatus of Syria . Corbulo, with the legions XV Apollinaris, III Gallica , V Makedoniya , X Fretensis and XXII , entered (63) into the territories of Vologases I of Parthia , who returned the Armenian kingdom to Tiridates .

Another campaign was led by Emperor Lucius Verus in 162-165, after Vologases IV of Parthia had invaded Armenia and installed his chief general on its throne. To counter the Parthian threat, Verus set out for the east. His army won significant victories and retook the capital. Sohaemus, a Roman citizen of Armenian heritage, was installed as the new client king . But a result of an epidemic within the Roman forces, Parthians retook most of their lost territory in 166 and forced Sohaemus to retreat to Syria, аnd in Armenia Arsakid’s dynasty was restored.

After the fall of the Arsacid Dynasty in Persia, there succeeded the Sassanian Dynasty which aspired to establish control over Armenia. The Sassanid Persians occupied Armenia in 252. In 287 Tiridetes III the Great , was established king of Armenia by the Roman armies. He soon accepted Christianity. The traditional date is in 301, earlier than Constantine the Great .

In 387 the kingdom was split between the East Roman Empire and the Persians. Western Armenia quickly became a province of the Roman Empire under the name of Armenia Minor Eastern Armenia remained a kingdom within Persia until 428, when the local nobility overthrew the king, and the Sassanids installed a governor in his place.

By the second century BC the population of Greater Armenia spoke Armenian , implying that today’s Armenians are the direct descendants of those speakers.


Afshin defeated

Sembat, advised of troop movements towards Nakhitchévan, began to mobilize his forces. But in an effort to avoid armed conflict, he sent the Katholikos George to the headquarters of the Emir for negotiation. Afshin showed a pretended readiness for friendly settlement of differences, but proposed that the king come in person for discussion. Sembat, scenting a trap, declined the invitation, and the Katholikos was thereupon placed in detention. The Emir now dropped his mask, and hostilities began. The Atrpatakan army advanced as far as the center of the Armenian kingdom, and an engagement took place at the foot of Mount Aragadz (Alagöz), the enemy force being defeated and put to flight.


Arsacid dynasty

Arsacid Dynasty of Armenia — The Arsacid Dynasty (Arshakuni Dynasty) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. Formerly a branch of the Parthian Arsacids, they became a distinctly Armenian dynasty. [cite book | last = Olson |first = James | title = An Ethnohistorical… … Wikipedia

Arsacid Dynasty of Caucasian Albania — The Arsacid Dynasty was the dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania in the 1st 5th century A.D. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia… … Wikipedia

Arsacid dynasty of Iberia — The Iberian Arsacids ( ka. არშაკიანი, Aršakiani , or არშაკუნიანი, Aršakuniani ), a branch of the eponymous Parthian dynasty, ruled the ancient Georgian kingdom of Iberia from c. 189 until 284 A.D., when they were succeeded by the Chosroid Dynasty … Wikipedia

Dynasty — A dynasty is a succession of rulers who belong to the same family for generations. A dynasty is also often called a house , e.g. the House of Saud or House of Habsburg . In the histories of Europe, much of Asia and some of Africa, ruling and… … Wikipedia

Arsacid Empire — Infobox Former Country native name = Ashkâniân (اشکانیان) conventional long name = Parthian Empire common name = Parthia| continent = Asia region = Middle East, Central Asia, and Western Asia country = Iran era = Classical antiquity status =… … Wikipedia

dynasty — dynastic /duy nas tik/ Brit. also /di nas tik/, dynastical, adj. dynastically, adv. /duy neuh stee/ Brit. also /din euh stee/, n., pl. dynasties. 1. a sequence of rulers from the same family, stock, or group: the Ming dynasty … Universalium


الگو:Country data Arsacid dynasty of Armenia

الگو:Country data Arsacid dynasty of Armenia ظرف داده‌ای داخلی است که برای تراگنجانش مستقیم در نظر گرفته نمی‌شود. این الگو به طور غیر مستقیم توسط الگوهایی مانند پرچم ، پرچمک ، و غیره استفاده می‌شود.

این الگو در محدودهٔ ویکی‌پروژهٔ الگوی پرچم قرار دارد، که تلاش مشترکی برای نگهداری از الگوهای پرچم در ویکی‌پدیا است. بحث کامل‌تر سامانهٔ الگوی پرچم را، شامل پارامترها که اینجا توضیح داده نشده‌است، می‌توانید در صفحهٔ پروژه بیابید.

پارامترهای استاندارد

نام پارامترمقدارمفهوم
ləqəb سلسله اشکانی ارمنستان نام مقالهٔ اصلی (سلسله اشکانی ارمنستان)
flag alias Standard of the Arshakuni Arsacid dynasty.svg نام تصویر (File:Standard of the Arshakuni Arsacid dynasty.svg، نمایش داده‌شده در سمت راست)

کاربرد نمونه

 • <<پرچم|arsacid dynasty="" of="" armenia="">> →   سلسله اشکانی ارمنستان
 • <<پرچمک|arsacid dynasty="" of="" armenia="">> →

داده‌های الگو

Country data Arsacid dynasty of Armenia

این الگو نباید مستقیم استفاده شود، بلکه به طور غیر مستقیم توسط الگوهای پرچم مانند الگو:پرچم و الگو:پرچمک مورد استفاده قرار می‌گیرد. رده:سامانه الگوی پرچم را برای یک فهرست کامل از الگوهای پرچم و Wikipedia:WikiProject Flag Template را برای توضیحات بیشتر ببینید.


The list is a reconstruction, using. on Parthian, Greek and Roman sources. It is based on A.D.H Bivar 1983, "The Political History of Iran Under the Arsacids" in The Cambridge History of Iran pp. 98 99,

Arsaces I c. 247 - ?? B.C.EE

Tiridates I c. 246 - 211 B.C.E

Arsaces II c. 211 - 191 B.C.E (also called Artabanus )

Phriapatius c. 191 - 176 B.C.E

Phraates I c. 176 - 171 B.C.E

Mithridates I c. 171 - 138 B.C.E

Phraates II c. 138 - 127 B.C.E

Artabanus I c. 127 - 124 B.C.E

Mithridates II c. 123 - 88 B.C.E

Gotarzes I c. 95 - 90 B.C.E

Orodes I c. 90 - 80 B.C.E

Unknown kings c. 80 - 77 B.C.E

Sanatruces c. 77 - 70 B.C.E

Phraates III c. 70 - 57 B.C.E

Mithridates III c. 57 - 54 B.C.E

Orodes II c. 57 - 38 B.C.E

Pacorus I c. 39 - 38 B.C.E (co-ruler with his father Orodes II)

Phraates IV c. 38 - 2 B.C.E

Tiridates II c. 30 - 26 B.C.E

Phraates V (Phraataces) c. 2 B.C.E - A.C.E. 4

Musa c. 2 B.C.E - AD 4 (co-ruler with her son Phraates V)

Orodes III c. AD 6

Vonones I c. 8 - 12

Artabanus II c. 10 - 38

Tiridates III c. 35 - 36

Vardanes I c. 40 - 47

Gotarzes II c. 40 - 51

Sanabares c. 50 - 65

Vonones II 51

Vologeses I c. 51 - 78

Vardanes II c. 55 - 58

Vologeses II c. 77 - 80

Pacorus II c. 78 - 105

Artabanus III c. 80 - 90

Vologeses III c. 105 - 147

Osroes I c. 109 - 129

Parthamaspates c. 116

Mithridates IV c. 129 - 140

Unknown king c. 140

Vologeses IV c. 147 - 191

Osroes II c. 190 (rival claimant)

Vologeses V c. 191 - 208

Vologeses VI c. 208 - 228

Artabanus IV c. 216 - 224

Synonyms and alternate spellings: Iran, Persia

Note - This encyclopedia is a work in progress. It is far from complete and is being constructed and improved all the time. If you would like to contribute articles or expansions of existing articles, please contact news (at) mideastweb.org. Suggestions and corrections are welcome. The concise version of this dictionary is at our Middle East Glossary.

Spelling - Spelling of words in Middle-Eastern languages is often arbitrary. There may be many variants of the same name or word such as Hezbollah, Hizbolla, Hisbolla or Husayn and Hussein . There are some conventions for converting words from Semitic languages such as Arabic and Hebrew . There are numerous variant renderings of the same Arabic or Hebrew words, such as "Hizbollah," "Hisbulla" etc. Bir neçə hərf üçün dəqiq ekvivalent tapmaq mümkün deyil.

Tələffüz - Ərəb və İvrit saitləri ingilis dilindən fərqli olaraq tələffüz olunur. & quoto & quot çox qısadır. & Quota & quot, ümumiyyətlə & quot; m & rket & quot; kimi & quotArafat & quotda & quot; & quot; & quot; & quot; gutturaldır. & quot; 'H & quot; 'het ('Hirbeh, 'Hebron, 'Hisbollah '), Scots tələffüzündəki & quotloch & quot sözünə bənzər bir səs təyin edir, ancaq dilinizin arxasına toxunaraq edilir ağzınızın damı. CH, Loch kimi tələffüz edilməlidir, 'hetdən daha iddialı samit.

& QuotGh & quot birləşməsi, bəzən də & quotG & quot; Qərblilərin təxminən & quot kimi eşidə biləcəyi dərin bir guttural səs təyin edir. & Quot & quotr & quot səsi həmişə dilin arxası ilə əmələ gəlir və ingilis dilinə bənzəmir & quot;

MidEastWeb -dəki bütün orijinal materiallar, başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə MidEastWeb və/və ya müəllifləri tərəfindən müəllif hüquqlarına malikdir. Zəhmət olmasa bu Web saytından materialları icazəsiz olaraq Veb saytınıza və ya forumlara köçürməyin. Zəhmət olmasa dostlarınıza MidEastWeb haqqında məlumat verin. Zəhmət olmasa bu materialları bu URL - http://www.mideastweb.org və materialın URL bağlantıları olan dostlara e -poçtla göndərin. MidEastWeb -in URL -ni verərək, şəxsi istifadə və ya sinifdə istifadə üçün materialları çap edə bilərsiniz. Müəlliflik hüququ ilə işarələnmiş səhifələr üçün çap edilmiş material bu bildirişi daşımalıdır:

və orijinalın URL'sini verməlidir. İstənilən formada çoxalma - yalnız icazə ilə. Ətraflı istifadə şərtləri və müəllif hüquqları məlumatlarına baxın


Arsaslı Erməni Çöküşü (Müqəddəs Məhəmməd)

Bizans İmperiyası
____________________________
Sasani İmperiyası

Arsacid Ermənistan
Parsistan

IV Konstantin
Ermənistan David
______________________________
Peroz III
Fars Narsieh
Fars Şapuru, Udistan şahzadəsi

ağır
_________________________________
ağır

The Arsacid Erməni Çöküşü (alternativ olaraq, Ermənistan müharibəsiErməni Vərəsəlik Müharibəsi) Ermənistana Bizans yürüşündən sonra Ermənistanda bir qarşıdurma idi. Müharibə uzun sürdü və Arsacid Ermənistanının qısa ömürlü İberiya Respublikasına, Sasani Udistan Krallığına dağılması və Kiçik Ermənistanın Bizansa birləşdirilməsi ilə sona çatdı. Erməni krallığı Yaxın Şərq siyasətində təsirsiz oldu.Şərhlər:

 1. Fortune

  Bravo, the magnificent phrase and it is timely

 2. Vito

  Sizi maraqlandıran bir mövzuda çox sayda məqalə olan bir sayta bir link axtara bilərəm.

 3. Guzshura

  Getmək, şəxsi yazmaq üçün necə olduğunu bilirəm

 4. Farley

  İşin xarakterindən asılı olaraq

 5. Dinris

  Bravo, başqa bir cümlə və vaxtındaMesaj yazmaq