İbrahim və Hammurapinin bir -birinə təsir etdiyinə dair sübutlar varmı?

İbrahim və Hammurapinin bir -birinə təsir etdiyinə dair sübutlar varmı?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Cavablar InGenesis təklif edir:

Ancaq son araşdırmaların nəticəsidir ki, qədim dünyanın xronologiyası yenidən redaktə olunur. Hammurabi indi İbrahimin əvəzinə Musanın yaxın bir müasiridir. Misir xronoloji araşdırmalarında, patriarxların tarixləri əvvəlkindən daha erkəndir.

EarlthlyCovenant iddia edir:

İbrahimin əhd aldığı Mesopotamiya hökmdarı Babilin böyük qanun verən kralı Hammurabi (M.Ö. 1790-1752) olduğunu sübut edən sübutlar.

Sualım budur: İbrahim və Hammurapinin bir -birinə təsir etdiyinə dair sübutlar varmı?


Bizə məlum olan heç bir dəlil yoxdur və ümumiyyətlə tapmağa ümid etmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Yaradılış kitabını hərfi mənada götürsək də, İbrahimin savadsız olduğunu söyləmək hələ mümkündür. Saranın məzarı üçün edilən əməl, İbrahimin və ya hər hansı bir xidmətçisinin savadından çox, onu satın aldığı Kənanlılarda savadlılığı nəzərdə tutur.

Patriarxların yaşadıqları həyat tərzi torpaqda çox az iz buraxdı və daha sonra qazılmaq üçün daha az geridə qaldı. İbrahimin geridə qoyduğu şeylər, ehtimal ki, uzun müddət aşınmış və açıq saxlandığı üçün mövcud olan quyuları qazmış olan əhəngdaşı (?) Məzarları idi. Əgər quyuların şifahi tarixi səhv olsaydı və İbrahimin quyusu dediyimiz quyu olmasaydı, bunu bilməyimiz mümkün olmazdı.

İbrahim varlı kimi qeyd olunur, ancaq mal -qaradan olan sərvəti 4000 ildən sonra heç bir təəssürat buraxmaz.

İbrahimin Hammurapi ilə heç vaxt qarşılıqlı əlaqədə olduğunu düşünmək üçün xüsusi bir səbəb yoxdur və bunu etsə belə (Urda başladığı üçün bu qeyri -mümkün deyil) bunun bir qeydimiz olacağını düşünmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Müqəddəs Kitabın bir məqsədi var və əllə kopyalamaq üçün ağlabatan bir ölçüdə saxlanılmalıdır, buna görə də bu cür şeylər buraxılmayacaq və hər hansı digər xüsusi qeydin sağ qalma ehtimalı həqiqətən aşağıdır. Babil dövrünə aid bəzi mixi yazı lövhələri var, ancaq bir zamanlar orada olduğunu düşünsək də İbrahimin adını çəkməməsi gözlənilir.

Lakin EarthlyCovenant iddiası həddindən artıq qəribədir və hər hansı bir çoban və ya keçinin zəkasına təhqirdir. Anlaşılması çətin olan, lakin əhdin öz sözlərini laqeyd edən bir neçə iz sözündən bir məna mübahisə edir. Onlara "Fövqəladə iddialar fövqəladə dəlillər tələb edir" deməliyik.


Aşağıdakıları bildirəndə məni nifrət edən kimi rədd etməyəcəyiniz ümidi ilə özüm praktiki bir xristian olduğumu əvvəlcədən qeyd edəcəyəm: Mövcud tarixi fikir birliyi belə deyil İbrahim tarixi şəxsiyyət deyildi. O, daha çox yəhudi xalqlarının Romulus və Remuslarına bənzəyir.

İbrahim hekayəsi heç bir konkret zamanla əlaqəli ola bilməz və patriarxal dövrün, hakimlərin çıxışı və hakimiyyəti dövrü ilə birlikdə, tarixin heç bir dövrü ilə əlaqəsi olmayan gec bir ədəbi quruluş olduğu qəbul edilmişdir.

İbrahimin hekayəsi, əslində daha əvvəl qurulsa da, özünə Dəmir Dövrdə yazılmış kimi görünür. Ən etibarlı alimlər (IMDB səhifələrindən çox Vikipediya səhifələri olan insanlar) indi bunun Babil sürgününün bitməsindən bir müddət sonra olduğuna inanırlar.

Deyilənə görə, hissələri (xüsusən də bəzi adlar) çox qədim görünür. Hekayənin bir hissəsi, amma hamısı deyil, həqiqətən çox köhnədir. Ancaq başqa mədəniyyətlərdə İbrahimin çağdaşları haqqında danışmağımıza imkan verən dəqiqliyə uyğunlaşdırmaq üçün artıq etibarlı bir yol düşünülməmişdir.

Əslində, mifik fiqurların tarixi şəxslərlə ünsiyyət qurması haqqında düşünmək faydalı deyil. Hekayənin vacib hissəsi həmişə bir xalq olaraq yəhudilər haqqında söylədikləri və qədim tarixin özü haqqında söylədikləri deyil, özlərinə (və Tanrıları ilə münasibətlərinə) necə baxdıqları idi.


Bu AnswersInGenesis veb saytının sualda əlaqəli olduğunu, əlaqələndirdiyiniz məqalənin nümayəndəsi olsaydı, istərdim əlfəcinlərimdən silin sənin yerində olsaydım. *

Bunu araşdırarkən tapdığım bir şey, Arxeologiya cəmiyyəti, İbrahim üçün bir zaman kəsmək üçün intizamdan istifadə etməyin yaxşı bir yolu olmadığını qəbul etdi. O məqalə bir şeyi təkzib etmək istəyəndə bir arxeoloqdan istifadə edir. Ancaq eyni arxeoloq, öz hipotezinin ehtiyat nüsxəsini istədikdə heç bir yerdə yoxdur. Bunun əvəzinə, xristian saytları və IMDB (!) Xaricində onlayn olaraq heç bir məlumat tapa bilmədiyim bir biblical alimə güvənir. Mən o deməkdir bilərdi tamamilə qanuni bir araşdırmaçı ol, amma bu mənə çox cəlbedici görünür.

* - Məlumatlarınızın düzgünlüyünə əhəmiyyət verirsinizsə, yəni. Bilirəm ki, bir çox özümçülərim "elmi olmayan metodla" işləməyi üstün tuturlar: doğru olmaq istədikləri bir nəzəriyyədən başlayın, sonra onu dəstəkləyən məlumatları tapın və olmayan məlumatları atın. Bu cür veb saytlar, ehtimal ki, "nəzəriyyə" ilə razılaşdırıldıqca bu insanlar üçün əladır.


Bir sözlə, yox.

İbrahim və Hammurabi, demək olar ki, yarım minillik aralığında fərqli əsrlərdə yaşamışlar.

İbrahimin var olduğuna inanıram. İsa dedi: "İbrahimdən əvvəl mənəm" Yəhya 8:58.

Birincisi, İsa bu ifadəsində əbədi varlığını Allah, Oğul olaraq iddia edir; ikincisi, İbrahimin əfsanə deyil, gerçək bir insan olduğuna inandığını ortaya qoyur.

Sonra İsa, Sadukeylərə Ölümdən sonrakı həyatın Əhdi-Ətiqdə öyrədildiyini göstərmək üçün Matta 22: 23-32-də İbrahim, İshaq və Yaqubun hələ də sağ olduqlarını söylədi (Luka 20: 27- 27). 38 və Mark 12: 18-27. Çıxış 3: 6 -dan sitat gətirir ki, burada Allah Musaya özünün haqqında "Mən atanın, İbrahimin, İshaqın, Yaqubun Allahıyam" demək istəyir. Bunlar İsanın əsl İbrahimə inandığını göstərən yalnız iki nümunədir.

Müqəddəs Kitab hadisələrinin və insanların Müqəddəs Kitabdan kənar insanlarla və hadisələrlə necə əlaqəli olduğunu görmək üçün əvvəlcə Bibliya xronologiyasına sahib olmalısınız. Əsas ehtiyac böyükdür.

Mənim üçün İncil xronologiyasının ən böyük müəllimləri Edwin Thiele, Rodger C. Young, Carl Olof Jonssondur ("The Gentile Times Reconsidered", 1986, Commentary Press Atlanta). Carlın işi Babil əsirliyi dövrü ilə məhdudlaşır. Eugene Merrill ("Kahinlər Krallığı", 1987, Baker Kitab Evi) Edwin Thiele -in yaradıcılığına əsaslanır.
Gleason Archerin "Əhdi -Ətiq Girişinə Bir Anket" də çox gözəl bir əsərdir.

Faydalı bir veb sayt üçün www.rcyoung.org/papers.html ünvanına baxın

Edwin Thiele, Süleymanın ölümü ilə əlaqədar olaraq krallığın bölünməsi üçün eramızdan əvvəl 931 -ci il tarixini göstərir ("İbrani Kralların Sirli Nömrələri", Universiteti Chicago Press, 1951). Buradan İbrahimin doğum tarixini eramızdan əvvəl 2167 -ci ilə aid bir xronologiya qurmaq olar.

Yaqubun 130 yaşında olduğu, eramızdan əvvəl 1877 -ci ildə Yaqubun Misirə girməsi üçün bir tarixə çatmaq üçün 1 Padşahlar 6: 1 və Çıxış 12:40 -a baxın (Yaradılış 47: 9).

Beləliklə, Yaqub M.Ö. 2007 -ci ildə anadan olub. Yaqub dünyaya gələndə İshaq 60 yaşında idi (Yaradılış 25:26). İshaq dünyaya gələndə İbrahim 100 yaşında idi (Yaradılış 21: 5). İbrahim eramızdan əvvəl 2167 -ci ildə dünyaya gəldi.

İbrahim Hammurapidən bir neçə əsr əvvəl idi.

Bu çərçivə ilə Misirdən Çıxış eramızdan əvvəl 1446 -cı ildə Pasxada baş verdi. Bu tarixə müstəqil bir şahid, Seder Olamda qeyd edildiyi və Rodger Young tərəfindən açıqlandığı kimi, Levililər 25: 9 ilə birlikdə başa düşülən Yezekel 40: 1 ayəsində mövcuddur. Çıxış tarixi ilə bağlı iki müstəqil şahidimiz var:

Şahid 1. Bölünmüş krallıqlarda kralların hökmranlığı ilə bağlı 1 Padşah və 2 Padşahdakı məlumatlar. Bu məlumatlar əsrlər boyu gizli bir kod kimi idi. Kod nəhayət Edwin Thiele tərəfindən İbranilərin Krallarının Sirli Nömrələri kitabında, 1951 -ci ildə deşifr edildi.

Buradakı vacib məqam, gizli bir kod kimi olmasıdır. Bu təxəyyül idi. Gizli bir kod kimi olmasaydı, müstəqil bir şahid olmaq mümkün olmazdı. Edwin Thiele'in əsərlərinə qədər, kralların hökmranlıq etdiyi illərin mənası, ən azı 20 əsr ərzində başa düşülə bilməzdi:

Şahid 2. Ezekiel 40: 1 və Seder Olamdakı şərh.
Seder Olam, Əhdi -Ətiq dövründə xronologiya haqqında biliklərini bacardığı qədər dəqiq bir şəkildə verməyə çalışan bir yəhudi tərəfindən ikinci əsrdə tərtib edilmiş bir xronologiyadır. Bir şey deyir ki, Hizqiyal illərində yubiley on yeddinci idi. (Seder Olamın İngilis dilinə tərcüməsi onlayndır.) Ezekiel 40: 1 ayın onuncu gününün Rosh Hashanah, Yeni il günü olduğunu söyləyir. (Əslində İbrani mətnində "Rosh Hashanah" ifadəsini işlədir.) Adətən Yeni il günü ayın ilk günündə olurdu. Rosh Hashanah yalnız ayın onuncu günündə, Kəffarə Günündə, Yubiley ilində olur (Levililər 25: 9). ((Yubiley ili Əhdi -Ətiq dövründə hər 49 ildən bir xüsusi bir il idi.)) Bu, eramızdan əvvəl 587 -ci ildə baş verən Qüds şəhərinin məhv edilməsindən tam 14 il sonra idi. Və Seder Olam deyir ki, Yezekelin günlərində Yubiley 17 -ci il idi. 587 - 14 = 573. 17 yubiley dəfə 49 il 833 ildir. 573 + 833 = 1406, vəd edilmiş ölkəyə daxil olma tarixi. 1406 - Çöldə gəzən 40 il, Edwin Thiele tərəfindən əvvəlcədən əldə edilmiş Çıxış tarixi olan e.ə 1446 -cı ildir. Veb saytındakı Rodger Young məqaləsinə baxın.

Bir çox müasir alimlər, yubiley sisteminin eramızdan əvvəl təxminən 500 il əvvəl yəhudi dininə gec əlavə edildiyini söyləyirlər. Ancaq Hizqiyal 40: 1 və onun şərhində qeyd olunur ki, yubiley sistemi eramızdan əvvəl 1406 -cı ildə başlamışdır. Seder Olamın (17 -ci Yubiley idi) şərhinin, artıq mövcud olmayan başqa bir mənbədən edilməsi lazım olduğu, Levililərin eramızdan əvvəl 1406 -cı ildən əvvəl yazıldığına sübutdur, çünki Yubiley sisteminin 17 Yubileydə artıq fəaliyyət göstərdiyini göstərir. Hizqiyal günlərində. İki müstəqil şahid bir -birini təsdiqləyir.

Bu müstəqil şahidlərin bizə söylədikləri, hər şeyə əlavə olaraq, Krallardakı məlumatların qorunub saxlanıldığı, əsrlər boyu, ən azından padşahların hökmranlıq müddətinə gəldikdə, heç bir ötürülmə səhvinin olmamasından ibarətdir. Bu özlüyündə olduqca möhtəşəmdir.

İki üsul yalnız eramızdan əvvəl 1446 -cı ilə qədər bir xronologiya versə də, Çıxış tarixi üçün iki hesablama üsulunun razılaşdırılması, bütün İncil qeydlərinə olan inamımızı artırmalıdır. İbrahim dövrünə xronologiyanın düzgünlüyünə inamımızı artırmalıdır.

Maraqlıdır, son 20 əsrdə nə qədər Müqəddəs Kitab tədqiqatçısı 1 və 2 Padşahların hökmranlığının uzunluğunun mürəkkəbliyi ilə mübarizə aparmışdır. Və nə qədər "Ya Rəbb, bunun niyə bu qədər mürəkkəb olmasına icazə verdin?" Düşünürəm ki, indi bilirik - buna görə də Çıxış tarixi ilə əlaqədar iki müstəqil şahid ola bilər, əlavə olaraq o zamandan bəri İncil tarixi üçün xronoloji bir onurğa/çərçivə təmin edir. Ümid edirəm nə iddia edildiyini başa düşürsünüz və mənimlə birlikdə olduqca təəccüblü hesab edirsiniz: çünki olduqca gözəl və olduqca təəccüblüdür.


Hammurabi 's Kodu: Köhnə Babil haqqında bizə nə deyir?

Hammurabi qədim Babiliya və Mesopotamiya hövzəsinin yaxşı bir hissəsini idarə etdi. Ona aid edilən qanunlar məcəlləsi, bu cür qanunların kodlaşdırılması səylərindən ən erkən və ən əhatəlidir.

Kral Hammurabi, Fərat və Dəclə çayları boyunca yerləşən Babilə eramızdan əvvəl 1792–1750 -ci illərdə rəhbərlik etmişdir. Kral olduğu müddətdə krallığının bir dövlətdən bir imperiyaya qədər genişlənməsinə nəzarət etdi. Ancaq bu gün ən böyük daş stelə yazılmış və Hammurapi Məcəlləsi adlandırılan bir sıra hökmlərlə məşhurdur. Alimlər hələ də bir qanunlar toplusu kimi onun dəqiq əhəmiyyətini müzakirə edirlər, lakin Məcəllənin Babil cəmiyyətinin əks olunması kimi əhəmiyyəti mübahisəsizdir. Bu dərsdə şagirdlər Hammurapi Məcəlləsinin obyektivindən Babilistandakı həyatı öyrənirlər. Bu dərs Mesopotamiya üzrə dünya tarixi kurikulumlarını genişləndirmək və şagirdlərə Hammurapi dövründə Babiliya həyatına daha dərindən baxmaq üçün hazırlanmışdır.

Rəhbər Suallar

Hammurapi Məcəlləsindən Köhnə Babil cəmiyyəti haqqında nə öyrənə bilərik?

Hammurapi Məcəlləsi sonrakı qanun məcəllələrinə necə təsir etdi?

Hammurapi Məcəlləsi qanunları necə yaratmağımıza və tətbiq etməyimizə hələ də nə dərəcədə təsir edir?

Öyrənmə Məqsədləri

Hammurapinin "Kodunu" yaratmaq və yayma səbəblərini araşdırın.

Hammurapi Məcəlləsinin o zaman Babil cəmiyyətini necə əks etdirdiyini qiymətləndirin.

Hammurapi Məcəlləsinin ölümündən sonra nə dərəcədə aktuallığını qoruduğunu qiymətləndirin.

Tarix və Sosial Araşdırmalar

Dərs Planı Müəllifi:

Dərs Planı Təfərrüatları

Eramızdan əvvəl 18 -ci əsrdə Hammurapi (Həmmurapi də yazılır) Birinci Babil sülaləsinin altıncı hökmdarı oldu. Hammurapinin hərbi əməliyyatlarının müvəffəqiyyəti Babilin şimalını Dəclə və Fərat boyunca, cənubda isə indiki Fars Körfəzi adlanan yerə qədər genişləndirdi. Yaratdığı imperiya Babil kimi tanınır, sivilizasiya isə tez -tez Köhnə Babil adlanır.

Böyük bir daş stelə dik bir plitə üzərində yazılmış Hammurabi Məcəlləsi 1901-ci ildə bir Fransız ekspedisiyası tərəfindən kəşf edildi. Onun lideri Ata Vincent Scheil, kodu gələn il tərcümə etdi. O dövrdə, qanunlar kimi görünən ən qədim məlum dəsti idi. O vaxtdan bəri, əvvəllər oxşar "kodlar" ortaya çıxarıldı. Hammurapinin Kodu unikal olmasa da, hələ də kəşf edilmiş ən uzun koddur və stelə yazıldığı bilinən yeganə koddur. Stelin məlumatını və görüntüsünü EDSITEment tərəfindən araşdırılan The Oriental Institute: Chicago Universiteti vasitəsi ilə əldə edilə bilən Louvre Muzeyini ziyarət edərək tapa bilərsiniz. Louvre veb saytına daxil olduqdan sonra soldakı "seçilmiş əsərlər" linkinə, sonra "seçilmiş əsərlər" in altındakı Şərq antik əsərlərinə, Mesopotamiya və Anadoluya vurun və nəhayət, aşağıya doğru sürüşərək stelin bir şəklini görəcəksiniz. kiçik şəkillər. "Hammurapinin Qanun Məcəlləsi" olaraq qeyd olunur. Luvrdan olan stel haqqında məlumatları birbaşa əldə edə bilərsiniz.

Hammurabi Məcəlləsinin tam mətni EDSITEment tərəfindən nəzərdən keçirilmiş Avalon Layihəsi veb resursunda mövcuddur.

Məcəllənin nümayəndəsi nümunəsi üçün oxuyun: ön söz (birinci və son abzaslar) 3, 4, 60, 108, 196 və 228 -ci maddələr və epiloq (1-3 -cü və 5 -ci bəndlər). Ön sözdə Hammurabi, səlahiyyətinin birbaşa tanrılardan gəldiyini iddia edir. O, həmçinin qeyd edir ki, Məcəllənin məqsədi "yer üzündə salehliyin hökm sürməsini təmin etməkdir ki, güclülər zəiflərə zərər verməsinlər". Üçüncü müddəa, ağsaqqalların hakim kimi xidmət etdiyi bir məhkəmə sisteminin mövcudluğunu göstərir. Dördüncü müddəa, pul və/və ya taxıl cərimələrinin tətbiq olunduğunu göstərir və şikayətçinin həllini aldığı mülki iddialarımıza bənzər bir şeyin olduğunu göstərir. Altmış sayı, bir adamın beş il ərzində torpaq müqabilində əkin etdiyi bir payçılıq sisteminə bənzər bir şeyin olduğunu göstərir. Belə bir sistem, torpağı böyükdən kiçik sahiblərə yenidən bölüşdürməyə meyllidir. Yüz səkkiz rəqəmi, qadınların Köhnə Babiliyada ən azından bir növ iş sahibi ola biləcəyini göstərir. Yüz doxsan altı nömrə bəlkə də ən məşhurlarından biridir. İbranicə Müqəddəs Kitabda (Çıxış 21: 18-19, 22-25, Levililər 24: 17-21) və İncildə (Matta 5:38) var. Nəhayət, iki yüz iyirmi səkkiz rəqəmi əmrlərin spesifikliyini göstərir və təcrübəli işçilərin işi üçün müəyyən bir ödəniş cədvəli olduğunu, bu halda hər biri üçün iki şekellik bir haqq olduğunu nəzərdə tutur. sar kvadrat metr üçün bu qədər pul alan müasir inşaatçılar ilə müqayisə edilə bilən bina.

Epiloq, Məcəllənin yazıldığı daşın Babildəki E-Sagil məbədinə qoyulduğunu bildirir. Oxucunu bu göstərişlər vasitəsilə "nəyin ədalətli olduğunu" öyrənə biləcəyini bildirir. Üçüncü abzasda, Hammurabi, Yunan panteonundakı Zeusla müqayisə edilən Babil panteonunda ən yüksək olan Marduk tanrısına sadiq qaldığını söylədi. Beşinci paraqraf gələcək padşahlara bu əmrlərə əməl etməyi tövsiyə edir.

NCSS.D2.His.1.6-8. Daha geniş tarixi kontekstlərdə hadisələr və inkişaflar arasındakı əlaqələri təhlil edin.

NCSS.D2.His.2.6-8. Tarixi hadisələr və inkişaflar silsiləsini dəyişiklik və/və ya davamlılıq nümunələri kimi təsnif edin.

NCSS.D2.His.3.6-8. Niyə və formalaşdırdıqları inkişafların tarixən əhəmiyyətli olduğunu düşünmək üçün fərdlər və qruplar haqqında yaranan suallardan istifadə edin.

NCSS.D2.His.4.6-8. Fərqli tarixi dövrlərdə insanların perspektivlərinə təsir edən bir çox amili təhlil edin.

NCSS.D2.Onun.5.6-8. Zamanla insanların baxışlarının necə və niyə dəyişdiyini izah edin.

NCSS.D2.Onun.14.6-8. Keçmişdəki hadisələrin və inkişafların bir çox səbəblərini və nəticələrini izah edin.

NCSS.D2.Onun.15.6-8. Keçmişdəki hadisələrin və inkişafların müxtəlif səbəblərinin nisbi təsirini qiymətləndirin.

NCSS.D2.His.16.6-8. Keçmiş haqqında tutarlı bir dəlil olaraq tətbiq olunan sübutları təşkil edin.

 • Hammurapi və Hammurabi Məcəlləsi haqqında daha çox məlumat üçün müəllimlər Mühazirəni oxuya bilərlər: Hammurapi Məcəlləsi və EDSITEment resursunun İnternet Xalq Kitabxanasından bir keçid olan Mesopotamiya Mədəniyyəti. Lisey və kollec tələbələri üçün hazırlanmış, bəzi orta məktəb şagirdləri üçün də uyğun ola bilər.
 • 1750 -ci ildə Mesopotamiya ilə müqayisə edərək Müasir Siyasi Xəritədə Babil sərhədlərinin hara düşdüyünə dair məlumatı İngilis Muzeyinin Mesopotamiya saytından əldə edə bilərsiniz: Şərq İnstitutu: Çikaqo Universiteti.
 • Tələbələrin baxacağı bütün veb saytları və materialları nəzərdən keçirin. Şagirdlərin oflayn olaraq baxacaqları hər hansı bir əsərin fotoşəkillərini yükləyin. Bu dərs üçün yüklənə bilən PDF -lərdən lazımi paylamaları yükləyin və hazırlayın. Dərs planını oxuyun və şagirdlərinizdən istifadə etməyi planlaşdırdığınız veb saytları ziyarət edin. Lazım gələrsə, onları kompüterinizə əlavə edin. Tələbələrin EDSITEment tərəfindən nəzərdən keçirilmiş The Şərq İnstitutu: Çikaqo Universiteti vasitəsi ilə əldə edilən Hammurabi Stelinin Böyük Görüntüsünü çapda və ya ekranda görə biləcəyinə əmin olun.
 • EDSITEment dərsi Mesopotamiyada mixi yazının yaranması və təkamülü bu dərsi tamamlayır.

M3rcy Triumphs

İbrani ənənəsində Yaradılış kitabının adı ilk sözlə eynidir (ağılsızlıq), ümumiyyətlə çox kobud şəkildə 'əvvəldən' ilə tərcümə olunur. " 1 Bu, dünyanın fövqəltəbii yaradılışı və bəşəriyyətin erkən tarixi ilə açılan bir kitabın məntiqi adıdır.

Amma nədir genezis Yaradılışdan? Başqa sözlə, Yaradılış nə vaxt yazılıb? Haradan və kimdən gəldi? Əksər mühafizəkar alimlər Musanın Yaradılış kitabını eramızdan əvvəl XV əsrdə yazdığı ilə razılaşacaqlar. Bir mənbədə eramızdan əvvəl 1.445 -ci il yazılır. 2 Başqa bir mənbə eramızdan əvvəl 1440-1400-cü illərdə yazır. 3 Fikri anlayırsan.

Ancaq Genesis kitabının əslində eramızdan əvvəl 6 -cı əsrdə Babil əsirliyində yazıldığını iddia edən alimlər var. Məsələn, "Yeni Dünya Ensiklopediyası" onlaynda deyilir: "Nəhayət, bəzi alimlər, Babil ənənəsinin hətta Enuma Elişdə təsvir olunan Babil kosmologiyasının yenidən işləndiyini düşünən Yaradılış 1 -in başlanğıc hekayəsinə təsir göstərdiyini düşünürlər." 4

Göründüyü kimi nəticələr olduqca ciddidir. Bu liberal alimlər, həqiqətən də, Genesisin öz məqsədlərinə uyğun olaraq min illər sonra yəhudilər tərəfindən yenidən işlənmiş Babil mifologiyasından başqa bir şey olmadığını ehtimal edirlər. Bu doğrudursa, biblical ilham üçün sarsıdıcı bir zərbə vuruldu (2 Tim. 3: 16-17). Liberal alimlərin tam olaraq buna nail olmağa çalışdıqlarını hiss edirəm.

Bu iddiaya qədim yəhudi ənənələrinin, eləcə də Əhdi -Ətiqdən bibliya qeydlərinin Yaradılışın Musaya necə aid olduğunu göstərməklə cavab verə bilərdim. Burada deyəcək çox şey var.

Bunun əvəzinə, kitabın erkən tarixini sübut etmək üçün Yaradılışdakı hekayələrdən birini istifadə etmək istərdim. Ümid edirik ki, bu məlumatlar "tarix mübahisəsinə" aydınlıq gətirəcək və Əhdi -Ətiqin tarixi dəqiqliyinə və etibarlılığına inancınızı gücləndirməyə kömək edəcəkdir.

Yaradılış 16 -da, patriarx İbrahimin həyatına bir baxış verilir. Bu xüsusi hekayədə, həyat yoldaşı Sara, Tanrının övladsız bətnində və qocalığında bir oğul vəd etməsi ilə barışmaq üçün mübarizə aparır. 2 -ci ayədə İbrahimə deyir: “Bax, Rəbb məni uşaq doğmaqdan çəkindirdi. Xahiş edirəm, qulluqçumun yanına gedin, bəlkə ondan övlad alım. ”İbram Sarayın səsinə qulaq asdı. Nə qəribə bir təklif! Nə arvad bu gün ərinə belə bir şey təklif edərdimi? Və yenə də oxumağa davam edərkən, İbrahimin Saranın tövsiyələrinə əməl etdiyini öyrənirik.

Sonra, İbrahimin yeni oğlu İsmayılın anası Sarah ilə xidmətçi Həcər arasında gözlənilən qarşıdurmadan sonra, İbrahim Saraya deyir: "Həqiqətən, qulluqçunuz əlinizdədir, ona istədiyinizi edin." Və Sarai onunla sərt davrananda , hüzurundan qaçdı. "

Yenə də nə qəribə bir vəziyyət!

Amma əslində onların mədəniyyətində qəribə deyildi!

Hammurabi Qanun Məcəlləsi, 1901 -ci ildə müasir İranda qədim Susanı qazarkən fransız arxeoloqları tərəfindən kəşf edilmiş dik daş sütun üzərində yazılmış 282 qanunun toplusudur.

Mesopotamiya kralı Hammurapinin e.ə. 1792-1750-ci illərdə hökmranlıq etdiyi iddia olunur. Bu qanunlar İbrahimin yaşadığı dövrü və mədəniyyəti müəyyən edərdi. Və Yaradılış 16 -ya işıq saldılar!

Məsələn, 145-146 saylı qanunlara nəzər salın:

Bir kişi arvad alırsa, o da uşaq doğmursa və o, başqa bir arvad almaq niyyətindədir: əgər bu ikinci arvadı götürüb evə gətirərsə, bu ikinci arvadın arvadı ilə bərabər olmasına icazə verilməyəcəkdir. 5

Bir kişi arvad alırsa və o, bu kişiyə qulluqçu arvad verirsə və o, uşaq doğursa, bu qulluqçu arvadla bərabərlik götürür: ona övladlar verdiyinə görə ağası onu pula satmaz, onu qul kimi saxlaya bilər, onu qulluqçu sayar. 5

İbrahimin hərəkətləri bu gün bizə nə qədər qəribə görünsə də, mədəniyyətində tamamilə normal idi. Bu, İbrahim və Saranın, ən azından bu hekayədə, Allahın vədlərinə inanmaqdansa, dünyanın hikmətinə (o vaxt) güvəndiyini göstərir.

Ancaq daha çox bu hekayə "gec tarix" iddiasını təkzib etməyə kömək edir. 6 -cı əsrdə yəhudilər necə e.ə. 1000 -ci illərə aid Mesopotamiya qanunlarından xəbəriniz varmı?

Yaradılış kitabı, bütün İncil kitabları kimi, tarixən də dəqiqdir. Digər mədəniyyətlərdən götürülmüş mif və hekayələr toplusu deyil, ilhamlanmış tarixi bir qeyddir!


Mənbələr

Andrews, Evan. "Hammurapi Məcəlləsi haqqında bilməyəcəyiniz 8 şey." TARİX. Erişildi 23 İyul 2019. https://www.history.com/news/8-things-you-may-not-know-about-hammurabis-code.

Arnold, Bill T. Babillilər kim idi? İncil Ədəbiyyatı Cəmiyyəti / Arxeologiya və İncil Araşdırmaları No 10 Variant: Arxeologiya və İncil Araşdırmaları No 10. Atlanta: İncil Ədəbiyyatı Cəmiyyəti, 2004.

Baker, Heather. "Babilin Hammurapisi." Times Ali Təhsil, yox. 2063 (16): 44.

Charpin, Dominique. Babil Hammurabi. London New York: I.B. Tauris & amp Co. New York: ABŞ və Kanadada yalnız Palgrave Macmillan, 2012 tərəfindən paylanmışdır.

Sürücü, G. R. və Babil Kralı. Babil Qanunları / Miles, John C. Sir, 1870-1963. (John Charles),. Yaxın Şərqin Qədim Kodları və Qanunları Variantlar: Qədim Kodlar və Yaxın Şərq Qanunları. Oksford: Clarendon Press, 1952.

Glaubitz, H. "Sərt qaynadılmış Hammurabi." New York Times (1923-Cari Fayl). 22 avqust 1937.

"Yenə Hammurapi." Görünüş (1893-1924) 104, yox. 17 (1913): 885.

Babil kralı Hammurapinin Qanun Məcəlləsi. 1750 avant J.-C 1792. Basalte, H. 2.25 m W. 0.65 m. Luvr. https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/law-code-hammurabi-king-babylon.

Liptak, Adam. "Hüquqi materialları internetdə yerləşdirdiyinə görə" terrorizmdə "ittiham olunur." New York Times, 13 May 2019, san. ABŞ https://www.nytimes.com/2019/05/13/us/politics/georgia-official-code-copyright.html.

"Avalon Layihəsi: Hammurapi Kodu." Erişildi 23 İyul 2019. https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp.

Van de Mieroop, Mark. Babil kralı Hammurabi: Tərcümeyi -hal. Blackwell Ancient Lives Variantiyası: Blackwell Ancient Lives. Malden, MA: Blackwell Pub., 2005.

Vincent, George E. "Hammurapi Qanunları." Amerika Sosiologiya Jurnalı 9, yox. 6 (1 May 1904): 737-754. https://doi.org/10.1086/211268.


2.4 ƏSAS ŞƏRTLƏR

 • Amarna dövrü
 • Assuriya İmperiyası
 • Aten
 • Katarakt
 • Şəhər dövlətləri
 • Sivilizasiya
 • Əhd
 • Mixi yazı
 • Qurutma
 • İlahi krallıqlar
 • İmperiya
 • Çıxış
 • Hammurapi Məcəlləsi
 • Hiyerogliflər
 • Kerma
 • Kuş
 • Levant
 • Meroe
 • Meroit
 • Mesopotamiya
 • Orta Krallıq
 • Tövhidçilik
 • Navuxodonosor II
 • Yeni Krallıq
 • Nil çayı
 • Nubia
 • Köhnə Krallıq
 • Ostraca
 • Narmer palitrası
 • Çoxallahlı
 • Peyğəmbərlər
 • Piramidalar
 • Akkadlı Sargon
 • Şumer Kral siyahısı
 • On əmr
 • Krallar Vadisi
 • Qərbi Deffufa
 • Ziqqurat

Müqəddəs Kitabda İbrahim kimdir və niyə vacibdir?

İbrahim xristian inancında mühüm rol oynayır. İsadan başqa Müqəddəs Kitabdakı ən əhəmiyyətli fiqurlardan biridir. Dünyanın Xilaskarı məhz soyundan gəlir (Matta 1 Luka 3). İbrahimi anlamadan heç kim Əhdi -Ətiyi başa düşə bilməz, çünki bir çox cəhətdən qurtuluş hekayəsi Tanrı ilə başlayır və bu patriarxa rsquos çağırır. İbrahim, qurtuluş planında rolu üçün Tanrı tərəfindən seçilən ilk adam idi. İbrahimin hekayəsində Allahın Müqəddəs Kitabında ilk qeyd var və insana yeganə qurtuluş vasitəsi olaraq verilən salehlik (Yaradılış 15: 6). Allahın iradəsi olduğu üçün Allahın bir çox xalqların atası olmasını seçdiyi İbrahim idi. Allah İbrahimin qarşıya qoyduğu çağırışla mübarizə aparacağını bilirdi, amma mübarizəsinin böyük bir inkişaf və iman gətirəcəyini də bilirdi.

İbrahim & rsquos adı əslində & lsquoAbram & rsquo idi, yəni & lsquothe atası ucadır & rsquo. Tanrı onunla əhd bağladıqda, adı & lsquoAbraham, & rsquo və çoxluğun atası & rsquo olaraq dəyişdirildi (Yaradılış 17). Allah İbrahimə bir çox insanın atası olacağını vəd etdi. Ancaq o və həyat yoldaşı Sarah, görünür uşaq sahibi olmağın normal yaşını keçmişlər, buna görə də hər hansı bir uşaq sahibi olmaları Allahın möcüzəsi olardı. Buna baxmayaraq, İbrahim Allaha güvəndi və Allahın vəd etdiyini yerinə yetirə biləcəyinə inandı.

Allah İbrahim övladlarına söz verdi (Yaradılış 15: 5 22:17). Ancaq bu, İbrahimin düşündüyü qədər tez baş vermədikdə, Allaha səbirsizləşdi və işləri öz nəzarətinə götürdü. Həyat yoldaşı Sara hələ də uşaqsız idi, buna görə də İbrahimə qulluqçusu ilə yatmağı söylədi ki, ittifaqdan bir uşaq alsınlar. Bu ittifaqdan İsmayıl adlı bir oğul dünyaya gəldi. Halbuki bu, Allahın planı deyildi. Allah & rsquos vəd İbrahim və Sarah və rsquos birlik nəslinə idi (Yaradılış 15: 3-4). İshaq, İbrahim və Saranın birləşməsindən yaranan oğlanın adı idi, millətlərə xeyir -dua veriləcəkdi.

Allah İbrahimə və Saraya qocalanda uşaq sahibi olacağını söyləyəndə hər ikisi güldü. Tanrıya və rsquos planına gülüşləri, dediklərini edə biləcəyinə inanmadıqlarını göstərdi. Müqəddəs Kitab bizə deyir: & ldquoOnda Rəbb İbrahimə dedi: & quot; Sara niyə güləcəkdi & lsquoHəqiqətən mənim qocaldığım üçün uşağım olmayacaqmı? & Rsquo Rəbb üçün çox çətin bir şey varmı? Gələn il təyin olunmuş vaxtda sənə qayıdacağam və Saranın bir oğlu olacaq. & Rsquo Sarah qorxdu, buna görə yalan danışdı və dedi: “Mən gülməmişəm. 13-15). İbrahimin şübhəsiz Allaha dərhal inandığını düşünmək istərdik, amma bu belə deyil. Tanrı və rsquos sözünə inanmaq demək olar ki, mümkün deyil. Axı, Sarah uşaq dünyaya gətirmək yaşını çox yaxşı keçmişdi. Ancaq Rəbbə verdiyi cavab əhd vədinə tam inamsızlıq göstərmir. Təslim, güvən və ibadətin simvolu olan üzünə yıxılır. İbrahim bizə göstərir ki, Allaha həqiqi güvən Onun inanılmaz vədlərini görmək bizim üçün çətin olan vaxtları istisna etmir.

İbrahim Allah tərəfindən Harandan ayrılmağa çağırıldıqdan sonra itaətlə bunu etdi. Yaradılış 12 -də, İbrahimin (o vaxt İbram adlanırdı) atası Teranın məskunlaşdığı Harandan ayrıldığını və vəd edilmiş torpağı tapmağa başladığını oxuduq. Bu hesab İbrahimə 75 yaşında yaş verir, ancaq Yaradılış 11 və Həvarilərin işləri 3, İbrahimin Harandan çıxanda bundan daha böyük olduğunu göstərir. Müqəddəs Yazılar, ilk oğlu İsmayılın Həcər yolu ilə dünyaya gəldiyi zaman 86, sünnət olunanda 99, oğlu İshaqın Sarah vasitəsilə dünyaya gəldiyi zaman 100 yaşında olduğunu da söyləyir.

İbrahim və Sara yeni oğulları İshaqdan çox xoşbəxt idilər, lakin Allah İbrahim üçün bir imtahan verdi. Allah ona dedi: & LdquoSevdiyin oğlunu, yeganə oğlun İshaqı götür və Moriah torpağına get və sənə söyləyəcəyim dağlardan birində yandırma qurbanı olaraq orda qurban ver & rdquo (Yaradılış 22: 2). Çoxdan gözlənilən bir övladın xeyir -dua alması hər bir valideyn üçün böyük bir şok olardı, ancaq Tanrının sənə o uşağı qurban ver. Müqəddəs Kitabda İbrahimin bir an belə tərəddüd etdiyi söylənmir. Əslində, İbrahimin Allahın oğlunu heç vaxt qəbul etməyəcəyinə güclü inancını göstərən bəzi keçidlər var (Yaradılış 22: 5, 8). İbrahim, qurban veriləcəyi təqdirdə Allahın İshaqı dirildəcəyinə inanırdı (İbranilərə 11:19). İstər Tanrı, istər İbrahim, istər İshaq, istərsə də bizim xatirimizə İbrahim oğlunu bir dağa qaldırdı, yatdı və Allahın əmrinə itaət edərək öldürməyə hazırlaşdı. Ancaq Allah, İbrahimin oğlunu öldürməsini dayandıraraq və yaxınlıqdakı fırçada tutulan qoç şəklində qurban verərək müdaxilə etdi. İbrahim və rsquos imanı sınanarkən, Allaha itaət edərək imanını sübut etdi.

İbrahim uzun və çətin bir yol keçdi. Bu səyahət boyunca çox çalışdı və kədər və bərəkət yaşadı. Çox vaxt o, irəlidəki yolu görə bilmirdi, amma ürəyində verdiyi sözü tutdu. Allah, İbrahimin ölümündən min il sonra, Oğlu İsa Məsihdə tamamlanana qədər bu vədi yerinə yetirməyə davam edəcək. İbrahim vasitəsilə bilirik ki, Allah həmişə vədlərinə əməl edir. Bütün cavablara sahib ola bilmərik, amma Allah bunu bilir.


Qədim Mesopotamiyanın nailiyyətləri

Riyaziyyat və astronomiya dünyası Babillilərə çox şey borcludur-məsələn, 60 sayının çoxlu bölünməsi səbəbindən hələ də praktik olan vaxt və bucaqların hesablanması üçün seksual sistem, 12 "iki saatlıq" Yunan günü və Bürc və onun əlamətləri. Ancaq bir çox hallarda, qədim Mesopotamiya hüquq nəzəriyyəsinin sağ qalması problemində olduğu kimi, borcların mənşəyi və yolları qaranlıqdır.

Sivilizasiyanın nailiyyəti ən yaxşı cəhətləri ilə ifadə edilə bilər - əxlaqi, estetik, elmi və ən azı ədəbi. Hüquq nəzəriyyəsi, ən yaxşı bilinən Hammurabi Məcəlləsi olan kodlar adlanan bir neçə qanuni qərar toplusunda ifadə edilərək inkişaf etdi və inkişaf etdi. Bu kodekslərdə hökmdarın zəiflərə, dul qadına və yetimə olan qayğısı təkrarlanır. The aesthetics of art are too much governed by subjective values to be assessed in absolute terms, yet certain peaks stand out above the rest, notably the art of Uruk IV, the seal engraving of the Akkad period, and the relief sculpture of Ashurbanipal. Nonetheless, there is nothing in Mesopotamia to match the sophistication of Egyptian art. Science the Mesopotamians had, of a kind, though not in the sense of Greek science. From its beginnings in Sumer before the middle of the 3rd millennium bce , Mesopotamian science was characterized by endless, meticulous enumeration and ordering into columns and series, with the ultimate ideal of including all things in the world but without the wish or ability to synthesize and reduce the material to a system. Not a single general scientific law has been found, and only rarely has the use of analogy been found. Nevertheless, it remains a highly commendable achievement that Pythagoras’ law (that the sum of the squares on the two shorter sides of a right-angled triangle equals the square on the longest side), even though it was never formulated, was being applied as early as the 18th century bce . Technical accomplishments were perfected in the building of the ziggurats (temple towers resembling pyramids), with their huge bulk, and in irrigation, both in practical execution and in theoretical calculations. At the beginning of the 3rd millennium bce , an artificial stone often regarded as a forerunner of concrete was in use at Uruk (160 miles south-southeast of modern Baghdad), but the secret of its manufacture apparently was lost in subsequent years.

Writing pervaded all aspects of life and gave rise to a highly developed bureaucracy—one of the most tenacious legacies of the ancient Middle East. Remarkable organizing ability was required to administer huge estates, in which, under the 3rd dynasty of Ur, for example, it was not unusual to prepare accounts for thousands of cattle or tens of thousands of bundles of reeds. Similar figures are attested at Ebla, three centuries earlier.

Above all, the literature of Mesopotamia is one of its finest cultural achievements. Though there are many modern anthologies and chrestomathies (compilations of useful learning), with translations and paraphrases of Mesopotamian literature, as well as attempts to write its history, it cannot truly be said that “cuneiform literature” has been resurrected to the extent that it deserves. There are partly material reasons for this: many clay tablets survive only in a fragmentary condition, and duplicates that would restore the texts have not yet been discovered, so that there are still large gaps. A further reason is the inadequate knowledge of the languages: insufficient acquaintance with the vocabulary and, in Sumerian, difficulties with the grammar. Consequently, another generation of Assyriologists will pass before the great myths, epics, lamentations, hymns, “law codes,” wisdom literature, and pedagogical treatises can be presented in such a way that modern readers can fully appreciate the high level of literary creativity of those times.


Ancient Mesopotamia

Mesopotamia is an ancient, historical region that lies between the Tigris and Euphrates rivers in modern-day Iraq and parts of Kuwait, Syria, Turkey and Iran. Part of the Fertile Crescent, Mesopotamia was home to the earliest known human civilizations. Scholars believe the Agricultural Revolution started here.

The earliest occupants of Mesopotamia lived in circular dwellings made of mud and brick along the upper reaches of the Tigris and Euphrates river valleys. They began to practice agriculture by domesticating sheep and pigs around 11,000 to 9,000 B.C. Domesticated plants, including flax, wheat, barley and lentils, first appeared around 9,500 B.C.

Some of the earliest evidence of farming comes from the archaeological site of Tell Abu Hureyra, a small village located along the Euphrates River in modern Syria. The village was inhabited from roughly 11,500 to 7,000 B.C. Inhabitants initially hunted gazelle and other game before beginning to harvest wild grains around 9,700 BCE. Several large stone tools for grinding grain have been found at the site.

One of the oldest known Mesopotamian cities, Nineveh (near Mosul in modern Iraq), may have been settled as early as 6,000 B.C. Sumer civilization arose in the lower Tigris-Euphrates valley around 5,000 B.C.

In addition to farming and cities, ancient Mesopotamian societies developed irrigation and aqueducts, temples, pottery, early systems of banking and credit, property ownership and the first codes of law.


Hammurabi

Redaktorlarımız göndərdiklərinizi nəzərdən keçirəcək və məqaləyə yenidən baxılıb -baxılmayacağını müəyyən edəcəklər.

Hammurabi, həm də yazılıb Hammurapi, (born, Babylon [now in Iraq]—died c. 1750 bce ), sixth and best-known ruler of the 1st (Amorite) dynasty of Babylon (reigning c. 1792–1750 bce ), noted for his surviving set of laws, once considered the oldest promulgation of laws in human history. Görmək Hammurabi, Code of.

Why is Hammurabi important?

Hammurabi ruled Babylon from about 1792 to 1750 BCE. He is noted for his surviving set of laws, which were inscribed on a stela in Babylon’s temple of Marduk. Hammurabi’s Code was once considered the oldest promulgation of laws in human history, though older, shorter law collections have since been found.

What is Hammurabi’s Code?

Hammurabi’s Code is the most complete extant collection of Babylonian laws. It consists of Hammurabi’s legal decisions that were collected toward the end of his reign. These 282 case laws include economic provisions (prices, tariffs, trade, and commerce) as well as family law (marriage and divorce), criminal law (assault and theft), and civil law (slavery and debt).

What did Hammurabi accomplish?

Hammurabi conquered southern Babylonia, transformed a small city-state into a large territorial state, and shifted the balance of power in Mesopotamia from the south to the north, where it remained for more than 1,000 years. However, he failed to set up an effective bureaucracy, and his son lost much of the territory Hammurabi had conquered.

Like all the kings of his dynasty except his father and grandfather, Hammurabi bore a tribal Amorite name belonging to the Amnanum. Only scanty information exists about his immediate family: his father, Sin-muballit his sister, Iltani and his firstborn son and successor, Samsuiluna, are known by name.

When Hammurabi succeeded Sin-muballit about 1792 bce , he was still young, but, as was customary in Mesopotamian royal courts of the time, he had probably already been entrusted with some official duties in the administration of the realm. In that same year Rim-Sin of Larsa, who ruled over the entire south of Babylonia, conquered Isin, which served as a buffer between Babylon and Larsa. Rim-Sin later became Hammurabi’s chief rival.

The reconstruction of Hammurabi’s rule is based mainly on his date formulas (years were named for a significant act the king had performed in the previous year or at the beginning of the year thus named). These show him engaged in the traditional activities of an ancient Mesopotamian king: building and restoring temples, city walls, and public buildings, digging canals, dedicating cult objects to the deities in the cities and towns of his realm, and fighting wars. His official inscriptions commemorating his building activities corroborate this but add no significant historical information.

The size, location, and military strength of the realm left to Hammurabi made it one of the major powers in Babylonia. That Hammurabi was not strong enough to change the balance of power by his own will is well expressed in a diplomatic report: “There is no king who is powerful for himself: with Hammurabi, ‘the man of Babylon,’ go 10 or 15 kings, so with Rim-Sin, ‘the man of Larsa’ with Ibalpiel, ‘the man of Eshunna,’…go 20 kings.”

Hammurabi inherited one major direction for his political activity: to succeed in controlling the Euphrates waters—important in an area that depended exclusively on irrigation agriculture. Such a policy naturally led to conflicts with the kingdom of Larsa, which was situated in a disadvantageous downstream position. This policy, begun by Hammurabi’s great-grandfather but most forcefully and partially successfully pursued by his father, Hammurabi himself took up in 1787 bce , near the beginning of his reign, when he conquered the cities Uruk ( Erech) and Isin, held by Rim-Sin, and clashed again with Rim-Sin the year after. But, according to Hammurabi’s date formulas and contemporary diplomatic correspondence, these operations led no further because Hammurabi shifted the direction of his military operations in 1784 toward the northwest and the east. For almost 20 years thereafter no significant warlike activity is reported. These years were characterized by changing coalitions among the main kingdoms—Mari, Ashur, Eshnunna, Babylon, and Larsa. Hammurabi used this time of uneasy stalemate to fortify several cities on his northern borders (1776–1768 bce ).

The last 14 years of Hammurabi’s reign were overshadowed by continuous warfare. In 1764 Hammurabi dealt with a coalition of Ashur, Eshnunna, and Elam—the main powers east of the Tigris—whose position threatened to block his access to the metal-producing areas of Iran. It can be assumed, however, that Hammurabi took the initiative in moving against Rim-Sin of Larsa in 1763 bce . Few particulars are reported about this latter war, but it seems that Hammurabi successfully employed a stratagem that apparently had been used before by Sin-muballit against Rim-Sin: damming up the water of a main watercourse and then either releasing it suddenly to create a devastating flood or simply withholding it—the main resource of life—from the enemy’s people (that Hammurabi used this device to bring about Rim-Sin’s defeat can be assumed from the fact that in 1760 he rebuilt a canal—the western branch of the Euphrates—to facilitate the resettlement of the uprooted population that lived along its course before this war). The final siege of Larsa, Rim-Sin’s last stronghold, lasted for several months. It was the last step to Hammurabi’s victory.

In 1762 bce Hammurabi again engaged in hostilities with the eastern powers. It is unknown whether this was a protective move on his part or a reaction on theirs to the change in the balance of power. The motives that led Hammurabi in 1761 bce against his longtime ally, Zimrilim, king of Mari, 250 miles (400 km) upstream from Babylon on the Euphrates, remain enigmatic. Two explanations are likely: it was either again a fight over water rights or an attempt by Hammurabi to gain control over Mari’s excellent location at the crossroads of the ancient Middle East’s overland trade.

Two years later Hammurabi had to direct his armies eastward for a third time (1757–1755 bce ). The final destruction of Eshnunna during this campaign—again achieved by damming up the waters—most likely proved to be a pyrrhic victory, because it removed a buffer zone between Babylonia proper and the peoples of the east (among them probably the Kassites, who were to take over in Babylonia 160 years hence). During his last two years, Hammurabi thus had to concentrate on the construction of defense fortifications. By this time he was a sick man, and he died about 1750 bce , with the burden of government already being carried by his son, Samsuiluna.

Changes affecting nearly all spheres of life took place during Hammurabi’s reign. They were aimed at the consolidation of conditions resulting from the transformation of a small city-state into a large territorial state. His letters show that he personally engaged in the details of implementing these changes and in the daily routine of the administration of his realm. This personal style is characteristic for Hammurabi and also for other contemporary rulers. Hammurabi’s laws—not a law code in the modern sense—must also be considered as an expression of his concern to be a just ruler—an ideal pursued by Mesopotamian kings at all times.

That Hammurabi failed to set up an effective bureaucratic system may be attributed to his personal style in the governance of his realm and the fact that he was fully engaged in wars during the last part of his reign. The lack of effective administration might have been one reason for the fast deterioration after his death of what he had achieved in military terms.

When Hammurabi conquered southern Babylonia he did not follow the century-old tradition of having himself deified during his lifetime. There is reason to believe that this was his personal decision, probably based on a different view of the nature of kingship, setting a precedent for the concept of kingship until Hellenistic times.

Hammurabi’s eminence in Mesopotamian history has long been exaggerated. It was first based on the discovery of his laws but subsequent discoveries of older, though less voluminous, collections of laws have led to a less enthusiastic view. Moreover, the frequently noted resemblance between Hammurabi’s laws and the Mosaic laws is now seen in terms of common heritage rather than as proof for direct dependency.

Hammurabi is also credited with bringing Mesopotamia again under a single rule. Although there existed certain trends toward such unification—particularly expressed in the themes depicted on contemporary seals and in the apodoses of omens evoking a past when such kings as Sargon of Akkad and Shulgi ruled Mesopotamia from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea—it is doubtful that unification was the only motive for Hammurabi’s conquests. The lasting achievement of Hammurabi’s rule was that the theatre of Mesopotamian history, which had been in the south from the beginning of the 3rd millennium bce , was shifted to the north, where it remained for more than 1,000 years.


Is there evidence to suggest that Abraham and Hammurabi influenced one another? - Tarix

By Gene D. Matlock, B.A., M.A.

This article was published through courtesy ofhttp://www.viewzone.com , where you can the find the original and lots of other incredible, mind- boggling articles on forbidden archeology and unsolved mysteries.

In his History of the Jews, the Jewish scholar and theologian Flavius Josephus (37 - 100 A.D.), wrote that the Greek philosopher Aristotle had said: ". These Jews are derived from the Indian philosophers they are named by the Indians Calani." (Book I:22.)

Clearchus of Soli wrote, "The Jews descend from the philosophers of India. The philosophers are called in India Calanians and in Syria Jews . The name of their capital is very difficult to pronounce. It is called 'Jerusalem.'"

"Megasthenes, who was sent to India by Seleucus Nicator, about three hundred years before Christ, and whose accounts from new inquiries are every day acquiring additional credit, says that the Jews 'were an Indian tribe or sect called Kalani. '" (Anacalypsis, by Godfrey Higgins, Vol. I p. 400.)

Martin Haug, Ph.D., wrote in The Sacred Language, Writings, and Religions of the Parsis , "The Magi are said to have called their religion Kesh- -Ibrahim.They traced their religious books to Abraham, who was believed to have brought them from heaven." (p. 16.)

There are certain striking similarities between the Hindu god Brahma and his consort Saraisvati, and the Jewish Abraham and Sarai , that are more than mere coincidences. Although in all of India there is only one temple dedicated to Brahma, this cult is the third largest Hindu sect.

In his book Mois s y los Extraterrestres , Mexican author Tom s Doreste states,

Voltaire was of the opinion that Abraham descended from some of the numerous Brahman priests who left India to spread their teachings throughout the world and in support of his thesis he presented the following elements: the similarity of names and the fact that the city of Ur, land of the patriarchs, was near the border of Persia, the road to India, where that Brahman had been born.

The name of Brahma was highly respected in India, and his influence spread throughout Persia as far as the lands bathed by the rivers Euphrates and Tigris. The Persians adopted Brahma and made him their own. Later they would say that the God arrived from Bactria, a mountainous region situated midway on the road to India. (pp. 46-47.)

Bactria (a region of ancient Afghanistan) was the locality of a prototypical Jewish nation called Juhuda or Jaguda, also called Ur-Jaguda. Ur meant "place or town." Therefore, the bible was correct in stating that Abraham came from "Ur of the Chaldeans." "Chaldean," more correctly Kaul-Deva (Holy Kauls), was not the name of a specific ethnicity but the title of an ancient Hindu Brahmanical priestly caste who lived in what are now Afghanistan, Pakistan, and the Indian state of Kashmir.

"The tribe of Ioud or the Brahmin Abraham, was expelled from or left the Maturea of the kingdom of Oude in India and, settling in Goshen, or the house of the Sun or Heliopolis in Egypt, gave it the name of the place which they had left in India, Maturea." (Anacalypsis Vol. I, p. 405.)

"He was of the religion or sect of Persia, and of Melchizedek."(Vol. I, p. 364.)

"The Persians also claim Ibrahim, i.e. Abraham, for their founder, as well as the Jews. Thus we see that according to all ancient history the Persians, the Jews, and the Arabians are descendants of Abraham.(p.85) . We are told that Terah, the father of Abraham, originally came from an Eastern country called Ur, of the Chaldees or Culdees, to dwell in a district called Mesopotamia. Some time after he had dwelt there, Abraham, or Abram, or Brahma, and his wife Sara or Sarai, or Sara-iswati, left their father's family and came into Canaan. The identity of Abraham and Sara with Brahma and Saraiswati was first pointed out by the Jesuit missionaries."(Vol. I p. 387.)

In Hindu mythology, Sarai-Svati is Brahm's sister. The bible gives two stories of Abraham. In this first version, Abraham told Pharaoh that he was lying when he introduced Sarai as his sister. In the second version, he also told the king of Gerar that Sarai was really his sister. However, when the king scolded him for lying, Abraham said that Sarai was in reality both his wife and his sister! ". and yet indeed she is my sister she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother and she became my wife." (Genesis 20:12.)

But the anomalies don't end here. In India, a tributary of the river Saraisvati is Ghaggar. Another tributary of the same river is Hakra. According to Jewish traditions, Hagar was Sarai's maidservant the Moslems say she was an Egyptian princess. Notice the similarities of Ghaggar, Hakra and Hagar.

The bible also states that Ishmael, son of Hagar, and his descendants lived in India. ". Ishmael breathed his last and died, and was gathered to his kin. They dwelt from Havilah (India), by Shur, which is close to Egypt, all the way to Asshur." (Genesis 25:17-18.) It is an interesting fact that the names of Isaac and Ishmael are derive from Sanskrit: (Hebrew) Ishaak = (Sanskrit) Ishakhu = "Friend of Shiva." (Hebrew) Ishmael = (Sanskrit) Ish-Mahal = "Great Shiva."

A third mini-version of the Abraham story turns him into another "Noah." We know that a flood drove Abraham out of India. ". Thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, Even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor and they served other gods. And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan." (Joshua 24:2-3.)

Genesis 25 mentions some descendants of his concubine Ketura (Note: The Moslems claim that Ketura is another name of Hagar.): Jokshan Sheba Dedan Epher. Some descendants of Noah were Joktan, Sheba, Dedan, and Ophir. These varying versions have caused me to suspect that the writers of the bible were trying to unite several different branches of Judaism.

About 1900 BC, the cult of Brahm was carried to the Middle and Near East by several different Indian groups after a severe rainfall and earthquake tore Northern India apart, even changing the courses of the Indus and Saraisvati rivers. The classical geographer Strabo tells us just how nearly complete the abandonment of Northwestern India was. "Aristobolus says that when he was sent upon a certain mission in India, he saw a country of more than a thousand cities, together with villages, that had been deserted because the Indus had abandoned its proper bed." (Strabo's Geography, XV.I.19.)

"The drying up of the Sarasvati around 1900 BCE, which led to a major relocation of the population centered around in the Sindhu and the Sarasvati valleys, could have been the event that caused a migration westward from India. It is soon after this time that the Indic element begins to appear all over West Asia, Egypt, and Greece." ( Indic Ideas in the Graeco-Roman World , by Subhash Kak, taken from IndiaStar online literary magazine p.14)

Indian historian Kuttikhat Purushothama Chon believes that Abraham was driven out of India. He states that the Aryans, unable to defeat the Asuras (The mercantile caste that once ruled in the Indus Valley or Harappans) spent so many years fighting covertly against the Asuras, such as destroying their huge system of irrigation lakes, causing destructive flooding, that Abraham and his kindred just gave up and marched to West Asia. (See Remedy the Frauds in Hinduism.) Therefore, besides being driven out of Northern India by floods, the Aryans also forced Indian merchants, artisans, and educated classes to flee to West Asia.

Edward Pococke writes in India in Greece ,

". in no similar instance have events occurred fraught with consequences of such magnitude, as those flowing from the great religious war which, for a long series of years, raged throughout the length and breadth of India. That contest ended by the expulsion of vast bodies of men many of them skilled in the arts of early civilization, and still greater numbers, warriors by profession. Driven beyond the Himalayan mountains in the north, and to Ceylon, their last stronghold in the south, swept across the Valley of the Indus on the west, this persecuted people carried with them the germs of the European arts and sciences. The mighty human tide that passed the barrier of the Punjab, rolled on towards its destined channel in Europe and in Asia, to fulfill its beneficent office in the moral fertilization of the world.the distance of the migratory movement was so vast, the disguise of names so complete, and Grecian information so calculated to mislead, that nothing short of a total disregard of theoretic principles, and the resolution of independent research, gave the slightest chance of a successful elucidation."

(p. 28.)

If all these refugee ruling peoples were exclusively of Indian heritage,
why doesn't History mention them?

The exodus of refugees out of ancient India did not occur all at once but over a period of one or more thousand years. If all these refugee ruling peoples were exclusively of Indian heritage, why doesn't History mention them? Indeed they are mentioned as Kassites, Hittites, Syrians, Assyrians, Hurrians, Arameans, Hyksos, Mittanians, Amalekites, Aethiops (Atha-Yop), Phoenicians, Chaldeans, and many others. But we have been wrongly taught to regard them as ethnicities indigenous to Western Asia. Our history books also call them "Indo-Europeans," causing us to wonder where they were really from. "The people of India came to realize their social identity in terms of Varna and Jati (societal functions or caste) not in terms of races and tribes." (Foundations of Indian Culture p. 8.)

Here's an example of how the ancient Indians identified people: The leaders were called Khassis (Kassites), Kushi (Kushites), Cossacks (Russian military caste) Caesars (Roman ruling caste), Hattiya (Hittites), Cuthites (a dialectical form of Hittite), Hurrite (another dialectical form of Hittite), Cathay (Chinese leaders), Kasheetl/Kashikeh among the Aztecs, Kashikhel/Kisheh by the Mayans, and Keshuah/Kush by the Incas. The Assyrians (in English), Asirios (in Spanish), Asuras or Ashuras (India), Ashuriya, Asuriya (Sumer and Babylonia), Asir (Arabia), Ahura (Persia), Sur in Central Mexico, etc., were people who worshipped Surya (the Sun).

Naturally, in areas where this religion prevailed, they were known as "Assyrians," no matter what the real names of their respective kingdoms were.

Another problem that western scholars have in identifying the Indo-Europeans as Indians is that India was not then and never was a nation. Furthermore, it is not "India." It is Bharata , and even Bharata is not a nation. Bharata is a collection of nations, just as Europe is a collection of nations, presently held together by the real or perceived threat of Moslem expansionism. Indian scholars have told me that when and if this expansionism ever disappears, the "Bharata Union" will again splinter into many smaller nations.

"The Arabian historians contend that Brahma and Abraham, their ancestor, are the same person. The Persians generally called Abraham Ibrahim Zeradust. Cyrus considered the religion of the Jews the same as his own. The Hindoos must have come from Abraham, or the Israelites from Brahma. " (Anacalypsis Vol. I, p. 396.)

Was our Abraham Really the Hindu Deity Ram?

Ram and Abraham were possibly the same person or clan. For example, the syllable "Ab" or "Ap" means "father" in Kashmiri. The prototypical Jews could have called Ram "Ab-Ram" or "Father Ram." It's also conceivable that the word "Brahm" evolved from "Ab-Ram" and not vice-versa. The Kashmiri word for "Divine Mercy," Raham, likewise derives from Ram. Ab-Raham = "Father of Divine Mercy." Rakham = "Divine Mercy" in Hebrew Ram is also the Hebrew term for "highly placed leader or governor." Indian historian A. D. Pusalker, whose essay "Traditional History From the Earliest Times" appeared in The Vedic Age , said that Ram was alive in 1950 BC, which is about the time that Abraham, the Indo-Hebrews, and the Aryans made the greatest India-to-the-Middle East migration since the Great Flood.

"One of the shrines in the Kaaba was also dedicated to the Hindu Creator God, Brahma, which is why the illiterate prophet of Islam claimed it was dedicated to Abraham. The word "Abraham" is none other than a malpronunciation of the word Brahma. This can be clearly proven if one investigates the root meanings of both words. Abraham is said to be one of the oldest Semitic prophets. His name is supposed to be derived from the two Semitic words 'Ab' meaning 'Father' and 'Raam/Raham' meaning 'of the exalted.' In the book of Genesis, Abraham simply means 'Multitude.' The word Abraham is derived from the Sanskrit word Brahma. The root of Brahma is 'Brah' which means - 'to grow or multiply in number.' In addition Lord Brahma, the Creator God of Hinduism is said to be the Father of all Men and Exalted of all the Gods, for it is from him that all beings were generated. Thus again we come to the meaning 'Exalted Father.' This is a clear pointer that Abraham is none other than the heavenly father Brahma."

(Vedic Past of Pre-Islamic Arabia Part VI p.2.)

Several word-meanings can be extracted from "Abram," each of which points directly to his exalted position. Ab = "Father" Hir or H'r = "Head Top Exalted" Am = "People." Therefore, Abhiram or Abh'ram can mean "Father of the Exalted." Here's still another: Ab - - Ram = "Father of the Merciful." Ab, also meaning "Snake," could indicate that Ab-Ram (Exalted Snake) was a Naga king. All the meanings that can be extracted from the compound word "Abraham" reveal the divine destiny of his followers. Hiram of Tyre, Solomon's close friend, was "Exalted People" or Ahi-Ram (Exalted Snake).

In ancient India, the Aryan cult was called "Brahm-Aryan." The Aryans worshiped multiple gods. Abraham turned away from polytheism. By so doing, he could have become "A-Brahm" (No longer a Brahman.) The Aryans called the Asuras "Ah-Brahm." Therefore, we can logically assume that the fathers of the Indus civilization were probably prototypical Jews.

Jerusalem was a Hittite (Indian hereditary leadership caste) city at the time of Abraham's death. In Genesis 23:4, Abraham asked the Jerusalem Hittites to sell him a burial plot. The Hittites answered, ". thou art a prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead none of us shall withhold from thee." (p. 6). If Abraham was revered as a prince by the Hittites, he, too, was a highly regarded member of India's hereditary ruling and warrior caste. The bible never did say that Abraham wasn't a Hittite. It just said, "I am a stranger and a sojourner with you." (Genesis 23:4.) As the Hittites said, they recognized Abraham as being even above them. Just as the Hittites were not a unique ethnicity, neither were the Amorites or Amarru. Marruta was the Indian caste name of commoners. The word "Amorite" (Marut) was the first caste name of the Indian Vaishyas: craftsmen, farmers, cattlemen, traders, etc.

G. D. Pande writes in Ancient Geography of Ayodhya , "Maruts represented the Visah. The Maruts are described as forming troops or masses. Rudra, the father of the Maruts, is the lord of cattle." (p. 177.) Malita J. Shendge states: ". the Maruts are the people." (The Civilized Demons p. 314.) We should not be surprised to find the Khatti (Hittites) and Maruts (Amorites) functioning as the fathers (protectors) and mothers (helpmates or assistants) of Jerusalem.

In India, the Hittites were also known as Cedis or Chedis (pronounced Hatti or Khetti). Indian historians classify them as one of the oldest castes of the Yadavas. "The Cedis formed one of the most ancient tribes among the Ksatriyas (the aristocratic class made up of Hittites and Kassites) in early Vedic times. As early as the period of the Rgveda the Cedi kings had acquired great reknown. they are one of the leading powers in northern India in the great epic." (Yadavas Through the Ages, p. 90.) Ram or Rama also belonged to the Yadava clan. If our Abraham, Brahm, and Ram are the one and the same person, Abraham went to Jerusalem to be with his own people!

Ram's congregations segregated themselves in their own communities, called Ayodhya, which in Sanskrit means "The Unconquerable." The Sanskrit word for "fighter" is Yuddha or Yudh. Abraham and his group belonged to the Ayodhya (Yehudiya, Judea) congregation who remained aloof from non-believers and Amalekites (Aryans?).

Melchizadek. the sage of Salem

If what I have said thus far isn't convincing enough, maybe the word "Melchizedek" will be. Melchizedek was a king of Jerusalem who possessed secret mystical and magical powers. He was also Abraham's teacher.

Melik-Sadaksina was a great Indian prince, magician, and spiritual giant - the son of a Kassite king. In Kashmiri and Sanskrit, Sadak = "a person with magical, supernatural powers." A certain Zadok (Sadak?) was also a supernaturally-endowed priest who annointed Solomon. Why does the Kassite (of royal caste) Melik-Sadaksina, a mythical Indian personage, suddenly appear in Jerusalem as the friend and mentor of Abraham? According to Akshoy Kumar Mazumdar in The Hindu History , Brahm was the spiritual leader of the Aryans. As an Aryan (Not of Yah), he naturally believed in idols. The bible says that he even manufactured them. Upon seeing how increasing idol worship and religious guesswork were contributing to the further downfall of his people, Brahm backed away from Aryanism and reembraced the ancient Indian (Yah) philosophy (Cult of the MaterialUniverse) even though it, too, was foundering in manmade evils. He decided that mankind could save himself only by dealing with what was real not the imagined.

Shocked at the barbarism and blind selfishness of the people, the wise men and educated people among the proto-Hebrews isolated themselves from the masses. Dr. Mazumdar wrote, "The moral fall was rapid. The seers and sages lived apart from the masses. They seldom married and were mostly given to religious contemplation. The masses, without proper light and leader, soon became vicious in the extreme. Rape, adultery, theft, etc., became quite common. Human nature ran wild. Brahma (Abraham) decided to reform and regenerate the people. He made the chief sages and seers to marry and mix with the people. Most refused to marry, but 30 agreed." Brahm married his half sister Saraisvati. These sages became known as prajapatis (progenitors).

"Northern Afghanistan was called Uttara Kuru and was a great center of learning. An Indian woman went there to study and received the title of Vak, i.e. Saraisvati (Lady Sarah). It is believed that Brahm, her teacher (and half brother), was so impressed by her beauty, education, and powerful intellect, that he married her." (The Hindu History p. 48, in passim.)

From the holy community in Southern Afghanistan, similar communities spread all over the world: the whole of India, Nepal, Thailand, China, Egypt, Syria, Italy, the Philippines, Turkey, Persia, Greece, Laos, Iraq, - even the Americas! The linguistic evidence of Brahm's presence in various parts of the world is more than evident: Persian: Braghman (Holy) Latin: Bragmani (Holy) Russian: Rachmany (Holy) Ukranian Rachmanya (Priest Holy) Hebrew: Ram (Supreme Leader) Norwegian From (Godly). A sacred word among the Hindus was and is the mystic syllable OM. It is associated eternally with the earth, sky, and heaven, the Triple Universe. It is also a name of Brahm. The Aztecs also worshiped and chanted the syllable OM as the dual principal of all creation: OMeticuhlti (Male Principle) and OMelcihuatl (Female Principle). The Mayan priestly caste was called Balam (pronounced B'lahm). Had an "R" sound existed in Mayan, it would have been Brahm. The Peruvian Incas worshiped the sun as Inti Raymi (Hindu Ram).

Names that undeniably derive from Rama literally pepper Native-American languages, especially the languages of those tribes extending from our American Southwest, to Mexico, and all the way to South America, beyond Peru. The Tarahumara Indians of Chihuahua are an ideal example. Their real name is Ra-Ram-Uri. As in Sumeria and Northern India, the Ra-Ram-Uri "Uri" = "People." Because the Spanish "R" is trilled, this "Uri" could also be Udi or Yuddhi, the Sanskrit name for "Warrior Conqueror." Many Mexican tribes mention that a foreign race of Yuri once invaded their part of the world. The Ra-Ram-Uri sun god is Ono-R ame. In Kashmiri, Ana = "Favorite Son" The Ra-Ram-Uri moon goddess, the consort of Ono-R ame, is Eve-Ruame. Kashmiri Hava = "Eve, or The Female Principle."

A Ra-Ram-Uri governor is called Si-Riame. In Sanskrit/Kashmiri, Su-Rama = "Great Rama." According to ancient Mexican legends, the Yoris belonged to a tribe called Surem (Su-Ram?) Before the conquest, Central Mexico and the American Southwest, as far as Eastern Colorado, were known as Sur . Sur = "Sun" in Kashmiri. The Tarahumara cure doctor or spiritual guide is an Owi-Ruame. In Sanskrit, Oph = "Hope." Their devil is called Repa-Bet-Eame. Kashmiri: Riphas (Appearance) + Buth (Malignant Spirit) + Yama (Angel of Death). Many other astonishing Kashmiri/Sanskrit correspondences appear in the Ra-Ram-Uri language. Their relation to ancient Phoenicia, Sumeria, and Northern India is beyond question.

The Phoenicians. global navigators.

Most people think of the Phoenicians as a tribe of sailor-traders that inhabited what is now Lebanon. However, the Pancika or Pani as the Hindus called them, or Puni, by the Romans (a name also derived from Rama), were, like gypsies, scattered all over the globe.

The Spaniards called the land of the Ra-Ram-Uri Chiahuahua, pronounced as Shivava by the natives themselves. In Sanskrit, Shivava = "Shiva's Temple." According to Hindu religious scholars, Ram and God Shiva were once the same deity. Shiva and Yah's (the same one we read about in the Bible) name are also prominent in Native-American religious practices and can be found inscribed as petroglyphs all over the American Southwest. (Refer to my book India Once Ruled the Americas! )

Ayodhya was also another name for Dar-es-Salam in African Tanzania and Jerusalem (Judea). It is true that the Jerusalemites were known as Yehudiya or Judeans (Warriors of Yah), a fact making the Jews' Indian origins incontrovertible.

There was no part of the ancient world, including China, that wasn't influenced by Ram's religious views. For example, Christians and Jews have been brainwashed to believe that Mohammed copied his teachings from Jewish sources. The truth is that in Mohammed's time, Ram or Abraham's theology was the foundation stone of all religious sects. All Mohammed did was to purge them of idol worship.

". the Temple of Mecca was founded by a colony of Brahmins from India.it was a sacred place before the time of Mohamed, and.they were permitted to make pilgrimages to it for several centuries after his time. Its great celebrity as a sacred place long before the time of the prophet cannot be doubted." (Anacalypsis, Vol. I, p. 421.)

". the city of Mecca is said by the Brahmins, on the authority of their old books, to have been built by a colony from India and its inhabitants from the earliest era have had a tradition that it was built by Ishmael, the son of Agar. This town, in the Indus language, would be called Ishmaelistan." (Ibid, p. 424.)

Before Mohammed's time, The Hinduism of the Arab peoples was called Tsaba. Tsaba or Saba is a Sanskrit word, meaning "Assembly of the Gods ". Tsaba was also called Isha-ayalam (Shiva's Temple). The term Moslem or Moshe-ayalam (Shiva's Temple) is just another name of Sabaism. The word has now shrunk to Islam. Mohammed himself, being a member of the Quaryaish family, was at first a Tsabaist. The Tsabaists did not regard Abraham as an actual god, but as an avatar or divinely ordained teacher called Avather Brahmo (Judge of the Underworld).

At the time of Jesus, the respective languages, religious symbolism, and traditions of the Arabs and Jews were nearly identical. If we could take a time machine to the past, most of us would not see any real differences between the Arabs and Jews. History tells us that the Arabs of Christ's time worshiped idols. So did the lower class and rural Jews. For this reason, the Middle Eastern squabble between the Jews and the Moslems and the hate between the Moslems and Hindus in India are ridiculous. The Moslems are fighting the Jews and Hindus, or vice-versa, over nothing. All three groups sprang from the same source.

The Kashmiri-Sanskrit equivalent of Hebron (Khev'run in Hebrew) screams out the Indian origins of Jerusalem's earliest inhabitants: Khab'ru (grave tomb). (See Grierson's Dictionary. p. 382.) Even in Hebrew, Kever = "Tomb."

Indian linguist and orientalist Maliti J. Shendge's The Languages of Harappans welds together, once and for all, West Asia and the Indus Valley civilization. Not only does she prove that Harappa was Akkadian and Sumerian, she also proves that the first "Abraham" was none other than Adam before Eve was created from one of his ribs.

". it may be said that the region from Tigris-Euphrates to the Indus and its east was inhabited by the Akkadian speaking Semites who later called themselves as Asshuraiu. Their Indian name as known from Rgveda is 'Asura' which is not far removed. That this region should be inhabited by different clans of the same ethos is not very surprising. It would however be wrong to think that it was a racially homogenous group. As our linguistic evidence shows it was a mixed population of the Akkadians and Sumerians. The other ethnic groups also may have been present, whose traces may be looked for in future work. This mixed composition of the population is not inconsistent with the present state of knowledge, as the presence of these ethnic elements in the Indus valley only confirms and extends an identical demographic pattern, which was in existence probably from the earliest times of prehistory and civilization.

"If these Akkadians were the same as the West Asian clan, there should have been an equal preponderance of this primaeval couple in the Vedic mythology. However, beyond one cryptic reference, there is no reference to them. This was baffling. It seemed unlikely that this clan was without the primaeval parents, though their god was Asura. The predominance of Brahman in RV as the primaeval father is there which is also inadequate as he is male principle alone. A close look at Brahman revealed its ancestry to be made of two words Abu + Rahmu which is the primaeval pair in the Semitic mythology. The Akkadian counterpart of Rahmu is Lahmu which later became goddess Laksmi, born in the sea and courted by both gods and demons. Lahmu is a dragon in Akkadian but in Ugaratic Rahmu is the lass of Abu. Brahma (abu + rahmu = abrahma = brahma) all the changes postulated here being covered in the above correspondences, or lass of Abu, the supreme Semitic godhood, has undergone many transformations and has many counterparts in the Indian pantheon, amongst whom is Laksmi one of the important ones being worshipped as the goddess of all material creation. Thus the Asura clan of the Indus valley worshipped Abu-Rahmu as the primaeval couple."

Ms. Shendge's research really strengthens my conviction that the remains of Abraham and Sarai in Hebron may really be those of the real Brahm and Saraisvati. Our Abraham was evidently a priest, perhaps even the founder, of the Abu-Rahmu (Adam and Eve) cultus, who brought his monotheistic religion to West Asia. Though he and Sarai were deified in various forms back in their native India, they remained as humans in Judaism.


Videoya baxın: لوكسنبارغ. الأمويون كانوا مسيحيين والإسلام لم يظهر إلا مع المأمون العباسي


Şərhlər:

 1. Galal

  Bircürlük

 2. Zulkit

  It does not quite fit me.

 3. Sanris

  Daha təvazökar olmalıdır

 4. Carbry

  Bu mövzu sadəcə müqayisə olunmazdır :), çox bəyənirəm.

 5. Witta

  sənin gözəl ifadən olmasaydı nə edərdik

 6. Kato

  The quality is passable ...

 7. Dalon

  Düşünürəm ki, hər ikisini nəzərdə tuturamMesaj yazmaq